Julkaistu 10.02.2021

Jaa

YK:n Global Compactin strategia 2021–2023

YK:n Global Compact on julkaissut uuden strategian, joka tuo suuntaviivoja myös paikallisverkostojen toimintaan.

Now is the time to scale up the global business community’s contributions to the 2030 Agenda and the implementation of the Paris Agreement on climate change. That is the overarching goal of the Global Compact’s strategic plan for 2021 through 2023", totesi YK:n pääsihteeri ja Global Compactin hallituksen puheenjohtaja António Guterres uuden strategian julkistamistilaisuudessa.

Uuden Global Compact -strategian tavoitteena on voimistaa yritysten työtä kestävän kehityksen tavoitteiden ja kunnianhimoisempien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ilman yksityisen sektorin vahvaa sitoutumista tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa. Koronapandemia ja ilmastokriisi ovat hidastaneet työtä kestävän kehityksen puolesta.

Tavoitteena on nostaa jäsenten kunnianhimon tasoa Global Compactin kymmenen periaatteen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden edistämisessä. Tavoitteena on, että kymmenen periaatetta ovat jäsenyritysten strategian ja operatiivisen toiminnan ytimessä. Ne ovat 'the How’ ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat ’the What’.

Global Compact nostattaa yritysten kunnianhimon tasoa mittaamalla ja seuraamalla, miten ne ovat sitoutuneet ja antaneet julkisia lupauksia liittyen keskeisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja periaatteisiin, kuten Pariisin ilmastosopimukseen ja erilaisiin sitoumuksiin liittyen ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja korruption ehkäisyyn.

Uuden strategian myötä Global Compactiin sitoutuneiden yritysten vastuullisuustyön vaikuttavuus paranee ja ne edistävät mitattavien tavoitteiden avulla muita yrityksiä nopeammin kestävää kehitystä. Uusia digitaalisia työkaluja luodaan jäsenten käyttöön, myös pk-yritysten tarpeisiin. CoP-raportointia uudistetaan tukemaan yritysten työtä ja mittamaan toimien vaikuttavuutta.

Global Compact keskittää globaalit voimavaransa kymmenen periaatteen ja viiden kestävän kehityksen tavoitteen edistämiseen. Muita tavoitteita edistetään kumppanien kanssa ja jäsenyritysten tarpeiden mukaan paikallisverkostoissa. Kumppanuutta muihin YK-toimijoihin, mutta myös muihin järjestöihin, oppilaitoksiin ja julkisiin toimijoihin, vahvistetaan. Global Compact ei ole ainoastaan business-yhteisö, vaan yritysjohtoinen, monen eri sidosryhmän yhteistyöverkosto.

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita GCO priorisoi toiminnassaan ja resursseissaan vuosina 2021–2023:

SDG 5: Sukupuolten tasa-arvo

SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

SDG 13: Ilmastotekoja

SDG 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

SDG 17: Yhteistyö ja kumppanuus.
 

Lue lisää strategiasta täältä.