Julkaistu 27.10.2020

Jaa

Vieraskynä

Emilia Koski, Tokmanni: Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet kirittävät yrityksiä ilmastotyössä

On hienoa, että koronasta huolimatta jo yli tuhat yritystä maailmanlaajuisesti on sitoutunut kansainväliseen, Science Based Targets -aloitteeseen, joka kannustaa yrityksiä toteuttamaan ilmastotoimiaan Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteiden mukaisesti. Suomessa sitoutuneita yrityksiä on 23.

Me Tokmannilla otamme ilmastonmuutoksen vakavasti, ja ilmastopäästöjen vähentäminen on yksi tärkeimmistä yritysvastuun osa-alueistamme. Meillä on yli miljoona asiakaskäyntiä viikossa, ja asiakkaat ovat kiinnostuneita siitä, mitä me teemme. Odotuksia ilmastotekojen osalta tulee asiakkaiden lisäksi niin henkilöstöltä, sijoittajilta kuin järjestöiltä.

On selvää, että myös halpakaupan täytyy toimia vastuullisesti. Kun samalla olemme tarkkoja kustannuksista, toimintamallimme tukee vastuullisia ilmastotavoitteita.

Rohkeat tavoitteet näyttävät suuntaa koko alalle

Tokmanni julkisti elokuussa rohkeat ilmastotavoitteensa ja oli kolmas kaupan alan yritys Pohjoismaissa, joka asetti ja sai hyväksytyksi 1,5 asteen mukaiset tieteeseen perustuvat tavoitteet. Yritys on sitoutunut vähentämään oman toimintansa absoluuttisia päästöjä 70 prosentilla vuoden 2015 tasoon nähden vuoteen 2025 mennessä. Tuotteiden ja toimitusketjujen osalta tavoitteena on, että 80 prosentilla tuotteiden ja palveluiden tavarantoimittajista (hankintojen mukaan) on viiden vuoden sisällä omat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa.

Science Based Targets -aloite varmistaa, että päästövähennystavoitteet ovat vahvistetusti ilmastotutkimusten mukaiset ja osaltaan riittävät, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa puoleentoista celsius-asteeseen.

Vastuullisuus on yhteinen asia

Meiltä tokmannilaisilta löytyy kokemusta ja uskallusta kovien tavoitteiden asettamiseksi. Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen haastaa meidät kaikki etsimään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Yhteisten tavoitteiden ja sitoutumisen ansiosta uusista toimenpiteistä tulee osa arjen työtä ja päätöksentekoa. Tiivis yhteistyö eri kumppaneiden kanssa sekä 191 myymälää ympäri Suomen mahdollistavat osaltaan tekojen laajan vaikuttavuuden.

Keskitymme erityisesti siihen, mihin voimme parhaiten vaikuttaa, eli oman toimintamme suoriin ilmastovaikutuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa myymälöiden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Olemme kiinteistöissämme ja kuljetuksissamme tehneet fiksuja ratkaisuja myös ilmaston kannalta. Esimerkiksi sähkö tulee Tokmannilla jo nyt uusiutuvista lähteistä.

Keskitymme jatkossa muun muassa uusiutuvan lämmön toimittajien kartoittamiseen. Myös energiatehokkuusteot ovat vaikutuksiltaan merkittäviä. Led-valaistuksella ja muilla energiatehokkuustoimilla energiankulutuksemme on vähentynyt yksittäisissä myymäläkiinteistöissä jopa noin 30 prosenttia. Lisäksi panostuksemme kiinteistöautomaatioon on parantanut energiatehokkuutta. Myymälöiden valaistusta, lämmitystä ja jäähdytystä voidaan optimoida etäyhteydellä. Vuoden lopulla viidesosassa myymälöidemme katoista on aurinkopaneelit. Yhteistyön merkitys korostuu tässäkin, sillä vuokralaisina teemme tiivistä yhteistyötä kiinteistönomistajien kanssa.

Toimitusketjumme päästöjen vähentämiseksi teemme systemaattisesti työtä toimittajiemme kanssa, jotta myös he sitoutuisivat ilmastotavoitteisiimme. Suomalaiset yritykset ovat erityisen tärkeässä roolissa, sillä heiltä hankimme noin 70 prosenttia kaikista Tokmannin ostoista. Riskimaatoimittajien kanssa teemme yhteistyötä amfori BEPI -ympäristöohjelman kautta.

Vastuullisuusmerkittyjen tuotteiden osuus kasvaa

Aloitimme viime vuonna työn, jonka tarkoituksena on tunnistaa vastuullisuuden näkökulmasta erityisen merkittävät tuotteet ja lisätä niiden tarjontaa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille laajempi määrä kaupallisesti merkittäviä, vastuullisuutta edistäviä omia tuotemerkkejämme. Käytämme omissa tuotteissamme enemmän esimerkiksi sertifioituja riskiraaka-aineita, joista merkittävimmät meillä ovat puuvilla, puu ja palmuöljy. Ne kaikki liittyvät suoraan ilmastonmuutokseen, ja niiden sertifiointi tukee kestävämpiä viljelytapoja.

Hyvästä työstä ja kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta meillä on vielä paljon tehtävää. Tulemme jatkamaan yhdessä oppimista ja uusien ratkaisumallien löytämistä tavoitteisiin pääsemiseksi. Toivon, että tavoitteemme rohkaisevat myös muita yrityksiä ja yhteisöjä kunnianhimoisiin vastuullisuustekoihin.


Global Compactin periaatteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisesti ympäristönsuojelu ja vastuullisen kuluttamisen edistäminen ovat tämän päivän liiketoiminnan avainkysymyksiä. Ilmastotekojen ja ympäristövastuun merkitys osana yritysvastuuta näkyy YK:n Global Compactin kolmessa ympäristöperiaatteessa.

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Emilia Koski
vastuullisuuspäällikkö
Tokmanni