Julkaistu 08.12.2021

Jaa

Uusi tiekartta liiketoimintaan liittyvien ihmisoikeusriskien ja -vaikutusten hallintaan

YK:n kymmenennen vuosittaisen Business and Human Rights -foorumin avausistunnossa julkistettiin tiekartta seuraavalle vuosikymmenelle YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden (UNGPs) implementoimiseksi.

UN Guiding Principles 10+: A Roadmap for the Next Decade of Business and Human Rights sisältää tulevaisuuden suosituksia yrityksille, valtion toimijoille sekä muille sidosryhmille, joilla kaikilla on oma roolinsa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden edistämisessä. Tiekartassa esitellään yhteensä kahdeksan toiminta-aluetta, joiden kautta periaatteiden toimeenpanosta voitaisiin tehdä nopeampaa, kunnianhimoisempaa ja johdonmukaisempaa. Tiekartassa avataan kuhunkin toiminta-alueeseen liittyviä ensisijaisia tavoitteita ja täsmennetään, mitä on tapahduttava seuraavan vuosikymmenen aikana tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi julkaisu erittelee, mitä valtioiden, yritysten ja muiden sidosryhmien tulisi konkreettisesti tehdä tukeakseen näitä tavoitteita.

UNGPs 10+ Roadmap on kehitetty aiemman tilannekatsausraportin löydösten pohjalta, joka esiteltiin YK:n ihmisoikeusneuvostolle tämän vuoden kesäkuussa. Raportissa korostettiin, että YK:n ohjaavat periaatteet ovat johtaneet merkittävään edistymiseen tarjoamalla kaikille sidosryhmille yhteisen viitekehyksen liiketoimintaan liittyvien ihmisoikeusriskien ja -vaikutusten hallinnassa.

Huomattavia haasteita on kuitenkin jäljellä periaatteiden johdonmukaisessa toimeenpanossa sekä valtio- että yritystasolla. Erilaiset hallintopuutteet mahdollistavat edelleen liiketoimintaan liittyvien ihmisoikeusrikkomusten esiintymisen eri aloilla ja alueilla. Kyseiset puutteet muuttuvat entistä kriittisemmiksi ilmastonmuutoksen ja kasvavan eriarvoisuuden edetessä. Ihmisoikeuksiin liittyvien haittavaikutusten ennaltaehkäisyn ja korjaamisen tehostaminen on kiireellistä, mikä edellyttää entistä tehokkaampaa ihmisoikeusloukkausten seurantaa ja vastuun kantoa yritystoiminnassa.

Tilanneraportti ja uusi tiekartta ovat osa UNGPs 10+ -hanketta, jota varten on konsultoitu lukuisia sidosryhmiä vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Tutustu tiekarttaan

--

Miten vien YK:n ohjaavat periaatteet käytäntöön yrityksessäni? Tutustu Business and Human Rights -verkkokurssiimme tästä.