Julkaistu 24.03.2023

Jaa

Yhdessä vahvempia – Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta

Globaalia pandemiaa, ilmastokriisiä, maiden välistä epätasa-arvoa tai ydinkonfliktin riskiä ei voi ratkaista yksi maa tai yksi alue. YK:lla on ainutlaatuinen tehtävä ja kyky yhdistää maailman maat ja toimia niiden tukena.

Suomen YK-liitto, UN Women Suomi, Suomen UNICEF, UN Global Compact Suomi, Suomen Pakolaisapu ja Väestöliitto vaativat, että Suomen tuki YK:lle säilyy ja vahvistuu entisestään seuraavalla hallituskaudella.

Lähes kaikki maat ovat YK:n jäsenvaltioita. YK on maailmanlaajuisesti merkittävin humanitaarisen avun,
kehityksen ja rauhan toimija, ja YK-järjestöillä on laaja osaaminen ja läsnäolo esimerkiksi kriisi- ja katastrofitilanteissa. Kriisien ja katastrofien lisääntyessä YK:ta tarvitaan entistä enemmän.

Suomi on viime vuosina ollut aktiivinen YK:n tukija, ja Suomen yhteistyö ja rahoitus on jatkossakin elintärkeää
YK:n toiminnalle ja kehittymiselle. Vain yhteistyössä muun maailman kanssa Suomi voi pienestä koostaan
huolimatta edistää myös suomalaisille tärkeitä asioita. Suomikin on historiansa saatossa saanut apua
kansainväliseltä yhteisöltä. Suomessa toimii joukko YK-järjestöjä ja -toimistoja, jotka päivittäisellä työllään
edistävät globaalia kestävää kehitystä, rauhaa sekä ihmisoikeuksia.

YK on läsnä

 • tarjoamassa tukea hädänalaisille, kun kriisi tai katastrofi tapahtuu.
 • kun tehdään ilmastoa, ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevia päätöksiä.
 • edistämässä ja tukemassa yhteistyötä kestävän kehityksen saavuttamiseksi.
 • puolustamassa lasten, naisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksia.
 • rakentamassa ja turvaamassa rauhaa konflikteista ja sodasta kärsivillä alueilla.

Vuonna 2022

 • YK:n maatoimistot edistivät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista 162 maassa
 • YK:n yksiköt, järjestöt, rahastot sekä ohjelmat tukivat humanitaarista, kehitys- sekä rauhantyötä noin 53
  miljardilla eurolla
 • YK:n järjestämällä humanitaarisella avulla autettiin 174 miljoonaa ihmistä 60 maassa ja alueella
 • YK edisti rauhanrakentamista ja esti konflikteja 50 rauhanturvaoperaation avulla
 • YK tuki 46 000 kidutuksen uhrin kuntoutusta ja järjesti apua 13 000 nykyaikaisen orjatyön uhriksi joutuneelle

Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta. 

#YhdessäVahvempia


Lisää YK:n työn tuloksista vuonna 2022 voi lukea YK:n pääsihteerin vuosiraportista.