Julkaistu 15.09.2022

Jaa

Vieraskynä

Anna Heino, Posti Group: Päästötöntä logistiikkaa nettonollaan sitoutuen

Kesäkuussa 2022 Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi Postin tavoitteen olla kaikkien kasvihuonekaasupäästöjensä, siis sekä omien että arvoketjun päästöjen, suhteen nettonollassa vuoteen 2040 mennessä. Tämä hyväksyntä oli kaikista maailman yrityksistä seitsemäntoista ensimmäisen joukossa, ensimmäinen logistiikan alan yritykselle myönnetty sekä ensimmäinen kotimarkkina-alueillamme Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa.

Kuinka nettonollatavoitteiden hyväksymiseen ensimmäisten joukossa päädyttiin ja miksi aihe on nyt runsaasti alan keskusteluissa esillä?

Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBTi) on yhteishanke CDP:n, YK Global Compact -aloitteen, maailman luonnonvarainstituutin WRI:n ja WWF:n välillä. Sen tarkoitus on tukea yrityksiä vähentämään päästöjään niin, että maapallon lämpenemistä saadaan hillittyä. Jokaisen yrityksen ei kannata yrittää itse keksiä omia tavoitteitaan koska meillä on tiedeyhteisön kollektiivinen ymmärrys siitä mitä pitäisi tehdä. SBTi on kehikko, johon sitoutumalla yritys voi olla varma, että tekee oikeita asioita.

Jo pidempään on ymmärretty, että nykyiset toimet eivät riitä. SBTi:n mukaan on äärimmäisen tärkeää, että yritykset vähintään puolittavat päästönsä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä ja saavuttavat nettonollan 2050 mennessä.

Mutta mitä nettonolla tarkoittaa yritysten kontekstissa? Tätä SBTi lähti määrittelemään toissavuoden aikana yhdessä tiedeyhteisön ja yritysten kanssa. Julkisten kuulemisten ja luonnosversioiden jälkeen määritelmä ja kriteerit, Net Zero Standard, julkistettiin lokakuussa 2021.

Yrityksen on vähennettävä omia ja arvoketjunsa (kaikki scopet 1–3) päästöjä vähintään 90 prosenttia määritellystä lähtötasosta. Jos sataan prosenttiin ei päästä, maksimissaan 10 prosenttiyksikköä päästöistä voidaan poistaa ilmakehästä. Päästökompensointia eli päästöjen vähentämisen tukemista esimerkiksi energiahankkeissa ei tavoitteessa voida lukea hyväksi.

Postin lyhyen aikavälin päästötavoite nollapäästöistä ja fossiilivapaista kuljetuksista 2030 (tarkemmin täällä) oli hyväksytty jo aiemmin ja tätä varten olimme tehneet tarkan päästöinventaarion eri scopejen sisällöstä. Olimme myös käyneet laajan keskustelun lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden kunnianhimosta sekä johdon että laajasti eri sisäisten sidosryhmien kanssa ja periaatteellisesta tavoitteesta pyrkiä nettonollaan oli jo tehty päätös. On tärkeää, että koko organisaatio voi sitoutua tavoitteisiin, joiden toteuttaminen vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan.

SBTi ohjeisti syksyn 2021 julkistuksessaan nettonollatavoitteiden hyväksyntää haluavia yrityksiä varaamaan ajan tavoitteiden varmennukseen keväälle. Käytännössä kyse oli varauskalenterista. Koska pohjatyö ja päätökset olivat jo olemassa, jätimme varauksemme heti tilaisuuden jälkeen. Syksyksi 2022 varattua konsultointia siirrettiin SBTi:n toimesta aikaisemmaksi keväälle. Itse hyväksyntä saatiin verrattain nopeasti materiaalin toimittamisen jälkeen. Tavoitteita tullaan tarkastelemaan yhdessä SBTi:n kanssa viiden vuoden välein.

Logistiikka-ala on IEA:n mukaan maailman kolmanneksi saastuttavin toimiala energiankäyttönsä suhteen. Se on myös yksi harvoista, ellei ainoa, jonka päästöt eivät ole laskussa vaan kasvussa. Samaan aikaan kysyntä toimivalle logistiikalle on esimerkiksi verkkokaupan kasvun myötä nousussa. On äärimmäisen tärkeää, että voimme katkaista tämän kohtalonyhteyden: logistiikkaa on voitava tehdä päästöittä.

Posti on jo hyvällä matkalla kohti tavoitteitaan. Vuoden 2011 tasolta omat päästömme ovat pudonneet 60 prosentilla. Kuljetamme jo nyt esimerkiksi yli 10 miljoonaa pakettia vuodessa täysin fossiilittomasti. Ajoimme kevyillä ja raskailla autoilla viime vuonna 12,6 miljoonaa kilometriä sähköllä ja uusiutuvilla polttoaineilla. Sähköpakettiautoja meillä on tämän vuoden lopulla jo reilut parisataa, ja tällä hetkellä 19 autoa käsittävä biokaasurekkamme laivue on Suomen suurin.

Anna Heino
ilmasto- ja ympäristöjohtaja
Posti Group Oyj