Julkaistu 22.04.2024

Jaa

Yhä useampi yritys kehittää luontotyötään uuden viitekehyksen avulla

Yhä useampi suomalaisyritys pyrkii kehittämään luontotyötään tuoreen, maailmanlaajuisen Science Based Targets Networkin (SBTN) viitekehyksen avulla. SBTN tarjoaa yrityksille uskottavat ja tieteeseen perustuvat raamit kunnianhimoisten luontotavoitteiden asettamiselle. Yritysten suurimmat haasteet luontotavoitteiden asettamisessa liittyvät datan keruuseen ja toimittajayhteistyöhön, mutta tuore viitekehys nähdään yleisesti hyödyllisenä, selviää UN Global Compact Suomen tuoreesta raportista.

Tieteisiin perustuvat luontotavoitteet

Yhä useampi suomalainen yritys pyrkii vähentämään haitallisia luontovaikutuksiaan tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden avulla. UN Global Compact Suomen hiljattain päättyneeseen Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -koulutusohjelmaan osallistui 15 yritystä, joiden kokemuksia ja haasteita viitekehyksestä selvitettiin tuoreessa raportissa Accelerating Ambitious Nature Action.

The Science Based Targets Network (SBTN) on maailmanlaajuinen aloite, joka opastaa yrityksiä asettamaan kunnianhimoisia tieteeseen perustuvia tavoitteita luontovaikutustensa osalta. SBTN:n menetelmät, ohjeistukset ja työkalut on kehitetty yli 200 organisaation ja lähes 100 yrityksen yhteistyönä, ja ne ovat linjassa monien kansainvälisten tavoitteiden ja standardien kanssa.

Tuoreen viitekehyksen on perustanut UN Global Compact, World Economic Forum, World Resources Institute, WWF, UN Environment Programme, Conservation International ja CDP. Yritykset voivat lähettää luontotavoitteitaan SBTN:lle validoitaviksi lähitulevaisuudessa.

Yritykset painivat datankeruuseen ja toimitusketjujen läpinäkyvyyteen liittyvien haasteiden kanssa

Suomessa ensimmäistä kertaa järjestetty Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -koulutusohjelma keskittyi SBTN:n viisiportaiseen prosessiin, johon sisältyy muun muassa kattavan olennaisuusarvion tekeminen, merkittävimpien luontovaikutusten priorisointi ja mittaaminen, tavoitteiden asettaminen makean veden ja maaekosysteemien osalta sekä perehtyminen lievennys- ja suojeluhierarkioihin luontotavoitteiden saavuttamiseksi.
Lisäksi ohjelma tarjosi yrityksille mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen muiden luontotyötään kehittävien suomalaisyritysten kanssa.

Yritykset kokivat SBTN-viitekehyksen hyödyllisenä, sillä se tarjoaa systemaattisen ja kattavan lähestymistavan luontovaikutusten arviointiin. Osallistujat arvostivat myös sitä, että SBTN on kansainvälisesti tunnustettu ja tarjoaa loogisen jatkumon tieteeseen perustuvalle ilmastotyölle (SBTi). Lisäksi sidosryhmiltä tuleva paine vastata luontovaikutuksista paremmin motivoi SBTN-ohjeiston käyttöönottoon.

Yritysten suurimmat haasteet liittyivät toimitusketjun tietojen saatavuuteen ja laatuun. Haasteena oli myös SBTN-ohjeiston keskeneräisyys.

”Viitekehys on yhä kehitteillä ja siihen odotetaan merkittäviä muutoksia vuosina 2024 ja 2025. Makean veden ja maaekosysteemien teknisiin ohjeisiin on tulossa päivityksiä pian ja myöhempinä vuosina odotamme myös ensimmäisiä meriekosysteemejä koskevia ohjeita sekä ohjeita tavoitteiden saavuttamiseen ja edistymisen seurantaan liittyen. Tänä vuonna on tulossa myös yrityksille hyödyllisiä resursseja, joiden avulla työhön on helpompi osallistaa muuta henkilöstöä ja toimitusketjua”, kertoo UN Global Compact Suomen ilmasto- ja luontoasiantuntija Karoliina Koistila.

Raportissa on käytännön esimerkkejä luontotyöstä kuudelta suomalaiselta yritykseltä: Marimekko, Ylva, Kemijoki, Skanska, Kemira ja Nokia. Vuoden 2023–2024 tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -koulutusohjelmaan osallistui näiden lisäksi myös Alko, Fazer, HKScan, Huhtamäki, KONE, Lidl Suomi, Lindström, St1 Nordic ja Viking Malt. 

Yrityksillä on merkittävä vaikutus luontoon

Luonnon ja talouden yhteys on selvä, ja jokaisella yrityksellä on toimintoja tai toimitusketjuja, jotka ovat riippuvaisia luonnosta. Planeetan kolmoiskriisiin, luontokatoon, ilmastonmuutokseen ja saastumiseen puuttuminen vaatii kiireellisiä toimia kaikilta yhteiskunnan sektoreilta.

“Luontotyön sisällyttäminen liiketoimintastrategioihin on välttämätöntä kestävän ja oikeudenmukaisen maailman saavuttamiseksi, mutta myös yritysten pitkän aikavälin menestyksen turvaamiseksi. Onkin hienoa, että suomalaiset yritykset ovat nostamassa luontotavoitteet prioriteeteissaan kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden rinnalle”, Koistila sanoo.

Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -ohjelma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuosina 2023–2024. Ohjelman toteutuksen kumppanina toimi Ramboll Finland Oy ja siihen saatiin osa-rahoitusta ympäristöministeriöltä. Haku on nyt auki ohjelman toiselle kierrokselle.