Julkaistu 18.09.2020

Jaa

Vieraskynä

Lenita Toivakka: Kansainvälisen yhteistyön puolesta

Tasavallan Presidenttimme Sauli Niinistö totesi painavasti puheessaan suurlähettiläille elokuussa, että paras tapa puolustaa kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää on pitää periaatteita johdonmukaisesti esillä vaikeinakin hetkinä.

Vaikeat hetket ovat tässä ja nyt. Korona koettelee kaikkien maiden talouksia. Se on myös muuttanut maailmaa pysyvästi. Suuria globaaleja haasteita liittyy edelleen ilmastonmuutokseen, rauhan rakentamiseen, naisten oikeuksiin, nuorisotyöttömyyden kasvuun ja uusien pandemioiden ehkäisyyn. Yhdenkään maan yksittäiset toimet eivät riitä näitä ratkomaan vaan tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja vahvaa kumppanuutta.

YK viettää 75-vuotisjuhlaansa vaikeassa tilanteessa. Se on koronapandemian keskellä toistuvasti muistuttanut kansainvälisen järjestelmän ja sopimusten merkityksestä. Se on vahvasti puolustanut ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutoksen vastaista työtä sekä kestävää kehitystä siitäkin huolimatta, että vahvoja vastaväitteitä ja näiden periaatteiden ja tosiasioiden kyseenalaistajia riittää useissa YK:n jäsenvaltioissa. Tässä ajassa on paljon arvoihin perustuvaa nokittelua sekä poliittisen ja taloudellisen vallan tavoittelua. YK puolustaa sopimuksia ja periaatteita, joita järjestössä on aiemmin jäsenvaltioiden kesken yhdessä sovittu. 

YK:n Yleiskokousviikon aikana syyskuussa järjestetään virtuaalisesti myös New Yorkin Ilmastoviikko sekä YK:n yritysvastuutapahtuma Uniting Business LIVE. Molemmat ovat hyvin tärkeitä teemoja, kun mietimme kestävää polkua ulos tästä kriisistä huomioiden kaikki globaalit haasteet, jotka ovat toisiinsa kytkeytyneitä enemmän tai vähemmän.

Yritysten innovaatioita ja resursseja tarvitaan näiden yhteisten globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Valtavan suuri merkitys on myös yritysten sitoutumisella YK:n periaatteisiin, sopimuksiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, sillä ilman yksityisen sektorin sitoutumista näitä tavoitteita ei tulla saavuttamaan. YK:n Global Compact on yritysten keino sitoutua ja vaikuttaa. 

Ilmastokriisi on lähellä, luonnon monimuotoisuus vähenee ja puhtaasta vedestä on pulaa. Yritykset luovat sitä teknologiaa, jolla hidastetaan ilmastonmuutosta ja vaikutetaan luonnon kestävyyteen. Teknologian ja innovaatioiden avulla vähennetään päästöjä, lisätään energiatehokkuutta, kierrätetään materiaaleja ja vähennetään jätteiden määrää. Ilmastonmuutoksen torjunta ja muut ympäristömyönteiset teot ovat samalla yrityksille uusi mahdollisuus.

YK on tehnyt koko toimintahistoriansa ajan työtä ihmisoikeuksien puolesta. Yrityksissä ihmisoikeusvastuu on sen sosiaalisen vastuun kivijalka. On tärkeää tunnistaa, että kaikella yritystoiminnalla on ihmisoikeusvaikutuksia. Kaikissa maissa, joissa yritykset toimivat, on ihmisoikeusriskejä. Pride-viikolla oli hienoa huomata, miten moni yritys avoimesti puolusti yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Sosiaalisen vastuun merkitys osana yrityksen liiketoimintaa vahvistuukin jatkuvasti. 

YK:n yleiskokousviikolla Global Compact yritysvastuualoitteeseen sitoutuneita yritysjohtajia, eri puolilta maailmaa, vetoaa kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi. Kriisin keskellä tarvitaan globaalia rajat ja toimialat ylittävää yhteistyötä, ei irtiottoja kansainvälisistä sopimuksista. Yritysten ja yritysjohtajien rooli yhteiskunnallisina vaikuttajina korostuu vaikeina aikoina. Onkin toivottavaa, että yritykset entistä enemmän ottaisivat kantaa ja antaisivat äänensä kuulua tärkeiden tavoitteiden ja arvojen puolesta. 

Kirjoitus on julkaistu Verkkouutisten sivuilla 16.9.2020

Lenita
Pääsihteeri
Global Compact network Finland