Suoraan sisältöön

Jäsenedut ja velvoitteet

UN Global Compactiin sitoutuneet yritykset ja yhteisöt tulevat osaksi globaalia ja Suomen paikallista verkostoa, jotka avaavat mahdollisuudet kunnianhimoiselle vastuullisuustyölle ja yhteistyölle.

Sitoutuessaan yritykset pääsevät mukaan globaaleihin ja kansallisiin tapahtumiin. Ne saavat myös käyttöönsä laajan valikoiman Global Compactin työkaluja ja resursseja vastuullisuustyön tueksi. Sitoutuneiden yritysten profiilit julkaistaan UN Global Compact kotisivuilla ja jokaisella yrityksillä on mahdollisuus käyttää UN Global Compact We Support -logoa. Jäsenetujen laajuus riippuu yrityksen valitsemasta sitoutumisen tasosta. Tarkempi kuvaus jäseneduista löytyy täältä.

Sitoutuminen Global Compact -aloitteeseen velvoittaa yritykset raportoimaan niiden vastuullisuustyön edistymisestä sekä maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun, joka määräytyy sitoutumisen tason ja yrityksen liikevaihdon mukaan. Lisätietoja vuosimaksuista löydät täältä.