Julkaistu 27.04.2021

Jaa

Vieraskynä

Merja Ylä-Anttila, Yleisradio Oy: Kohti moniäänistä Suomea vastuullisesti

Yle on palvellut kansalaisia kohta 95 vuotta tarjoamalla monipuolisia sisältöjä eri välineissä: uutisia, urheilua, lastenohjelmia, kulttuurisisältöjä, dokumentteja, huvia ja hyötyä. Yle on strategiansa mukaisesti kaikille tuttu, kaikille yhteinen ja jokaiselle oma. Yhteiskuntavastuu eri muodoissaan on koko toiminnan ajan ollut kiinteä osa Ylen lakisääteistä tehtävää. Vastuullisuus tarkoittaa meille niin sisältöihin liittyvää vastuuta kuin myös sitä, miten toimimme yhtiönä. Ilman vastuullisuutta ei olisi Yleäkään.

Viime vuosina vastuullisuusajattelu on vakiintunut merkittäväksi osaksi yritysten toimintaa. Määrätietoinen toiminta vastuullisuuden edistämiseksi ja yhteisen maapallomme tulevaisuuden turvaamiseksi kantaa jo hedelmää, vaikka paljon on vielä tehtävissä.

Vastuullisuustyön painopisteet ovat vaihdelleet eri aikoina. 1990-luvun alussa havahduttiin ympäristöhaittojen ehkäisyyn ja ympäristöteemat nousivat kärkeen. Myös Yle käynnisti toiminnan vastuullisuuden arvioinnin ympäristöasioiden avulla. Ensimmäiset ympäristösuunnitelmat tehtiin 2006. Noista ajoista Ylen tuottaman jätteen määrä on pienentynyt, lajittelu ja kierrätys ovat arkipäivää ja Ylen käyttämän sähkön ja kaukojäädytysenergian hiilidioksidipäästöt ovat nollautuneet.

Seuraavassa aallossa nousivat esiin yhtiöiden toimintaan liittyvät sosiaaliset ja inhimilliset vaikutukset. Henkilöstön työhyvinvointi, kumppaneiden kanssa toimiminen ja Ylen palvelujen saavutettavuus nostettiin yhtiön onnistumisen mittareiksi. Viimeisten vuosien aikana Ylen palvelujen saavutettavuutta on merkittävästi parannettu lisäämällä  käännös- ja ohjelmatekstitysten määrää, kuvailutulkkauksia ja äänitekstystä  sekä lisäämällä kielivähemmistöille suunnattuja palveluja.

Juuri nyt vastuullisuustyössä puhutaan ympäristöjalanjäljen lisäksi paljon vaikuttavuudesta ja yhteiskunnallisesta kädenjäljestä. Yritysten tavoitteena on luoda tapoja, joilla vaikutetaan myönteisesti yhteiskuntaan ja autetaan muita toimijoita vähentämään toimintansa kielteisiä vaikutuksia. Myönteisiä vaikutuksia ovat vaikkapa toimialan elinvoiman lisääminen, uuden teknologian tuomat hyödyt ja mahdollisuudet ja uudet innovatiiviset yhteistyöhankkeet. Ylen tuorein merkittävä yhteiskunnallinen hanke on Hyvin sanottu – Bra Sagt  -hanke,  jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Tässä tärkeässä hankkeessa Ylellä on kymmeniä hyvin erityyppisiä kumppaneita kansalaisjärjestöistä valtiojohtoon.

Kun arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta – eli yhteiskunnallista kädenjälkeä – eroavat perinteiset mediayhtiöt olennaisesti useista muista toimialoista. Media, erityisesti journalismi, on osa toimivan demokratian rakenteita, ja journalismin tavoitteena on myönteisten vaikutusten aikaansaaminen yhteiskunnassa riippumatta siitä onko mediayhtiö kaupallisin periaattein toimiva vai toimiiko se Ylen tapaan julkisin varoin. Sananvapaus ja sen turvaaminen kaikille on olennainen osa Ylen toimintaa. 

Ylen arvot ja yrityskulttuuri kannustavat vastuullisiin toimintatapoihin eikä vastuullisuuden merkitystä tarvitse erikseen perustella. Ydinkysymys vastuullisuudessa on tunnistaa toiminnan ja toimintatapojen olennaiset vaikutukset sekä ne tahot, joihin toiminta eniten vaikuttaa suorasti tai epäsuorasti. Poikkeusajat ja kriisit mahdollistavat aina myös uusien toimintatapojen käynnistämisen nopeasti. Näin koronan aiheuttama poikeustilannekin voi jälkikäteen tarkasteluna osoittautua merkittäväksi muutosvoimaksi esimerkiksi vähennettäessä matkustuksen aiheuttamaa hiilikuormaa, luotaessa uusia työelämän käytäntöjä ja virtuaalista läsnäoloa erilaisissa tapahtumissa tai kokonaan uudenlaisia sisältöjä asiakkaille. Koronapandemian aikana kehitimme uudenlaisen Yle Olohuone -virtuaalitapahtumakonseptin, jonka avulla pyrittiin helpottamaan monien tapahtuma-alan toimijoiden tilannetta. Korona-aika testasi huoltovarmuuskykyämme  ja onnistuimme hyvin toimimaan poikkeusajan vaativissa oloissa ja täyttämään Ylen tehtävät ja palvelemaan kansalaisia niin ajantasaisen tiedonsaannin kuin muun ohjelmasisällöt kannalta.

Teemme työtä, jotta jokainen kansalainen voisi tuntea tulevansa palvelluksi ja monimuotoinen ja moniääninen tarjonta löytäisi käyttäjänsä.

Merja Ylä-Anttila
toimitusjohtaja
Yleisradio Oy