Julkaistu 21.05.2024

Jaa

Uusi seitsemän vuoden aloite kirittää yrityksiä vastuullisempaan liiketoimintaan – mukana 26 suomalaisyritystä

YK:n yritysvastuuverkosto UN Global Compact on käynnistänyt uuden Forward Faster -aloitteen, jonka tarkoituksena on kirittää yritysten työtä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi maailmanlaajuisesti.

Forward Faster

Arvioiden mukaan vain 15 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteista on oikealla uralla. Tuore, kansainvälinen Forward Faster -aloite pyrkii nopeuttamaan yritysten toimia ja nostamaan kunnianhimon tasoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Aloite keskittyy viiteen alueeseen: sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ilmastoon, elämiseen riittävään palkkaan, vesivastuullisuuteen sekä kestävään rahoitukseen. Näillä osa-alueilla yrityksillä on arvioitu olevan suurimmat mahdollisuudet vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteita seuraavan kuuden vuoden aikana. Lisäksi jokainen viidestä osa-alueesta vaikuttaa samanaikaisesti useampaan kestävän kehityksen tavoitteeseen.

”Kestävä kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 ja sen tavoitteet on tehty ensisijaisesti valtioille, vaikka yritysten rooli tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. Forward Faster -aloitteen kautta yritykset saavat selkeät tavoitteet ja mittarit, joiden avulla seurata niitä osa-alueita, joissa niiden toimilla on suurin vaikutus. Aloite näyttää konkreettisesti, millaista kunnianhimon tasoa yrityksen kannattaa tavoitella. Kannustan kaikkia yrityksiä tutkimaan aloitetta ja ottamaan yhden tai useamman teeman osaksi yrityksen vastuullisuustyön kehittämistä”, sanoo UN Global Compact Suomen pääsihteeri Marja Innanen.

Mukana 26 suomalaisyritystä 

UN Global Compact lanseerasi Forward Faster -aloitteen YK:n yleiskokousviikolla syksyllä 2023 ja virallisesti Suomessa toukokuussa 2024. Maailmanlaajuisesti aloitteeseen on sitoutunut jo lähes 1500 yritystä. Toukokuussa 2024 Suomesta on mukana 26 yritystä.

Yritykset voivat sitoutua Forward Fasterin kautta yhteen tai useampaan konkreettiseen tavoitteeseen. Tavoitteilla on tarkat mittarit, ja yritysten on raportoitava edistymisestään vuosittain UN Global Compactille. Aloitteeseen voivat sitoutua kaikki UN Global Compact -aloitteessa mukana olevat yritykset.  

Aloite on käynnissä ympäri maailman vuoteen 2030 asti. Tutustu siihen täältä.

Lyhyesti Forward Fasterin teemoista ja tavoitteista:

Sukupuolten välinen tasa-arvo: Sukupuolten välinen tasa-arvo vaikuttaa välillisesti kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yritykset voivat sitoutua näihin toimiin:

Tavoite 1: Sama palkka samanarvoisesta työstä vuoteen 2030 mennessä.
Tavoite 2: Sukupuolten tasapuolinen edustus, osallistuminen ja johtajuus kaikilla organisaation tasoilla vuoteen 2030 mennessä.

Ilmasto: Globaalit päästöt on puolitettava vuoteen 2030 mennessä ja nettonollataso saavutettava viimeistään vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmastonmuutos voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Yritykset voivat sitoutua näihin toimiin:

Tavoite 1: Aseta tieteeseen perustuvat nettonollatavoitteet 1,5 asteen kehityspolun mukaisesti, jotta maailmanlaajuiset päästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja nettonollataso saavuttaa viimeistään vuoteen 2050 mennessä. 
Tavoite 2: Edistä oikeudenmukaista siirtymää konkreettisilla toimilla, joilla puututaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävien toimien sosiaalisiin vaikutuksiin yhteistyössä sidosryhmien, kuten työntekijöiden, ammattiliittojen, yhteisöjen ja tavarantoimittajien kanssa.

Elämiseen riittävä palkka: Työssäkäyvien köyhyyttä esiintyy yhä ympäri maailmaa. Jokaisella on oikeus elämiseen riittävään palkkaan, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason. Yritykset voivat sitoutua näihin toimiin:

Tavoite 1: 100 prosenttia organisaation työntekijöistä ansaitsee elämiseen riittävää palkkaa vuoteen 2030 mennessä.
Tavoite 2: Laadi sidosryhmien kanssa elämiseen riittävien palkkojen ja/tai ansioiden saavuttamiseksi toimintasuunnitelma, jossa on mitattavat ja aikaan sidotut välitavoitteet.

Vesivastuullisuus: Maailmanlaajuinen vesikriisi on yksi 2000-luvun kiireellisimmistä haasteista, ja kestävät vesijärjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritykset voivat sitoutua näihin toimiin:

Tavoite 1: Kasvata vesiresilienssiä yrityksen toiminnassa ja toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti ja tee yhteistyötä sidosryhmien kanssa positiivisen vaikutuksen aikaansaamiseksi vähintään 100 priorisoidussa, vesipulasta kärsivässä vesialueessa vuoteen 2030 mennessä.

Kestävä rahoitus: Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää YK:n arvioiden mukaan biljoonia dollareita vuosittain. Yritykset voivat sitoutua seuraaviin toimiin:

Tavoite 1: Linjaa investoinnit mahdollisimman laajasti kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Aseta tavoitteita, seuraa ja raportoi tavoitteiden mukaisten investointien määrästä ja osuudesta.
Tavoite 2: Linkitä yhtiön rahoitusstrategia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiin investointeihin ja mittareihin. Raportoi tavoitteiden mukaisen rahoituksen määrästä ja kokonaisosuudesta.

UN Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 23 000 yritystä yli 160 maasta. Global Compactissa mukana olevat organisaatiot ovat sitoutuneet edistämään yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen.

Muokattu 22.5.2024 klo 10.05: Korjattu tekstiin sitoutuneiden yritysten määrä. Sitoutuneita yrityksiä on Suomessa toukokuussa 26, ei 27, kuten tekstissä alun perin luki.