Julkaistu 13.06.2024

Jaa

Uusi opas yritysten ihmisoikeusvastuuseen on nyt julkaistu

UN Global Compact Suomen tuore opas sisältää käytännönläheisen ohjeistuksen asianmukaisen huolellisuuden periaatteeseen (due diligence).

Sumea ihmisjoukko

UN Global Compact Suomi on julkaissut uuden oppaan yritysten ihmisoikeusvastuusta. Oppaan tarkoituksena on tukea suomalaisyrityksiä niiden ihmisoikeustyössä ja avata, miten ihmisoikeustyötä tehdään käytännössä. 

Asianmukaista huolellisuutta pidetään yritysten ihmisoikeusvastuun perustana. Kyse on jatkuvasta prosessista, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan, ehkäisemään ja lieventämään liiketoiminnastaan aiheutuvia riskejä ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

”Viimeistään EU-lainsäädännön ja sen ympärillä käydyn keskustelun myötä ihmisoikeudet ovat nousseet kaikenlaisten yritysten vastuullisuustyön ytimeen. Halusimme auttaa etenkin ihmisoikeustyön ensiaskeleita ottavia yrityksiä tarjoamalla niille käytännönläheisen oppaan työn tueksi”, sanoo UN Global Compact Suomen sosiaalisen vastuun asiantuntija Sophia Lawson Hellu

Opas sisältää johdatuksen YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin (UNGP), opastuksen huolellisuusvelvoiteprosessin läpikäymiseen ja johdatuksen korjaaviin toimenpiteisiin ja valitusmekanismeihin. Lisäksi se sisältää erilaisia konkreettisia esimerkkejä ja harjoitustehtäviä, jotka auttavat yrityksiä peilaamaan teoriaa käytäntöön. 

Opas on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, mutta se voi toimia hyvänä perusteoksena myös suuremmille yhtiöille.

Opas pohjautuu YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin sekä UN Global Compactin ja Shiftin verkko-oppimiskurssiin Business and Human Rights: How companies can operationalize the UN Guiding Principles. Taustalla toimii Tanskan UN Global Compact -verkoston teos Due Diligence i Praksis.

Lue opas täältä: Opas yritysten ihmisoikeusvastuuseen


Lisätietoja:

Sophia Lawson Hellu
Programme Manager, sosiaalinen vastuu
sophia.lawsonhellu@globalcompact.fi
+358 50 313 1351