Julkaistu 03.06.2021

Jaa

Tutustu uuteen SDG 16 Business Framework -työkaluun

YK:n Global Compact on lanseerannut uuden työkalun tukemaan yritysten sitoutumista hyvään hallintoon ja YK:n kestävän kehityksen ohjelman 16. tavoitteeseen ”Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta”.

YK:n kestävän kehityksen 16. tavoitteeseen sisältyy 12 alatavoitetta, jotka edistävät rauhanomaisia yhteiskuntia, takaavat kaikille pääsyn oikeuspalveluiden pariin sekä rakentavat tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. YK:n Global Compactin kehittämä työkalu SDG 16 Business Framework: Inspiring Transformational Governance auttaa yrityksiä tukemaan näiden tavoitteiden toteutumista antamalla ohjeita yrityskulttuurin ja -etiikan vahvistamiseen sekä julkisten laitosten, lakien ja järjestelmien tukemiseen. 

SDG 16 Business Framework auttaa yrityksiä omaksumaan toiminnassaan muutosjohtamisen filosofian (transformational governance), joka kehottaa yrityksiä olemaan vastuullisempia, eettisempiä, osallistavampia ja läpinäkyvämpiä tekijöitä. Näin yritys voi vahvistaa omaa ESG-suorituskykyään ja toimia vastuullisemman liiketoiminnan sekä vahvistettujen julkisten instituutioiden, lakien ja järjestelmien kannustajana ja rakentajana.

Työkalun avulla voit:

  • Syventää ymmärrystäsi yrityksesi roolista SDG 16:n edistämisessä
  • Arvioida yrityksesi nykyisiä hallintotapoja ja tunnistaa uusia kehitysmahdollisuuksia 
  • Toimeenpanna uusia sisäisiä ja ulkoisia toimia, jotka edistävät kutakin SDG 16 -alatavoitetta (myös yrityksesi toimitusketjuissa)
  • Sisällyttää muutosjohtamisen filosofian yrityksen hallituksen ja johdon toimintaan, arvoihin ja kulttuuriin, sekä strategioihin, käytäntöihin, toimintoihin ja sidosryhmäsuhteisiin.

SDG 16 Business Framework on rakennettu konsultointien pohjalta, joita tehtiin 14 eri maassa. Työkaluun pääsi vaikuttamaan yli 60 yritysjohtajaa. Se heijastaa myös syksyllä 2020 julkaistua vetoomusta, jossa yli 1300 yritysjohtajaa yli 100 eri maasta ottivat kantaa monenkeskisen yhteistyön puolesta, mukaan lukien 11 suomalaista yritysjohtajaa.

Tutustu työkaluun tästä

Kiinnostaako oppia lisää?

Aiheesta keskustellaan YK:n Global Compactin Leaders Summit -huippukokouksessa 16. kesäkuuta 2021 tilaisuudessa ”The Road to Transformational Governance: Launching the Business Framework for Peace, Justice and Strong Institutions”.  Rekisteröidy Leaders Summitiin täällä.