Julkaistu 30.05.2022

Jaa

UN Global Compact Network Finlandin uusi hallitus on valittu

Global Compact Network Finland ry:n vuosikokous pidettiin Alma-talossa Helsingissä 25.5.2022. Vuosikokouksessa päätettiin yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta.

Hallituksen uusina jäseninä aloittavat Juhana Lamberg (Faros & Com Oy) sekä Anna Korpivaara (Med Group Oy). Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Sami Lundgren (UPM-Kymmene Oyj) sekä jäseninä Jaana Tyynismaa (Ramboll Finland Oy), Jussi Manninen (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy), Niina Niemelä (Neste Oyj), Satu Kuoppamäki (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, S-ryhmä) sekä Helena Laukko (Suomen YK-liitto).

Hallituksen jäsenillä on vankkaa ja monipuolista osaamista hallitustyöskentelystä, yritysvastuusta sekä YK-järjestelmästä.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin paikallisverkoston uudet säännöt, jotka ovat nyt YK:n Global Compactin linjausten mukaiset. Paikallisverkoston nimi muuttuu, sillä verkosto sai viime vuonna luvan käyttää YK-etuliitettä. Paikallisverkoston virallinen nimi on siten UN Global Compact Network Finland. 

Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös. UN Global Compact Network Finlandin toinen toimintavuosi oli vilkas niin järjestettyjen tapahtumien, koulutusohjelmien kuin viestinnänkin saralla. Paikallisverkosto on kasvanut vahvasti; vuoden 2021 aikana jäsenmäärä nousi noin 40 prosentilla. 

Vuosikokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin myös vuoden 2022 toimintasuunnitelma, talousarvio ja paikallisverkoston jäsenmaksut vuodelle 2023. Vuonna 2022 paikallisverkosto tarjoaa jäsenorganisaatioilleen entistä parempaa hyötyä jäsenyydestä sekä kasvattaa YK:n Global Compactin vaikuttavuutta ja tunnettuutta Suomessa. Paikallisverkoston tuore pääsihteeri Marja Innanen totesi vuosikokouksessa:

"Maailman suurimpana yritysvastuualoitteena YK:n Global Compact tarjoaa suomalaisyrityksille aidosti globaalin verkoston vastuullisuustyön edistämiselle. Kehitämme tarjontaa, koulutusohjelmia sekä tilaisuuksia jäsentemme toiveiden mukaisesti. Tämän vuoden aikana valmistaudumme muun muassa lanseeraamaan ihmisoikeuksiin liittyvän uuden koulutusohjelman ja käynnistämme Climate Ambition ja SDG Ambition -koulutusohjelmista uudet kierrokset. Kaikki ohjelmat ja suurin osa tapahtumistamme tuotetaan pohjoismaisella tai globaalilla yhteistyöllä."


Lisätiedot: Marja Innanen, pääsihteeri, UN Global Compact Network Finland, puh. 050 471 7314

YK:n Global Compact on maailman laajin yritysvastuualoite, joka haastaa yrityksiä edistämään vastuullista liiketoimintaa ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien, ympäristön ja taloudellisen vastuun saroilla. UN Global Compact Network Finland tukee paikallisella tasolla yritysvastuualoitteeseen sitoutuneita suomalaisia organisaatioita tarjoamalla työkaluja, tietoa ja tapahtumia, joilla viedä sitoutuminen käytäntöön.