Julkaistu 15.09.2020

Jaa

Vieraskynä

Hanna Liappis: Global Compact ympäristövastuun perustaksi

Ympäristövastuun toteuttaminen on usein erilaisten kriteerien täyttämistä – asiakaskyselyihin vastaamista ja tunnuslukujen raportointia. Haetaan toimialakohtaisia sertifikaatteja, joissa on tarkkoja vaatimuksia ja kriteereitä. Valmistaudutaan auditointiin erilaisten checklistien avulla. Ympäristöasiantuntijasta saattaa tuntua siltä, että ympäristövastuu on pelkkää tick the box -harjoitusta.

YK:n Global Compact ei ole kriteeristö vaan perusta. Global Compactin ympäristöperiaatteet linjaavat keskeisiä arvoja, joiden päälle on hyvä rakentaa yrityksen ympäristövastuuta. Niiden pohjalta voidaan laatia yritykselle ympäristöstrategia ja -politiikka. Ne auttavat sparraamaan vastuullisuus- tai ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa, riskienhallintaa ja teknisten ratkaisujen käyttöönottoa. Global Compact -verkosto on yhteisö, josta saadaan vastuullisuuden selkänoja ja ollaan osana globaalia, systeemistä muutosta.

Kolme ympäristöperiaatetta

Global Compactin kymmenestä periaatteesta kuusi koskee ihmisoikeuksia, kolme ympäristöä ja yksi taloudellista vastuuta. Selvää on, että lopulta kaikki nämä vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin.

Ensimmäinen ympäristöperiaate (periaate 7) on yksi ympäristövastuun ja -sääntelyn kulmakivistä: yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa. Varovaisuusperiaate on käytännössä riskienhallintaa. Sen mukaan jo etukäteen tarkastellaan mahdollisia vaikutuksia eikä jälkikäteen. Varovaisuusperiaatteen avulla hallitaan epävarmuutta ja toteutetaan osaltaan ympäristövastuun huolellisuusvelvoitetta.

Toisen ympäristöperiaatteen (periaate 8) mukaan yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa. Tämä on jokapäiväistä käytännön ympäristöjohtamista – ympäristöpolitiikkoja ja -järjestelmiä, mittareita ja viestintää. Nämä aloitteet ovat ensiaskelia yrityksen ympäristövastuun haltuunotossa ja toisaalta työkaluja, joita tarvitaan ja käytetään vaikka yritys olisi jo pitkään toteuttanut onnistunutta ympäristövastuuta.

Viimeisen ympäristöperiaatteen (periaate 9) mukaan yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä. Ympäristöystävälliset teknologiat suojelevat ympäristöä minimoimalla erilaisia päästöjä, lisäämällä materiaalitehokkuutta ja jätteiden muodostumista. Näin parannetaan jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa.

Jatkuvasti ajankohtaiset periaatteet

Global Compactin ympäristöperiaatteet juontavat juurensa vuonna 1992 Rio de Janeirossa järjestettyyn YK:n ympäristö- ja kehityskokoukseen ja siellä hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan Agenda 21:een. Nyt lähes 30 vuotta myöhemmin kyseiset ympäristöperiaatteet ovat ajankohtaisempia kuin koskaan ennen – ilmastokriisi on käsillä, luonnon monimuotoisuus häviää hälyttävää vauhtia ja elämisen edellytyksenä olevat vesivarannot hupenevat. Tarvitsemme enemmän toimia ympäristömme suojelemiseksi. Kun suojelemme ympäristöä, suojelemme myös itseämme.

Lue lisää yritysvastuusta: Hanna Liappis, Merja Pentikäinen ja Anne Vanhala: ”Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen"

Hanna Liappis
Ympäristö- ja yritysvastuuasiantuntija
Opinio Juris