Julkaistu 04.07.2022

Jaa

Pääsihteeriltä

Marja Innanen, Camilla Ekholm & Outi Kauppinen: Yritysten on ryhdyttävä edistämään aktiivisesti lasten hyvinvointia

Lapsen oikeuksien toteutuminen on ihmisyyden, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen keskiössä. Käytännössä lapsen oikeuksilla taataan kaikille maailman lapsille terveys, koulutus, tasa-arvo ja turva, jotta lapset voivat kasvaa tasapainoisiksi aikuisiksi. Lasten on vaikea puolustaa omia oikeuksiaan, joten se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Yritykset ovat tässä avainroolissa, sillä niillä on monia suoria ja välillisiä vaikutuksia lapsiin.

On arvioitu, että globaalit arvo- ja toimitusketjut vaikuttavat arviolta miljardiin lapseen. Noin 300 miljoonaa lasta hengittää päivittäin tehdasalueiden saastunutta ilmaa, kymmenet miljoonat lapset ovat erossa vanhemmistaan vanhempien työn takia ja jopa yksi kymmenestä maailman lapsesta on lapsityöläinen.

Parannettavaa löytyy Suomestakin, jotta saamme esimerkiksi poistettua lapsiin kohdistuvan epäterveellisten ja epäeettisten tuotteiden mainonnan ja varmistettua, että lapset voivat toimia turvallisesti digitaalisessa maailmassa, ja mahdollistettua työelämän joustot lasten huoltajille.

Lapsen oikeuksien toteutuminen ei ratkea vain yksityisten lahjoitusten turvin, vaan on tärkeää, että yritykset ryhtyvät aktiivisesti edistämään lasten hyvinvointia ja oikeuksia oman liiketoimintansa kautta. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden mukaisesti yritysten tulee huomioida lapsen oikeudet ja yritysten lapsiin kohdistuvat vaikutukset kaikessa toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä.

Nykyään vain osa yrityksistä tarkastelee lapsen oikeuksia ja lapsivaikutuksia toiminnassaan. Tulevaisuus näyttää siitä huolimatta toiveikkaalta. Edelläkävijäyritykset näyttävät jo nyt oikeaa suuntaa muille yrityksille. Muutosta ajavat myös yritysten omat sidosryhmät, asiakkaat ja sijoittajat, jotka ovat alkaneet vaatia yrityksiltä toimia lapsen oikeuksien toteuttamiseksi.

Jokaisella toimialalla ja jokaisessa yrityksessä on mahdollista tarkastella, miten lapsen oikeuksia voi toteuttaa omassa liiketoiminnassa, osana vastuullisuustyötä ja strategiaa.

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet luotiin kymmenen vuotta sitten Pelastakaa lasten, Unicefin ja YK:n Global Compact -aloitteen yhteistyöllä. Periaatteet tarjoavat yrityksille käytännön työkalun, jonka avulla yritykset voivat tarkastella lapsen oikeuksien toteutumista omassa toiminnassaan.

Kannustammekin kaikkia yrityksiä tutkimaan liiketoimintansa vaikutuksia lasten elämään ja vähintään minimoimaan niiden haitalliset vaikutukset. Vastuun kantaminen ja toimiminen on hyvää bisnestä, sillä tulevaisuuden työntekijöinä ja kuluttajina lapset tulevat arvioimaan yritysten toimintaa kriittisemmin kuin aiemmin.


Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 4.7.2022.


Marja Innanen
pääsihteeri
UN Global Compact Network Finland

Camilla Ekholm
yritysyhteistyön päällikkö
Pelastakaa lapset

Outi Kauppinen
innovaatiohankkeiden ja vastuullisen liiketoiminnan erityisasiantuntija
Suomen Unicef ry