Julkaistu 25.01.2021

Jaa

UN Global Compact tukena perheystävällisten käytäntöjen luomisessa

Perheen ja työn yhdistäminen näkyy vahvasti Global Compact Network Finlandin agendalla alkuvuodesta. Covid-19-pandemia on muuttanut sekä työntekemisen tapoja että tapoja viettää vapaa-aikaa. Yrityksissä onkin mietitty, millä tavoin työntekijöiden arkea voisi tukea. Seuraavaksi nämä ajatukset voisi ulottaa myös tuotantoketjujen työntekijöiden hyvinvointiin.

UN Global Compact ja UNICEF julkaisivat loppuvuodesta 2020 raportin Family-Friendly Workplaces – Policies and Practices to Advance Decent Work in Global Supply Chains.  

Oikeudet, jotka mahdollistavat työntekijöille perheensä hyvinvoinnin turvaamisen voivat olla monin paikoin puutteelliset. Esimerkiksi palkallinen vanhempainvapaa, palkka joka kattaa perheen kulut, laadukas terveydenhuolto ja palkallinen sairausloma, lasten pääsy laadukkaaseen päivähoitoon ja ravinteikkaan ravinnon turvaaminen lapsille ovat monille kaukaisia haaveita. Näiden oikeuksien puuttuminen vaikuttaa erityisesti naisiin, jotka yleensä kantavat suurempaa vastuuta perheen asioista, ja tämä vaikeuttaa myös sukupuolten tasa-arvon ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.  

Covid-19-pandemian seurauksena tulleet häiriöt ja taloudelliset muutokset yritysten toimintaan ovat entisestään heikentäneet työntekijöiden tilannetta. Erityisesti lapset ovat joutuneet luopumaan perusoikeuksistaan ja pääsy monien välttämättömien palveluiden pariin on estynyt.  

Nyt onkin erityistä tarvetta perheystävällisille käytännöille työpaikoilla, ja tämän raportin tarkoituksena on tukea yritysten pyrkimyksiä huolehtia juuri näistä asioista omissa tuotantoketjuissaan. Investoinneilla perheystävällisyyteen on todettu olevan positiivisia vaikutuksia paitsi perheisiin, myös liiketoimintaan, talouteen ja laajemmin yhteiskuntaan. Perheystävälliset käytännöt edistävät lasten parempaa koulutusta, sukupuolten tasa-arvoa ja kestävää kasvua.  

Tähän teemaan liittyen meillä on tarjolla useampi tapahtuma, joissa voit oppia aiheesta lisää: 

Kansainvälinen, UN Global Compactin ja UNICEFin järjestämä webinaari keskiviikkona 27.1.  
Family-Friendly Policies: How to Implement Better Business Practices for Working Parents and Children 

Yhteistyötilaisuus Bayerin, Kirkon ulkomaanavun ja Väestöliiton kanssa tiistaina 2.2. 
Tasa-arvolla, koulutuksella ja perhesuunnittelulla kestävämpi maailma 

Yhteistyötilaisuus Suomen Unicefin kanssa tiistaina 2.3.
Lisätietoja tulossa pian - seuraa nettisivujemme tapahtumakalenteria 

Nämä kaikki tapahtumat ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Tuotantoketjut ovat yksi tärkeimmistä kanavista yrityksille tuottaa positiivista vaikutusta maailmaan. Yritykset, jotka sitoutuvat edistämään työoloja tuotantoketjuissaan voivat merkittävästi parantaa niissä työskentelevien ihmisten elämää ja nostaa miljoonia työntekijöitä perheineen pois köyhyydestä. Työoloihin panostaminen myös edistää useampaa kestävän kehityksen tavoitetta. UN Global Compact ja Global Compact Network Finland ovat mielellään yritysten tukena näihin kysymyksiin liittyen.