Julkaistu 17.06.2020

Jaa

UN Global Compact Leaders Summit toi yhteen yli 20 000 yritysvastuun puolestapuhujaa

YK:n Global Compact Leaders Summit -virtuaalitapahtuma houkutteli mukaan yli 20 000 osallistujaa yli 180 maasta.

YK:n Global Compact Leaders Summit -huippukokous järjestettiin 15.-16.6.2020 virtuaalisena ja esteettömänä. 26-tuntinen tapahtuma keräsi yritysten, hallinnon, YK:n, kansalaisyhteiskunnan ja akatemian edustajat yhteen keskustelemaan tulevaisuuden kestävästä ja oikeudenmukaisesta maailmasta. Keskusteluja ja puheenvuoroja kuultiin ympäri maailmaa reaaliajassa eri aikavyöhykkeillä. Tapahtuma houkutteli mukaan yli 20 000 osallistujaa yli 180 maasta.

Leaders Summitissa oli puhumassa muun muassa YK:n pääsihteeri António Guterres sekä varapääsihteeri Amina Mohammed, Global Compactin pääsihteeri Lise Kingo ja tuleva pääsihteeri Sanda Ojiambo sekä muiden YK-organisaatioiden johtavia henkilöitä esimerkiksi Kansainvälisestä työjärjestöstä, Maailman terveysjärjestöstä, YK:n ympäristöohjelmasta sekä UNICEFilta. Lisäksi keskusteluun osallistui poliittista johtoa eri maista: puheenvuoroja pitivät esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel sekä Etiopian presidentti Shale-Work Zewde. Myös yritysten, kuten Accenturen, Salesforcen ja H&M Groupin johtavia edustajia nähtiin puhumassa yritysvastuun tulevaisuudesta.

Tapahtumassa juhlistettiin Global Compactin 20-vuotista taivalta yritysvastuun edistäjänä. Global Compact on kasvanut vuosien varrella maailman suurimmaksi yritysvastuualoitteeksi – mukana on nyt lähes 11000 yritystä 156 maasta. Monien mielestä Global Compact on edennyt pitkälle ja saavuttanut paljon, mutta matka on vielä kesken. Tapahtuman aloituspuheessaan YK:n pääsihteeri António Guterres iloitsi muutoksesta kohti vastuullisempaa yhteiskuntaa, mutta totesi että muutosta ei tapahdu tarpeeksi nopealla tahdilla. Yrityksiä tarvitaan kokonaisvaltaisesti mukaan tavoittelemaan yhteisiä kestävän kehityksen tavoitteita, sillä yritysten mahdollisuudet nopeuttaa muutoksen tahtia ja viedä yhteiskuntaa ketterästi kestävämpään suuntaan ovat suuret. Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore kiitti puheessaan yrityksiä, jotka vievät kestävyys- ja vastuullisuusagendaa vahvasti eteenpäin samaan aikaan kun monet valtiot ovat tehneet vähemmän kuin olisi toivottavaa. Lisäksi Saksan liittokansleri Angela Merkel toivoi yhä useamman yrityksen tutustuvan ja sitoutuvan Global Compactin toimintaan.

Ihmisoikeuskysymykset nousivat Leaders Summitin yhdeksi keskeisimmistä puheenaiheista. Vallitsevat ihmisoikeusongelmat heikentävät kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä ja vaikeuttavat koko globaalin vastuullisuusagendan toteutumista. Keskusteluissa tuotiin esiin erityisesti rasismi, naisten oikeudet sekä työntekijäoikeudet, joihin kaikkiin koronakriisillä on ollut merkittävä vaikutus. Puhujat totesivat yrityksillä olevan tärkeä rooli ja vastuu ottaa kantaa systemaattisiin epäoikeudenmukaisuuksiin ja olla mukana kitkemässä syrjintää pois yhteiskunnasta. YK:n edustajien lisäksi nämä aiheet näkyivät hyvin vahvasti myös yritysten omissa puheenvuoroissa.

Global Compactin kymmenen periaatteen merkitystä korostettiin Leaders Summitin aikana monesti. Monet yritykset taistelevat tällä hetkellä olemassaolostaan koronakriisin aiheuttaman talousahdingon takia. Miten pidämme huolen, että vastuullisuus pysyy yritysten toiminnan keskiössä myös kriisiaikoina? YK:n varapääsihteeri Amina Mohammedin mukaan erityisesti tällaisina aikoina on tärkeää, että Global Compactin kymmeneen periaatteeseen sitoutuminen kirkastuisi yritysten toiminnassa. Sitoutumista edellyttäviä periaatteita tarvitaan, jotta vastuullisuus saataisiin juurrutettua yritysten selkärankaan ja arvoihin niin, ettei siitä poiketa edes suuria haasteita kohdattaessa.

Lisäksi puhuttiin vastuullisen ja vihreän liiketoiminnan tuomista uusista mahdollisuuksista. Vihreä talous tulee luomaan paljon uusia työ- ja bisnesmahdollisuuksia, jotka antavat niin valtioille, suurille kuin pienillekin yrityksille ja muille toimijoille motivaatiota kehittää toimintaa ja siirtää investointeja vihreisiin vaihtoehtoihin. Vihreän talouden mahdollisuudet ja edut materialisoituvat entistä vahvemmin, kun sitä kohti kuljetaan yhdessä. Siksi Leaders Summitissa painotettiin Global Compactin luoman verkoston ja yritysten välisten yhteistyömahdollisuuksien voimaa.

Lue lisää Leaders Summitin kohokohdista täältä.

Katso Global Compactin 20-vuotisjuhlavideo täältä.