Julkaistu 02.07.2020

Jaa

UN Global Compactin paikallisverkostot kokoontuivat kolmipäiväiseen virtuaalitapaamiseen

YK:n Global Compact -paikallisverkostojen ja päätoimiston välinen tapaaminen, Regional Meeting, järjestettiin 30.6.-2.7.2020.

Kolmipäiväisen virtuaalitapaamisen aikana paikallisverkostot saivat kuulla keskeisimmistä uutisista päätoimiston suunnalta sekä vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä keskenään. Lisäksi saimme kuulla inspiroivia puheenvuoroja eri yhteistyökumppaneilta. Tapaamisen kohokohtia olivat esimerkiksi Global Compactin uuden pääsihteerin Sanda Ojiambon esittäytyminen, keskustelut uusista toiminta- ja työskentelytavoista koronapandemian aikana sekä päätoimiston ja paikallisverkostojen yhteiset suunnitelmat yritysten kestävän kehityksen kunnianhimon kasvattamiseksi.

Jo tapaamisen alussa esille nousi tärkeä aihe, johon Global Compactin ja paikallisverkostojen täytyy kiinnittää erityistä huomiota tulevaisuudessa. Kokouksessa mietittiin, miten pienten ja keskikokoisten yritysten osallistamista yritysvastuualoitteen toimintaan ja sen tuomiin hyötyihin voitaisiin lisätä entisestään. Pk-yritykset ovat selkeä enemmistö aloitteeseen sitoutuneista yrityksistä. Pk-yrityksiin panostaminen tapahtumia ja palveluita kehittäessä on erityisen tärkeää myös meillä Suomen paikallisverkostossa – onhan suomalaisista yrityksistä 99,8% pieniä tai keskikokoisia.

Tapaamisessa keskusteltiin myös Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden suhteesta toisiinsa. Tästä moni suomalainenkin yritys ja toimija on kysellyt – miksi Global Compact keskittyy toiminnassaan edistämään myös globaaleja tavoitteita, vaikka aloite perustuu nimenomaan kymmeneen periaatteeseen? Globaalit tavoitteet ovat koko YK:ta koskettava visio, jota kohden kaikkien siihen sidoksissa olevien tahojen tulee työskennellä. Global Compact linjaa kymmenen periaatteen toimivan ankkurina, johon sitoutuneiden yritysten vastuullisuustyö perustuu. Tämän perustan pohjalta Global Compact kannustaa yrityksiä edistämään globaaleja tavoitteita kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti. Global Compactin 20-vuotiskatsauksen mukaan 73% sitoutuneista yrityksistä käyttää kymmentä periaatetta tapana, jolla he edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Euroopan paikallisverkostot keskustelivat keskenään uusista tuulista EU:n yritysvastuukentällä. Esille tuotiin kehitteillä olevia säädöksiä ja niiden vaikutuksia eri maiden paikalliseen lainsäädäntöön. Paikallisverkostot pohtivat yhdessä, miten Global Compactin tulisi ottaa tulevat muutokset huomioon esimerkiksi raportoinnissa, ja miten paikallisverkostot voisivat toimia tiedonvälittäjänä uusista säädöksistä jäsenyritysten suuntaan.

Regional Meeting -keskusteluissa painotettiin jälleen kerran yritysten tärkeää roolia kestävän kehityksen edistämisessä. ”Green innovation that we need in order to achieve The Agenda 2030 will not come from the government – it will come from the private sector. Therefore, collaboration between the UN and the private sector is essential”, sanoo Rosemary Kalapurakar YK:n Development Coordination Office:sta. Global Compactin paikallisverkostoilla on tärkeä tehtävä toimia linkkinä YK:n ja yritysten välillä ja edistää yhteistyömahdollisuuksia. Jos yhteistyö YK:n kanssa kiinnostaa yritystäsi, voit tutustua mahdollisuuksiin UN-Business Action Hubissa.

Vaikka koronakevät on luonut merkittäviä haasteita yhteiskunnassa ja takaiskuja kestävän kehityksen agendalla, Regional Meeting -keskusteluissa puhuttiin myös poikkeustilanteen tuomista mahdollisuuksista. ”COVID-19 provides a rare and short window of opportunity to build the world back up from a sustainable foundation”, kiteyttää Global Compactin päätoimiston edustaja Nessa Whelan. Global Compact ja paikallisverkostot kutsuvat yrityksiä tarttumaan tähän mahdollisuuteen ja viemään Global Compactin linjaamaa toiminnan vuosikymmentä (Decade of Action) kunnianhimolla eteenpäin. Tämän puolesta puhuu Global Compactin uusi aloite SDG Ambition, johon myös Suomen paikallisverkosto on lähtenyt mukaan kasvattaakseen suomalaisten yritysten kestävän kehityksen kunnianhimoa entisestään. Lisätietoa SDG Ambitionista ja tulevista tapahtumista on tulossa pian, joten pysy kuulolla!