Julkaistu 27.02.2020

Jaa

Vieraskynä

Global Compact auttaa yrityksiä menestymään vastuullisesti

Vastuullinen liiketoiminta ei ole trendi vaan se on pysyvä muutos, johon yritysten kannattaa lähteä vapaaehtoisesti mukaan.

Vastuullinen yritys pitää huolta ympäristöstä, työntekijöistään, tuotantoketjustaan ja kannattavuudestaan. Sijoittajat ja potentiaaliset työntekijät arvioivat yritystä entistä enemmän vastuullisten tekojen kautta. Myös kuluttajien odotukset yritysten aitoa vastuullisuutta kohtaan kasvavat. Vaaditaan tekoja ja avoimuutta. On vaikea kuvitella toimialaa, johon sidosryhmien odotukset vastuullisuustoimista eivät ulottuisi. Tuotanto- ja alihankintaketjuun kohdistuvien odotuksien myötä vastuullisuusvaatimukset ulottuvat laajasti myös pk-sektoriin.

Selkeät liiketoimintahyödyt kannustavat vahvistamaan yritysvastuuta. Kun vastuullisuus on integroitu osaksi yrityksen strategiaa, syntyy kustannussäästöjä ja yritykselle avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä ideoita innovaatioiksi, joilla ratkaista kestävyyteen liittyviä haasteita. Liiketoiminnan riskien kartoittaminen luo luottamusta tulevaisuuteen ja vahvistaa yrityksen brändiä. Erään arvion mukaan työssä, kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi, on jopa 11 biljoonan euron arvosta liiketoimintamahdollisuuksia. Suomalaisten yritysten osaamista, teknologiaa ja ratkaisuja tarvitaan maailmalla kipeästi.

Minimissään yritysvastuu edellyttää kansallisten lakien noudattamista. Kun haetaan vastuullisempia toimintatapoja, parhaat linjaukset löytyvät valtioiden välisistä kansainvälisistä, erityisesti YK:n sopimuksista. Yritysvastuuseen ne linkittyvät parhaiten kansainvälisten asiakirjojen YK:n Global Compact- yritysvastuualoitteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Ne tarjoavat yritykselle vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet tunnetaan kaikkialla maailmassa.

YK:n Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite. Jo tuhannet yritykset eri puolilla maailmaa ovat sitoutuneet noudattamaan aloitteen kymmentä vastuullisen liiketoiminnan periaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisuuden alueelta sekä edistämään liiketoiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Sitoutuminen Global Compact aloitteeseen on julkinen lupaus sidosryhmille edistää vastuullista liiketoimintaa kaikissa niissä maissa, missä yritys toimii.

Global Compact tarjoaa tukea ja oppimisalustoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämismatkalle. Jokainen yritys voi kulkea matkaa omalla tavallaan, olennaiseen keskittyen.

Global Compact tarjoaa yritykselle sekä kansallisen että kansainvälisen verkoston, jossa yritykset keskustelevat ja jakavat parhaita käytäntöjään. Verkoston sisällä syntyy myös yhteistyötä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Suomeen Global Compact verkosto perustettiin viime vuonna ja mukana on jo yli 90 eri aloilla toimivaa, eri kokoista yritystä. Verkosto edistää yritysvastuun kehittymistä Suomessa ja vie suomalaista osaamista maailmalle. Starttitapahtuma on huhtikuussa.

Sami Lundgren
hallituksen puheenjohtaja, Global Compact Network Finland
Vastuullisuusjohtaja, UPM

Lenita Toivakka
pääsihteeri
Global Compact Network Finland