Julkaistu 05.10.2023

Jaa

Vieraskynä

Kesko ja Outokumpu: Tuliaisia ja oppeja YK:n kestävän kehityksen huipputapahtumasta

Joukko UN Global Compact Suomen yritysjäseniä osallistui YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetylle kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) etenemistä arvioivalle huippukokousviikolle. Keskon vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Riikka Joukio sekä Outokummun Head of Human Rights Anna Vainikainen kokosivat yhteen tuliaiset ja terveiset yritysten oman vastuullisuustyön tueksi.

UN Global Compact Suomen järjestämä yritysryhmän matka sai vaikuttavan alun SDG Action Weekendissä New Yorkissa, kun YK:n pääsihteeri António Guterres avasi tapahtuman YK:n päärakennuksen suuressa salissa.

"Tavoitekauden puolivälissä vain 15 prosenttia kestävän kehityksen SDG-tavoitteista on oikealla uralla, ja monet ovat jopa menossa väärään suuntaan", totesi pääsihteeri. ”Kehotan teitä jatkamaan työtä ja näkemään, että kestävä kehitys on paras kaikista liiketoimintasuunnitelmista.”
 
Suomen järjestämässä tilaisuudessa pohdittiinkin heti avauksen jälkeen, kuinka pitää yllä myönteistä tahtotilaa SDG-tavoitteiden hitaasta kehityksestä huolimatta. Vastuullisuus on laaja kokonaisuus ja vaatimukset kiristyvät jatkuvasti, minkä vuoksi eri toimijoiden välinen vuoropuhelu onnistuneista kokemuksista on tärkeää. Osana Suomen valtion virallista delegaatiota saimme nauttia lounaskeskusteluista ja Central Parkin maisemista pääkonsuli Jarmo Sarevan vieraina. Keskustelimme myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion kanssa valtionhallinnon merkityksestä kestävän kehityksen mahdollistajana. Ministeri piti myös ensimmäisen YK-puheensa sukupuolten tasa-arvosta korostaen sekä Suomen historiaa että digitalisaation hyötyjä tasa-arvon edistämisessä.
 
UN Global Compactin Leaders Summit -päätapahtumassa käsiteltiin muun muassa ilmastotavoitteiden ja biodiversiteetin välistä yhteyttä, sukupuolten ja -polvien välistä tasa-arvoa sekä elämiseen riittävää toimeentuloa. Tapahtumassa lanseerattiin myös Forward Faster -aloite, jolla vauhditetaan viittä keskeistä SDG-teemaa: sukupuolten välinen tasa-arvo, ilmastoteot, elämiseen riittävä toimeentulo, vesikestävyys, sekä rahoitus ja investoinnit. Yritysdelegaatiomme edustajat toivat tapahtumaviikon tilaisuuksissa esiin suomalaisyritysten näkökulmia käsiteltyihin teemoihin.
 
Joskus on mentävä kauas nähdäkseen lähelle. Tapahtumaviikko toimi hyvänä katsauksena maailmanlaajuiseen tilanteeseen ja tarjosi paljon tietoa yritysten vastuullisuustyön jatkokehittämisen tueksi. Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t) toimivat meille yrityksille yhteisenä kompassina, mutta ollaksemme aidosti vaikuttavia, vastuullisuusteemojen laajasta skaalasta kannattaa poimia itselle aidosti olennaisimmat ja tuoda ne keskeiseksi osaksi yrityksen toimintaa. Lisäksi viikko kiteytti yritysten, julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön merkityksen. Samaa asiaa kannattaa katsoa eri näkökulmista ja eri silmin.

3 nostoa YK:n yleiskokousviikolta

  1. Sosiaalisen vastuun keskiössä ihmisoikeudet ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus: Tapahtumaviikolla nostettiin esiin, että maailmassa yli miljardi työntekijää saa palkkaa, joka ei riitä kohtuulliseen elämään. Myös sukupuolten välisen palkkatasa-arvon saavuttamiseen kuluu nykytoimien vauhdilla yli 250 vuotta. Tällä on merkitystä myös yleiselle talouskehitykselle ja ostovoimalle. Muutoksen aikaansaamiseksi korostettiin dialogia, monenkeskisen sidosryhmäyhteistyön voimaa ja vipuvaikutusta sekä johdon sitoutumisen merkitystä ihmisoikeustyön vaikuttavuuden varmistamiseksi. Sosiaalisesti kestäviä toimitusketjuja käsiteltiin ihmisoikeusvaikutusten ohella myös liiketoimintariskin torjumisen näkökulmasta.
  2. Yritysten vastuullisuusagenda on laajentunut ja monimuotoistunut SDG-tavoitteiden toteuttamiseksi: Vaikka SDG-tavoitteiden osalta on runsaasti kirittävää ja moni teema on ollut pitkään enemmän sanojen kuin tekojen kohteena, totesimme kuitenkin, että edistystä on tapahtunut etenkin yritysten tekemässä vastuullisuustyössä. Euroopan Unionissa myös sääntely toimii muutoksen ajurina, mutta esimerkiksi USA:ssa ei ole laajasti samoja vaatimuksia. SDG-toteutusta yritysnäkökulmasta käsiteltiin muun muassa pohjoismaisten yritysten näkemyksiä esittelevän raportin julkistustilaisuudessa. Raportti on varsin mielenkiintoinen katsaus aiheeseen – toivottavasti kuulemme tästä tarkemmin vielä Suomen Global Compact -yhteisössä.
  3. Siirtymä SDG-tavoitteiden mukaiseen maailmaan edellyttää yhteistyötä ja ripeitä toimia: Matka tarjosi meille osallistujille tärkeän foorumin keskustella kestävän kehityksen haasteista ja mahdollisuuksista maailman eri kolkissa sekä konkreettisten toimien tärkeydestä. Saimme hyvän mahdollisuuden verkostoitua, ja mikä parhainta, osoittaa Suomen edelläkävijyyttä ja sitoutumista kestävän kehityksen edistämiseen. Jakamalla tietoa ja kokemuksia kestävän kehityksen haasteista ja ratkaisuista voimme yhdessä toteuttaa entistä vaikuttavampia tekoja näiden kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

 
Anna Vainikainen
Head of Human Rights
Outokumpu Oyj

Riikka Joukio
Johtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet
Kesko Oyj