Julkaistu 02.02.2021

Jaa

Työskennellään yhdessä lapsityövoiman lopettamisen puolesta

Vuosi 2021 on julistettu YK:n yleiskokouksen toimesta lapsityön poistamisen vuodeksi.

YK:n Global Compact on 21.1.2021 julkaissut sitoumuksen, jonka tavoitteena on koota kaikki Global Compact -yritysvastuualoitteeseen sitoutuneet yritykset uudistamaan ja laajentamaan toimiaan lapsi- ja pakkotyön poistamiseksi maailmasta. YK:n Global Compactin toimitusjohtaja ja pääsihteeri Sanda Ojiambo sanoi sitoumuksen julkaisutilaisuudessa, että lapsi- ja pakkotyön poistamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kesken: 

“We will work with all our participants this year to step up their due diligence on human rights. To identify, prevent, mitigate and account for all adverse human rights impacts in their operations and value chains, which will help tackle child labour and forced labour. Making a real impact will require adopting a holistic approach and collaborating with all stakeholders.” 

YK:n Global Compactiin liittyneet organisaatiot ovat jo sitoutuneet ihmisoikeuksien ja työhön liittyvien oikeuksien edistämiseen toiminnassaan, kun ne ovat ylimmän johdon tasolta tehneet lupauksen noudattaa Global Compactin kymmentä periaatetta. Erityisesti periaatteet 4 ”Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.” ja 5 ”Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.” edistävät tavoitetta lapsi- ja pakkotyön poistamisesta.  

Vuosi 2021 on julistettu YK:n yleiskokouksen toimesta lapsityön eliminoimisen vuodeksi. Maailmassa on 152 miljoonaa 5–17-vuotiasta lapsityötä tekevää lasta. Heistä noin puolet on vaarallisessa työssä. Covid-19-pandemia on entisestään vaikeuttanut heikoimmassa asemassa olevien lasten tilannetta. Monen tekijän – mm. sosiaalisten normien, vanhempien huonojen työolojen ja puutteellisten työmahdollisuuksien, ja katastrofien – summana lapsityö on usein seurausta köyhyydestä. 

Nyt julkaistu uusi sitoumus on luotu tämän vuoden kansainvälisen teeman vuoksi, mutta myös siksi, että lapsi- ja pakkotyön lopettaminen on keskeinen osa Global Compactin kymmentä periaatetta. Yritykset ovat tehneet tärkeää työtä tällä saralla, mutta tuoreen kyselyn mukaan Compactissa mukana olevat yritykset eivät suurelta osin ole vielä siirtyneet aikomuksista käytännön toimenpiteisiin lapsi- ja pakkotyön lopettamiseksi. 

Tämän vuoksi lapsi- ja pakkotyön poistaminen on otettu myös YK:n Global Compactin tämän vuoden prioriteetiksi. Compact aikookin nyt kiihdyttää toimiaan tämän asian puolesta kannustamalla verkostoon sitoutuneita yrityksiä kansainvälisesti ja tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Lapsi- ja pakkotyön poistamiseksi tarvitaan kaikkia yhteiskunnan toimijoita – valtioita, työmarkkinajärjestöjä, yrityksiä ja kansalaisyhteiskuntaa. 

Sanda Ojiambo julkisti myös aikomuksen järjestää teemaan liittyvän, yrityksille suunnatun tapahtuman yhteistyössä kansainvälisen työjärjestö ILOn kanssa, kesäkuussa järjestettävän Leaders Summitin yhteydessä. Tapahtumaan kutsutaan jakamaan kokemuksiaan sellaisia yrityksiä, jotka ovat tehneet konkreettisia toimenpiteitä lapsi- ja pakkotyön poistamiseksi.   

Lisätietoa: https://www.unglobalcompact.org/news/4683-01-21-2021

Allekirjoita sitoumus lapsityön lopettamiseksi: https://unglobalcompact.org/take-action/business-actions-to-eliminate-child-labour