Julkaistu 08.02.2021

Jaa

Voima muutokseen tulee yhteistyöstä

Torstaina 4.2.2021 webinaarissamme keskusteltiin YK:n kestävän kehityksen ohjelmasta ja yrityssektorin roolista kestävän kehityksen edistäjänä.

Vuonna 2015 YK julkaisi globaalin kestävän kehityksen ohjelman, Agenda 2030:n, sekä siihen kuuluvat 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDGt). Nämä universaalit tavoitteet luovat viitekehyksen, jonka avulla jokainen taho, aina valtioista ja julkisista organisaatioista yrityksiin ja yksityishenkilöihin voivat edistää kestävää kehitystä omalta osaltaan. Niiden avulla pyritään vastaamaan globaaleihin haasteisiin kaikkialla maailmassa.

Tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta yksityisen sektorin työ kestävän kehityksen edistämiseksi on tärkeää ja välttämätöntä. Yksityisellä sektorilla on osaamista, teknologiaa, innovaatioita ja muita resursseja, joilla globaaleja haasteita ratkotaan.

Myös suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa kestävän kehityksen edistämiseksi, niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Eva Furman, SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja, kertoi puheenvuorossaan näkemyksiään suomalaisten yritysten vahvuuksista kestävän kehityksen edistäjinä. Hallitsemme läpinäkyvät prosessit, ymmärrämme, miten yhteiskunnan eri sektorit ja toimijat kytkeytyvät toisiinsa, arvostamme hallinnon, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistyötä ja luotamme tieteeseen ja tutkittuun tietoon. Furman kuitenkin kannusti suomalaisia yrityksiä olemaan rohkeampia; ajatellaan isoa kuvaa, otetaan riskejä ja kannustetaan muutkin mukaan.

Alivaltiosihteeri ja entinen YK-suurlähettiläs Kai Sauer taas nosti esille YK-hankinnat, joihin suomalaisten yritysten olisi hyvä päästä paremmin mukaan. Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat yrityksille valtavia liiketoimintamahdollisuuksia – niiden on arvioitu avaavan jopa 12 triljoonan dollarin markkinapotentiaalin vuoteen 2030 mennessä.

Saimme kuulla myös mielenkiintoisia käytännön esimerkkejä siitä, miten kestävän kehityksen tavoitteita voidaan liiketoiminnassa edistää. Tuuli Kousa, OP Ryhmän viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, kertoi että vastuullisuus on integroitu OP Ryhmän arvoihin ja se on osa ryhmän kaikkea liiketoimintaa. Tuuli muistutti, että vastuullisuus on valinta: se on lainsäädännön asettamat vaatimukset ylittäviä tekoja ja jatkuvaa kehittymistä.

Mukana oli myös tuore jäsenemme Leijona Catering Oy. Heidän toimitusjohtajansa Ritva Paavonsalo kertoi Leijonan vasta alkaneesta matkasta kohti vastuullista ravintola-alan yritystä. ”Vastuullisuustyö on jatkuvaa työtä ja siihen tarvitaan tietoa, työkaluja, verkottumista ja sparrausta. Haluamme oppia lisää ja Global Compact on sopiva viitekehys jatkotyöhön.”

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen tosiaan on tekoja, ei vain lupauksia. Nyt tarvitaan lisää kunnianhimoa. Kuten Furman muistutti esityksessään, voima muutokseen tulee eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Siksi yritykset tarvitaan tähän työhön mukaan.

 

Voit katsoa webinaarin tallenteen täältä.