Julkaistu 25.09.2023

Jaa

Yli sata organisaatiota liputtaa tänään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta – tavoitteiden saavuttaminen vaarassa

Tänään 25. syyskuuta vietetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vuosipäivää, jonka kunniaksi järjestetään kansainvälinen SDG Flag Day -liputuskampanja.

Tänä vuonna olemme puolivälissä kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n toimeenpanon määräaikaa, mutta tavoitteiden saavuttaminen on edelleen pahasti kesken. Näyttääkseen sitoutumisensa ja tekonsa kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta, yli 100 organisaatiota Suomessa nostaa lipun salkoon tai osallistuu sosiaalisen median kautta SDG Flag Day -liputuspäivään.   

Viime viikolla maailman päättäjät kokoontuivat YK:n päämajaan New Yorkiin puimaan edistymistä tavoitteiden toimeenpanossa. Viimeisimmän YK:n arviointiraportin mukaan vain 15 % tavoitteista on oikealla uralla, ja useiden tavoitteiden toimeenpanossa on otettu takapakkia viime vuosina. Lähivuosien moninaiset kriisit ovat horjuttaneet kehitystä – esimerkiksi äärimmäisessä köyhyydessä elävien ja nälkää näkevien määrä on kääntynyt kasvuun. Toisaalta edistystä on saavutettu muun muassa sähkön ja puhtaan energian saatavuudessa ja lapsikuolleisuuden vähentämisessä. 

Suomi on arvioitu yhdeksi maailman kärkimaista kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä – erityisesti sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät tavoitteet on pitkälti turvattu. Suomen keskeiset haasteet liittyvät ilmastotoimiin, luontokadon pysäyttämiseen, kestävään luonnonvarojen käyttöön sekä laajemmin kulutuksemme vaikutuksiin maamme rajojen ulkopuolella. Ratkaisevaa onkin, kuinka kykenemme varmistamaan tulevien sukupolvien hyvinvoinnin maapallon kantokyvyn rajoissa.

Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kaikkia

Vaikka viime vuosina kehitys onkin ollut hälyttävää, mikään tavoitteista ei ole saavuttamattomissa. Valtioiden ja paikallishallinnon lisäksi tarvitaan yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan laajaa osallistumista. 

Nyt puolivälissä vuoteen 2030 voimme vielä kääntää muutoksen kurssia. Valtiolla on suurin vastuu tavoitteiden toimeenpanosta, mutta yritykset ovat monessa suhteessa muutoksen moottoreita. Yritykset tarjoavat ratkaisuja maailman haasteisiin ja voivat muun muassa varmistamalla työntekijöilleen elämiseen riittävän ja tasa-arvoisen palkkauksen ja tasa-arvoisen kohtelun, toimimalla luontopositiivisesti sekä ohjaamalla investointeja kestävämmin, vaikuttaa monen tavoitteen toteumaan samanaikaisesti.  

”Toimia pitää kuitenkin kiihdyttää ja skaalata jokaisella sektorilla, niin liiketoiminnassa kuin valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan piirissä. Jotta kestävän kehityksen tavoitteet saadaan pelastettua, on pystyttävä tuottamaan hyvinvointia kestävämmin, vastuullisemmin ja reilummin, jotta ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen. Agenda2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat yhteinen pitkän aikavälin suunta ja kompassi, toivon agenda, kaikille toimijoille”, sanoo YK:n Global Compact Suomen pääsihteeri Marja Innanen

SDG Flag Day -liputuskampanjaan osallistuu organisaatiota ympäri Suomen, kaupungeista ja ministeriöistä yrityksiin ja järjestöihin. Kampanjan aloitteentekijänä Suomessa on YK:n Global Compact -yritysvastuuverkosto.  


Lisätietoja: 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet lyhyesti:

Tasan kahdeksan vuotta sitten YK:n 193 jäsenvaltiota sopi kestävän Agenda2030-toimintaohjelmasta. Ohjelman keskiössä olevat 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG) tähtäävät köyhyyden poistamiseen sekä kehitykseen, jossa ihmisten hyvinvointia edistetään maapallon kestokyvyn rajoissa. Toimintaohjelma oli historiallinen neuvottelutulos sekä laajuudeltaan ennennäkemätön – yleismaailmalliset tavoitteet koskevat maailman kaikkia valtioita. Tavoitteet linkittyvät tiiviisti toisiinsa: yhtäkään tavoitetta ei voi edistää toisen kustannuksella. Tärkein periaate on, ettei ketään jätetä kehityksestä jälkeen.  


Marja Innanen 

Pääsihteeri, UN Global Compact Suomi 

marja.innanen@globalcompact.fi, puh. 050 471 7314 


UN Global Compactista lyhyesti: 

UN Global Compact on maailman sekä Pohjoismaiden laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 19 000 yritystä yli 160 maasta. Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen.