Julkaistu 11.12.2022

Jaa

Pääsihteeriltä

Marja Innanen ja Kimmo Lipponen: Pienten yritysten pitää toimia, jotta niillä riittää rahaa ja töitä jatkossakin

PK-yritysten vastuullisuusosaamista kasvatettava, jotta ne eivät tipu hankintaketjuista, kirjoittavat Marja Innanen ja Kimmo Lipponen mielipidekirjoituksessaan.

Suurin osa suomalaisista yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka työllistävät alle 250 henkilöä. EU:lta on tulossa suurille yrityksille merkittäviä yritysvastuuseen liittyviä lainsäädäntö- ja raportointivaatimuksia muutaman vuoden sisällä. Nämä vaatimukset tulevat pian vyörymään välillisesti myös pienyrityksiin päin.

Miten pienyritykset huolehtivat osaamisestaan vastatakseen isojen yritysten, eli asiakkaidensa, kysymyksiin ja täyttääkseen lainsäädännöstä tulevat vaatimukset sekä omat vastuullisuustavoitteensa?

Suurille ja keskisuurille yrityksille vastuullisuudesta on tullut olennainen osa liiketoimintaa. Muutamaa edelläkävijää lukuun ottamatta pienyritysten osalta näin ei ole vielä käynyt, vaikka ne useiden tutkimusten mukaan kokevatkin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkittäväksi asiaksi.

Tahtoa vastuullisuuden edistämiseen pienyrityksissä olisi, mutta osaamis- ja henkilöresursseja tai pääomia välttämättä ei. Pienyritykset eivät myöskään vielä näe vastuullisuutta strategiaan integroituna liiketoiminnan osana. Mutta tilanne on muuttumassa kovalla vauhdilla.

Vastuullisuus- ja kestävyystyö vaatii uusia resursseja ja osaamista

Kun suuria yrityksiä koskeva sääntely ja raportointivaateet lisääntyvät, tietotarpeet ja vaateet tulevat vyörymään hankinta- ja arvoketjuissa yhä pidemmälle kohti pienyrityksiä.

Pienyritysten johdon ja hallitusten kannattaisi viimeistään nyt herätä varmistamaan riittävä vastuullisuusosaaminen ja henkilötyövoima vastatakseen edessä oleviin kysymyksiin. Pienyrityksen olisi hyvä varmistaa, että omat järjestelmät ja toimintatavat kehittyvät samaan tahtiin sääntelyn kanssa. Näin pienyritys huolehtii siitä, että se ei putoa kelkasta.

Jo nyt on nimittäin nähtävissä, että suuryritysten on helpompi tiputtaa pienyritykset pois hankintaketjuistaan kuin ottaa riskejä tai alkaa kehittää vastuullisia toimintatapoja ja uusia järjestelmiä tiedon saamiseksi yhdessä pienyrityksen kanssa.

Vastuullisuus on johdon vastuulla

Myös rahoittajat ja lainanantajat tutkivat nykyään tarkkaan yrityksen vastuullisuutta. Vastuullisesti toimiva pienyritys tulee saamaan todennäköisesti tulevaisuudessa paremmin ja halvempaa rahoitusta. Vastuullisuuden ohittaminen tulee kalliiksi.

Nyt olisi pk-yritysten korkea aika hankkia osaamista vastuullisuudesta ja sen kaikista osista, jotta niillä olisi valmius toimia jatkossakin arvoketjun osana isompien yritysten kanssa.

Koska pk-yrityksillä ei yleensä ole vastuullisuusammattilaisia henkilöstössään, hallituksen sekä johdon täytyy kantaa vastuuta. Se on itse asiassa hyvä asia, sillä vastuullisuus on parhaimmillaan kiinteä osa varsinaista liiketoimintaa ja strategista johtamista. Siis yrityksen johdon arkipäivää ja perustyötä.

Kun pienyritys kohtaa erilaisia tieto- ja toimintatapavaatimuksia eri suunnista; valtiolta, asiakkailta, kumppaneilta ja rahoittajilta, apu on tarpeen. Pk-yritykset tulevat rajallisten resurssiensa vuoksi tarvitsemaan erityistä tukea sekä digitaalisten ratkaisujen että muiden kohdennettujen palveluiden muodossa. Myös lainsäätäjien tulisi ottaa tämä tarve vakavissaan, jos todellista muutosta halutaan.

Mistä aloittaa vastuullisuustyö?

Mistä pienen yrityksen sitten tulisi aloittaa? Kannustamme ensin miettimään oman liiketoiminnan olennaisimpia vaikutuksia yhdessä tärkeiden sidosryhmien kanssa. Näin yritys saa tuntuman vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kokonaisuudesta.

Omalle toimialalle olennaisimpien vastuullisuuskysymysten tunnistamisen jälkeen on helpompi tunnistaa ne negatiiviset vaikutukset, joita tulee pyrkiä minimoimaan, estämään ja korjaamaan sekä ne positiiviset vaikutukset, joita vahvistamalla jätetään positiivinen kädenjälki ja luodaan kilpailuetua.

Olennaisuuden hahmottamisen jälkeen vastuullisuustyön resurssointi ja sen vastuiden konkreettinen jakaminen ja kuvaaminen luovat tärkeän pohjan. Tämän lisäksi kannattaa tutkia kansainvälisesti tunnistettuja raameja vastuullisuustyölle. Tällainen on muun muassa Agenda2030 ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Pk-yritysten etuna vastuullisuustyössä on ketteryys ja mahdollisuus tuntea ja hallita omia toimitusketjuja. Myös omistajat ja hallitus ovat usein lähellä toiminnan arkea ja tukemassa päivittäistä työtä.

Pienen yrityksen ei kannata yksin yrittää ratkoa ongelmiaan, vaan verkostoitua kaiken kokoisten yritysten kanssa, oppia toisilta sekä kehittää vastuullisuuttaan yhdessä kumppaneiden ja muiden yritysten kanssa.


Mielipidekirjoitus on julkaistu Talouselämässä 11.12.2022.


Marja Innanen
pääsihteeri
UN Global Compact Suomi

Kimmo Lipponen
toimitusjohtaja
yritysvastuuverkosto FIBS