Julkaistu 18.09.2023

Jaa

Uusi raportti: pohjoismaiset yritykset muuta maailmaa pessimistisempiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta

Olemme puolivälissä Agenda 2030:ta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. YK:n yleiskokousviikolla Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan UN Global Compact -paikallisverkostot julkistavat raportin, joka selvittää pohjoismaisten yritysten näkemyksiä liiketoiminnasta ja kestävän kehityksen tilasta.

95 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoo uskovansa, että yksityisellä sektorilla on ratkaiseva rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, selviää tuoreesta pohjoismaisten UN Global Compact -verkostojen teettämästä The Path Towards 2030: Nordic Corporate Sustainability Stocktake -raportista.

Silti vain 27 prosenttia vastaajista uskoo, että yritykset tekevät tarpeeksi kestävän kehityksen eteen ja vain 28 prosenttia uskoo, että maailma saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaisten yritysten näkemys on pessimistisempi verrattuna muuhun maailmaan.

Raportin mukaan pohjoismaiset yritykset kamppailevat osaamisen puutteen, monimutkaisen sääntely-ympäristön ja vähäisen datan kanssa. Erityisiä haasteita pohjoismaisilla yrityksillä on luontoon ja sen monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden kanssa. Ilmastotoimet ovat monen yrityksen valokeilassa, mutta vain 40 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoo raportoivansa organisaationsa luontoriskejä ja -vaikutuksia. Vertailun vuoksi muista eurooppalaisista yrityksistä 52 prosenttia ja Euroopan ulkopuolisista yrityksistä 57 prosenttia kertoo tehneensä näin.

”Pohjoismaiset yritykset ovat edelläkävijöitä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa, ja niillä on mahdollisuus vaikuttaa yritysvastuun kunnianhimon tasoon maailmanlaajuisesti. Pohjoismaisten yritysten pessimistisyyttä voi lisätä se, että tieto on lisännyt tuskaa. Kun ymmärretään, millä tasolla pitäisi olla, tiedetään myös, kuinka paljon töitä sen saavuttamiseksi tulee vielä tehdä”, sanoo UN Global Compact Suomen pääsihteeri Marja Innanen. 

Johtajuus on kestävän kehityksen keskiössä, uskovat pohjoismaiset yritykset

The Path Towards 2030: Nordic Corporate Sustainability Stocktake -raportin tarkoituksena on tunnistaa millaisia haasteita, tarpeita ja mahdollisuuksia pohjoismaisilla yrityksillä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Raportti on osa laajempaa, maailmanlaajuista tutkimusta, joka on tehty yhteistyössä YK:n Global Compactin ja Accenturen kanssa. Maailmanlaajuisesta tutkimuksesta on poimittu ja analysoitu 257 vastausta pohjoismaisista yrityksistä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi raporttia varten on tehty syvähaastatteluja eri pohjoismaisten kestävän kehityksen ammattilaisten kanssa. 

Raportin mukaan 89 prosenttia vastaajista uskoo, että johtajuus on kestävän toiminnan tärkein ajuri. Sitoutuneet toimitusjohtajat sekä tunnuslukujen ja taloudellisten kannustimien kytkeminen kestävään kehitykseen sitouttavat koko organisaatiota. Passiivisuutta luo kestävään kehitykseen keskittyvän johdon puute ja keskittyminen lyhyen aikavälin tuottoon.

”Säilyäkseen kestävän kehityksen edelläkävijöinä, pohjoismaisten yritysten tulee keskittyä kestävyyskysymyksiin johtotasolla, kouluttaa henkilöstöään sekä investoida uuteen tietoon ja käyttää tietoa hyväkseen johtamisessa. Samalla yritykset pitävät valtioita vielä kuluttajia tai sijoittajia tärkeämpinä kestävän kehityksen edistäjinä. Haluammekin tällä raportilla tarjota yrityksille ja poliittisille päättäjille näkemyksiä ja tietoa kestävän kehityksen tilasta yksityisellä sektorilla Pohjoismaissa. Kun jaamme yritysten haasteita ja menestystekijöitä, voimme löytää seuraavia askeleita edistyksen vauhdittamiseksi”, Innanen sanoo.

Tutustu raporttiin täällä.