Julkaistu 24.05.2023

Jaa

Uusi viitekehys mahdollistaa tiedepohjaisten luontotavoitteiden asettamisen yrityksille

Science Based Targets Network on julkaissut ensimmäiset ohjeistukset yrityksille tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamiseen.

Science Based Targets Networkin (SBTN) ensimmäinen viitekehys antaa yrityksille valmiudet arvioida vaikutuksiaan luontoon ja asettaa tavoitteet vaikutusten hillitsemiseksi. Julkaistut menetelmät, ohjeistukset ja työkalut on kehitetty yli 200 organisaation ja lähes 100 yrityksen yhteistyönä.

Menetelmien tarkoituksena on tukea yritysten jo tekemiä toimia ilmasto- ja luontokriisien hidastamiseksi ja toisaalta myös vastata kunnianhimoisempien toimien tarpeeseen. SBTN:n luontotavoitteet täydentävät ilmastotavoitteita, jotka yli 2000 yritystä on asettanut Science Based Targets -aloitteen kautta vuodesta 2015 lähtien.

SBTN:n viitekehys pohjautuu parhaaseen saatavilla olevaan tutkimustietoon. Se on linjassa monien kansainvälisten tavoitteiden ja standardien kanssa liittyen ilmastoon, luontoon ja vastuullisuuteen. Näitä ovat esimerkiksi Pariisin sopimus, Global Biodiversity Framework, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD).

SBTN:n ensimmäisen julkaisun komponentit ovat eri valmiusvaiheissa. Toistaiseksi yritykset voivat tehdä olennaisuusarvion, joka huomioi yrityksen vaikutukset makean veden käyttöön ja laatuun, maa- ja meriekosysteemeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi yritykset voivat valmistella tavoitteita makean veden käytön ja laadun osalta. Maaekosysteemien tavoitteenasetanta on julkaistu betakäyttöön, ja se julkaistaan kokonaisuudessaan keväällä 2024.

SBTN on julkistanut myös ne yritykset, jotka testaavat luontotavoitteiden validointiprosessia tämän vuoden aikana. Joukossa on kaksi suomalaista yritystä, Neste ja UPM, jotka ovat molemmat myös UN Global Compactin jäsenyrityksiä. Muut yritykset voivat lähettää luontotavoitteitaan validoitaviksi vuodesta 2024 alkaen.

SBTN jatkaa viitekehyksen kehittämistä, ja sen tulevat prioriteetit ovat: laajempi makean veden ja maaekosysteemien tavoitteenasetanta; biodiversiteetin sisällyttäminen kehykseen; ensimmäiset meriekosysteemejä koskevat ohjeet; sekä ohjeet tavoitteiden saavuttamiseen ja edistymisen seurantaan liittyen.

UN Global Compact tukee tätä merkittävää edistysaskelta SBTN:n kumppanina ja tarjoaa suomalaisille yrityksille koulutusohjelman viitekehyksen sisällöistä. Haku ohjelmaan on käynnissä 31.5. saakka.


Lisätietoja: 

Tutustu SBTN:n uuteen viitekehykseen

Media fact sheet

Karoliina Koistila
Programme Manager, Climate & Environment
UN Global Compact Suomi
+358 40 516 3772
karoliina.koistila@globalcompact.fi