Julkaistu 25.05.2021

Jaa

Vieraskynä

Jussi Manninen, VTT: Toivo rohkaisee tekoihin paremman maailman puolesta

Maailma painii mittavien haasteiden parissa: esimerkiksi ilmastokriisi ja Covid-19-pandemia koskettavat meitä kaikkia. Haasteiden edessä on riski lamaantua, mutta tähän meillä ei ole varaa. Siksi tarvitsemme toivoa – myös viheliäisimpiin ongelmiin voidaan löytää ratkaisuja. Toivo ruokkii aktiivisuutta: se herättää kipinän yritteliäisyydelle ja antaa rohkeutta tarttua asioihin.

Me VTT:llä luomme toivoa monimutkaiseen maailmaan kehittämiemme ratkaisujen kautta. Tutkimustamme ohjaavat globaalit haasteet, joiden taklaamiseen tiede ja teknologia antavat keinoja. Näitä mahdollisuuksia teemme näkyviksi, jotta ne innostavat yhä useampia. Sillä globaalien haasteiden ratkaiseminen vaatii yhteispeliä niin yksilötasolla kuin yrityksissä ja koko yhteiskunnassa.

Toivo ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä

Kun haluamme ratkaista globaaleja ongelmia, toivo ja vastuullisuus ovat hyvin lähellä toisiaan. Vastuullisuus viittaa toimintaan, joka muuttaa maailmaa paremmaksi. Kyse on esimerkiksi ympäristöhaittojen vähentämisestä, sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden korjaamisesta tai vaikkapa kestävästä ruoantuotannosta maailman kasvavan väestön tarpeisiin.

VTT:n vastuullisuuden ytimessä ovat tieteeseen ja teknologiaan perustuvat ratkaisut, joita kehitämme asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Yritysvastuun painopisteitämme ovat asiakkaiden menestys, yhteiskunnan resilienssi, työntekijöiden hyvinvointi ja monimuotoisuus sekä oman toimintamme eettisyys ja kestävyys niin ympäristön, yhteiskunnan kuin talouden näkökulmasta. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

Luottamus synnyttää toivoa ja edellyttää näyttöjä

Toivo syntyy luottamuksesta siihen, että meillä on todellisia mahdollisuuksia ratkaista mittavia haasteita. Tätä luottamusta rakennetaan näytöillä, joita meillä VTT:llä on lähes 80 vuoden ajalta. Meidän on pystyttävä arvioimaan vähintään kvalitatiivisesti jokaisen hankkeemme vaikutukset ja merkitys globaalien haasteiden ratkaisemisessa. 
Vaatimus näytöistä sisältää pyrkimyksen osoittaa yhä paremmin toimintamme positiivinen kädenjälki ja kasvattaa sitä. Toivon olemassaolo edellyttää, että ratkaisuilla on todellista potentiaalia muuttaa maailmaa. Muuten kyse ei ole toivosta.

Vastuullisuustyö on jatkuvaa ja sen aika on aina

VTT on kehittänyt ratkaisuja maailman suurimpiin ongelmiin vuodesta 1942 alkaen. Viime kesänä toimitusjohtajamme Antti Vasara määritteli eksponentiaalisen toivon polun. Se muodostuu viidestä teknologiasta, jotka voivat mullistaa tulevaisuutemme, ratkaista maailman keskeisimpiä ongelmia ja synnyttää Suomelle uutta liiketoimintaa. Tammikuussa julkistettu strategiamme perustuu toivoon.

Toivon tarkoitus on herättää toimintaa ja kannustaa vastuullisiin tekoihin. Globaalilla tasolla vauhdin on kiihdyttävä ja suuriin haasteisiin tulee tarttua nyt. Suomi on tässä hyvässä asemassa, sillä meillä on korkeatasoista osaamista monessa tärkeässä aihepiirissä ja mahdollisuus ottaa aktiivinen rooli haasteiden ratkaisijana. Yrityksillemme tämä tuo suuria mahdollisuuksia kestävään kasvuun.

Ulottuvillamme on hyviä asioita. Toivo synnyttää toimintaa, teknologia antaa työkalut ja globaalit haasteet määrittävät yhteisen suunnan. Näistä lähtökohdista me VTT:llä haluamme kehittää yritysten ja yhteiskunnan kanssa vastuullisia ratkaisuja, joilla saavutetaan näkyviä tuloksia.

Jussi Manninen
Hiilineutraalit ratkaisut -liiketoiminta-alueen johtaja
VTT