Julkaistu 25.01.2023

Jaa

Uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön Global Compactissa

Kansainvälinen raportointiympäristö on mullistunut viime vuosien aikana sääntelyn superkehityksen sekä sidosryhmien muuttuvien odotusten vaikutuksesta. Yrityksiltä vaaditaan joka suunnasta selkeää, vertailtavaa ja läpinäkyvää vastuullisuustietoa.

YK:n yritysvastuualoite UN Global Compact on uudistanut raportointijärjestelmäänsä vastatakseen näihin paineisiin. Aloitteessa on tällä hetkellä mukana yli 17 000 yritystä, jotka raportoivat vuosittain työstään vastuullisemman liiketoiminnan edistämiseksi. Vuoden alussa 1.1.2023 voimaan tullut, uusi standardisoitu raportointijärjestelmä mahdollistaa kattavan vastuullisuustiedon keräämisen joka ikiseltä Global Compactiin sitoutuneelta yritykseltä.
     

Mitä uudistus pitää sisällään?

  • Vapaamuotoisen raportin sijasta yritykset vastaavat 51–74 määrämuotoiseen kysymykseen, jotka liittyvät Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen yrityksen liiketoiminnassa.
  • Raportointi toteutetaan ulkoisella verkkoalustalla, johon jokaisen yrityksen lähettämät vastaukset tallennetaan. Vastaukset ovat julkisia ja kaikkien saavutettavissa.
  • Raportointivelvollisuus on sama kaikille Global Compactiin sitoutuneille yrityksille koosta tai toimialasta riippumatta.
  • Uusi järjestelmä on yhteensopiva kansainvälisten standardien ja viitekehysten kanssa.
  • Raportointi tulee vuodesta 2023 alkaen tehdä vuosittain ajanjaksolla 27.3.–30.6.

  ​   
Mitä hyötyä uudistuksesta on yrityksille?

Uudistuneen järjestelmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on tuottaa lisäarvoa raportoivalle yritykselle; järjestelmä mahdollistaa oman edistymisen mittaamisen ja seuraamisen vuosittain sekä auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja kilpailuedun mahdollisuuksia.

Viisitoista UN Global Compact Suomen yritysjäsentä osallistui keväällä 2022 raportointiuudistuksen pilottiohjelmaan. Näistä yrityksistä kolme kertoo alla kokemuksiaan uudesta Communication on Progress (CoP) -raportoinnista.

Ahlström Capital, Camilla Sågbom:

Uusi CoP lisäsi hyvin ymmärrystä Global Compactin kymmenestä periaatteesta, ja standardisoitu malli on hyvä työkalu datan keräämiseen sijoituskohteilta. Näemme suurta hyötyä siinä, että kaikki raportoivat samalla tavalla, tämä mahdollistaa myös vertailtavuuden. Toisaalta konsernina standardisoidun kyselyn täyttäminen on haastavaa, koska eri yhtiöiden tietoja on vaikea tiivistää yhteen raporttiin.

Veikkaus, Johanna Lipponen:

Meille Communication on Progress oli hyvä oppimisprosessi. Raportin täyttäminen vaati meiltä paljon aikaa, sisäisiä keskusteluja ja monien eri asiantuntijoiden osallistamista. Tämä lisäsi ymmärrystä vastuullisuusasioista sisäisesti ja löysimme monia uusia kehityskohteita, joita voimme alkaa tavoitella. On hienoa, että jatkossa saamme tämän työkalun avulla esille oman toimintamme kehityskaaren.

Nitor, Ari Koli:

Meillä ei ole pitkää raportointikokemusta, joten uuden CoP-raportoinnin opettelu vei meiltä paljon aikaa ja monet käsitteet olivat vieraita. Raportointi vaatii perehtyneisyyttä, koska kysymykset porautuvat syvälle. Suurena hyötynä oli kuitenkin oppiminen: raportointi tarjoaa hyvän tilaisuuden oman vastuullisuustyön läpivalaisuun ja vertaisarviointiin. Projektin aikana korostui monia asioita, joita voimme liiketoiminnassamme kehittää. Tämä on myös hyvä työkalu osallistaa henkilöstöä laajemmin vastuullisuustyöhön.

    
Pilottiyritysten vinkit raportointiin valmistautumiseen

  • osoita vastuuhenkilö, jolla on tarpeeksi aikaa projektiin
  • aikatauluta koko projekti huolellisesti
  • viesti ajoissa muulle henkilöstölle, jos tarvitset heidän panostaan
  • hyödynnä Global Compactin tarjoamat koulutukset ja valmistaudu niihin etukäteen, jotta saat kaiken hyödyn irti vertaistuesta

     

Jäsenyrityksille tarkoitetut koulutustallenteet löydät Suomen verkoston aineistopankista tai kansainväliset tallenteet Academysta

Ilmoittautuminen on auki suomenkielisiin vertaisoppimistapaamisiin

7.3.2023 klo 10: Hallintotapa & korruption torjunta
20.3.2023 klo 14: Ihmisoikeudet ja työelämä
28.3.2023 klo 10: Ympäristö

sekä kansainvälisiin See the new Communication on Progress digital platform -tilaisuuksiin 8. ja 22. helmikuuta.

Lue myös: Siina Hara, Airam: Keskeneräisyyttä ei kannata pelätä vastuullisuustyöstä raportoidessa

   
Huomio yhteisöjäsenille:
UN Global Compactin uudet Communication on Progress -raportointivaatimukset koskevat vain Global Compactin yritysjäseniä, ja yhteisöjäsenet raportoivat edelleen tuttuun tapaan. 

Artikkelia päivitetty 9.2.2023.