Julkaistu 12.04.2023

Jaa

Uusi konsultointiryhmä helpottaa luontoa koskevan tiedon jakamista pohjoismaisten pankkien ja yritysten välillä

Pankkien, varainhoitajien ja yritysten on opittava lisää siitä, kuinka luonnon monimuotoisuutta koskevat näkökohdat voidaan integroida niiden liiketoimintaan.

Uusi pohjoismainen verkosto antaa osallistujille mahdollisuuden oppia maailmanlaajuisesta työstä luonnon monimuotoisuuteen liittyen, vaihtaa kokemuksia sekä vaikuttaa kansainvälisen Taskforce on Nature-related Financial Disclosure (TNFD) -aloitteen kehitykseen.

IPBESin, eli kansainvälisen luontopaneelin raporteista käy ilmi, että maailman luonto on kriittisessä tilassa. Nykytilanne muodostaa merkittävän riskin kaikille yrityksille, joiden liiketoiminta vaatii raaka-aineita luonnosta, puhdasta vettä ja kasvien pölytystä. Se on myös merkittävä riski niille monille sijoittajille ja pankeille, jotka ovat myöntäneet lainoja näille yrityksille tai sijoittaneet niihin. Siksi on tärkeää, että yritykset ympäri maailmaa pyrkivät pienentämään negatiivisia vaikutuksiaan luontoon.

Tähän tarpeeseen vastaa uusi pohjoismainen konsultointiryhmä, joka toimii yhteistyössä maailmanlaajuisen Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -aloitteen kanssa. Finance Denmarkin ja UN Global Compact Tanskan perustama konsultointiryhmä helpottaa tiedon ja kokemusten vaihtoa pohjoismaisten yritysten ja rahoituslaitosten kesken ja tarjoaa mahdollisuuden oppia lisää TNFD:n alaisesta työstä. UN Global Compact Suomi on ryhmän kumppani, ja ryhmään voivat hakea myös verkostomme jäsenyritykset.

"Vaikuttava luontotyö vaatii uudenlaista yhteistyötä yli kansallisten ja sektorirajojen. UN Global Compactilla on hyvä mahdollisuus tarjota alusta tällaisen yhteistyön kehittämiselle, ja halusimme Suomen verkostossa tarjota tätä mahdollisuutta myös suomalaisilla yrityksille. Yritykset ovat luontotyönsä alkutaipaleella ja voivat oppia toisiltaan, samalla vaikuttaen kansainvälisen ohjeiston kehitykseen. Tässä on hieno mahdollisuus pitkäjänteiselle yhteistyölle luonnon puolesta”, kertoo UN Global Compact Suomen Programme Manager Karoliina Koistila.

YK:n luontokokouksessa joulukuussa saavutettiin maailmanlaajuinen sopimus luonnonsuojelusta ja biologisen monimuotoisuuden edistämisestä. Biodiversiteetti on myös osa EU:n komission kestävän rahoituksen strategiaa. Tavoitteiden ja strategioiden toteuttaminen vaatii kuitenkin ohjeita ja kaikille yhdenmukaisia laskentamenetelmiä, joita TNFD tarjoaa maailmanlaajuisena aloitteena. 

Miten konsultointiryhmään pääsee mukaan?

Pohjoismaisen konsultointiryhmän ensimmäisessä kokouksessa 18.4.2023 keskustellaan ryhmän tarkoituksesta ja tavoitteista sekä kuullaan esittely TNFD-aloitteesta. Jos aihe kiinnostaa, ole yhteydessä Karoliina Koistilaan, karoliina.koistila@globalcompact.fi. Osallistuminen kokoukseen tai ryhmän toimintaan ei sido yritystäsi mihinkään.

Pohjoismaiseen konsultaatioryhmään voivat hakea seuraavien organisaatioiden jäsenet:

Finance Denmark 
Finanssiala ry
Finance Norway 
The Norwegian Fund and Asset Management Association 
Swedish Banker's Association 
The Swedish Investment Fund Association  
UN Global Compact Tanska
UN Global Compact Norja
UN Global Compact Ruotsi 
UN Global Compact Suomi


Lisätietoja

Karoliina Koistila, Programme Manager, Climate & Environment, UN Global Compact Suomi. karoliina.koistila@globalcompact.fi / +358 40 516 3772

Mikä on Taskforce on Nature-related Financial Disclosures?

TNFD on markkinalähtöinen aloite, jonka tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä yritysten vaikutuksista ja riippuvuudesta luontoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi TNFD kehittää yhteistyössä yritysten kanssa suositukset, joita yritykset – mukaan lukien rahoitusyhtiöt – voivat noudattaa ottaakseen luonnon huomioon strategiassaan, hallinnossaan, riskienhallinnassa ja prosesseissaan. TNFD:n tulevat suositukset auttavat tunnistamaan ja mittaamaan yrityksen riippuvuutta luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta sekä arvioimaan riskejä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Aloitetta tukevat YK sekä G7- ja G20-maiden valtiovarainministerit.

UN Global Compactista lyhyesti:

YK:n Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 18 000 yritystä yli 160 maasta. Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen.