Julkaistu 08.05.2024

Jaa

UN Global Compact Suomen hallitus on valittu – uutena hallituksen jäsenenä aloittaa vastuullisuusjohtaja Rasmus Pinomaa

UN Global Compact Network Finland ry:n vuosikokous pidettiin Helsingissä 7.5.2024. Vuosikokouksessa päätettiin yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta.

UN Global Compact Suomi logo

UN Global Compact Suomen hallituksen uutena jäsenenä aloittaa Rasmus Pinomaa (Kemira). Hallituksessa jatkavat Anna Korpivaara (ONNI / Med Group Oy), Satu Kuoppamäki (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, S-ryhmä), Juhana Lamberg (Faros & Com Oy), Helena Laukko (Suomen YK-liitto), Merja Leino (Atria Oyj), Sami Lundgren (UPM-Kymmene Oyj), Jussi Manninen (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) ja Jaana Tyynismaa (Ramboll Finland Oy).

Hallituksen jäsenillä on vahvaa ja monipuolista osaamista hallitustyöskentelystä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja UN Global Compactin kymmenestä periaatteesta, jotka muodostavat yhdessä yritysvastuun viitekehyksen. Hallituksen jäsenet valitaan UN Global Compactiin sitoutuneiden organisaatioiden joukosta, mutta he toimivat hallituksessa itsenäisinä edustajina.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosi 2023 oli UN Global Compact Suomelle merkittävä kasvun vuosi. Suomen verkoston neljäntenä toimintavuonna jäsenmäärä kasvoi yli 17 prosenttia, ja verkosto tuki jäsenyritysten vastuullisuustyötä entistä vahvemmin yhä useamman koulutusohjelman, vertaisoppimisryhmän ja tapahtuman myötä.

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin myös vuoden 2024 toimintasuunnitelma, talousarvio ja paikallisverkoston vuoden 2025 jäsenmaksut, jotka säilyvät ennallaan vuoden 2024 tasolla. 

Vuonna 2024 UN Global Compact Suomen jäsenpalvelut laajenevat taas, kun nykyisten viiden koulutusohjelman ja kuuden vertaisoppimisryhmän lisäksi aloittaa uusi DEI-teemoihin keskittyvä jäsenyritysten vertaisoppimisryhmä. Myös muun muassa itseoppimisalusta Academyn tarjonta tulee kasvamaan merkittävästi.

Lisätiedot:

Marja Innanen
pääsihteeri, UN Global Compact Suomi
marja.innanen@globalcompact.fi
050 471 7314

UN Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 21 000 yritystä yli 160 maasta. UN Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät yritysvastuun kymmentä periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämäoikeuksiin, ympäristövastuuseen sekä korruption vastaiseen toimintaan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat yhdessä vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen.