Julkaistu 26.05.2023

Jaa

Vastaa kyselyyn yksityisen sektorin suhteesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

UN Global Compact tekee yhdessä Accenturen ja useiden kumppaniorganisaatioiden kanssa maailmanlaajuisen yritystutkimuksen arvioidakseen yksityisen sektorin suhdetta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Tavoitteena on ennen kaikkea tunnistaa, miten SDG-tavoitteiden saavuttamista voidaan parhaiten vauhdittaa tulevina vuosina.

Tutkimuksen tulokset esitellään YK:n SDG Summit -huippukokouksessa syyskuussa 2023, kun maailman johtajat kokoontuvat arvioimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä Agenda 2030 -ohjelman puolivälipisteessä. Tutkimuksen avulla voidaan varmistaa, että liike-elämän näkökulmat otetaan huomioon tässä kriittisessä vaiheessa ja huippukokouksen lopputulemissa.

UN Global Compactin SDG Stock Take Survey on yksi tutkimuksen keskeisimmistä tavoista kerätä huippukokoukseen tietoa yksityisen sektorin suhteesta kestävän kehityksen tavoitteisiin. Samaa kyselydataa käytetään myös vastaavassa selvityksessä, joka porautuu syvemmin pohjoismaiseen liike-elämään.

Kyselyyn voivat vastata sekä UN Global Compactiin sitoutuneet että sitoutumattomat yritykset, ja siihen kuluu aikaa noin 15–20 minuuttia. Vastaukset ovat anonyymeja ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksia kerätään 16. kesäkuuta saakka.

Vastaa kyselyyn

UN Global Compact Suomen tuore Finnish Business and the SDGs -raportti tarkastelee suomalaisyritysten tuotteiden ja palveluiden vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä maailmanlaajuinen tutkimus täydentää näitä tuloksia ottamalla globaalin perspektiivin, jossa tarkastelussa on ydinliiketoiminnan lisäksi myös yritysten toimintatavat. Tutkimus antaa yrityksille myös väylän ilmaista näkemyksiään, tarpeitaan ja odotuksiaan SDG-tavoitteisiin liittyen.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä UN Global Compactin, YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osaston (DESA), World Business Council for Sustainable Developmentin (WBCSD), kansainvälisen kauppakamarin (ICC) ja kansainvälinen työnantajajärjestön (IOE) kanssa.


Lisätiedot ja kyselyyn liittyvä tekninen apu (englanniksi):

survey@unglobalcompact.org

Kyselyn kysymykset koottuna