Julkaistu 24.11.2020

Jaa

Vieraskynä

Michael Ristaniemi, Metsä Group: Panostus uusiutuviin raaka-aineisiin kannattaa

Ilmastonmuutoksen torjunta on ihmiskunnan suurimpia haasteita. Se tulee edellyttämään eräänlaista ekologista jälleenrakennusta ja jotta siinä voidaan onnistua, fossiilitaloudesta on siirryttävä kiertotalouteen. Kestävällä biotaloudella on tässä merkittävä rooli.

Metsä Group valmistaa pohjoisten metsien uusiutuvasta puusta monenlaisia tuotteita, joilla pystytään korvaamaan fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Tämä on mahdollista tehdä kestävästi eli huolehtimalla, että metsät kasvavat enemmän kuin niitä hyödynnetään samalla turvaten luonnon monimuotoisuus. Tällainen toiminta tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteista erityisesti tavoitetta 12, joka tavoittelee kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä.

Meillä on kestävä strategia, eikä meillä ole erillistä kestävyysstrategiaa. Olemme kuitenkin määrittäneet pitkäaikaiset, vuoteen 2030 ulottuvat strategiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka toimivat kompassina, kun priorisoimme sisäistä työtämme. Tässä yhteydessä erityisesti haluan nostaa esille tavoitteemme fossiilittomista raaka-aineista ja tehtaista. Tavoitteenamme siis on, että tuotantomme, raaka-aineemme ja pakkausmateriaalimme ovat täysin fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä. Pääraaka-aineemme on uusiutuva puu ja energiantuotantomme on jo pääosin fossiilitonta, joten lähtökohdat hiilikädenjäljen kasvattamiseen ovat hyvät. Kehitystyötä on kuitenkin monella saralla vielä edessä niin meillä kuin toimittajillamme. Haluamme näillä tavoitteilla tarjota jatkossa asiakkaillemme ja yhteiskunnalle kuitenkin yhä fossiilittomampia ratkaisuja – niille riittänee kysyntää.

Toimintamme on muutenkin pitkäjänteistä. Tämän taustalla on yhtäältä omistusrakenteemme. Emoyhtiömme on Metsäliitto Osuuskunta, jonka jäseninä on noin satatuhatta metsänomistajaa, joille luomme arvoa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Toisaalta metsäteollisuuden luonne tukee pitkäjänteisyyttä. Tehdasinvestoinnit saattavat olla jopa miljardiluokan hankkeita, joten ne suunnitellaan tarkkaan varmistaen, että tuotteille on kysyntää vielä kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Pitkäjänteisyys osaltaan varmistaa toiminnan kestävyyden – haluammehan, että toimintaympäristömme on kunnossa jatkossakin.

Metsä Groupille ajankohtainen esimerkki fossiilittomuutta edistävästä innovaatiotoiminnasta on puupohjainen tekstiilikuituhankkeemme. Käynnistimme tänä vuonna Äänekoskella biotuotetehtaamme kyljessä tekstiilikuitukoetehtaan yhdessä japanilaisen kumppanimme Itochu Corporationin kanssa. Polyesteriin ja puuvillaan kytkeytyy merkittäviä vastuullisuusongelmia ja puupohjainen tekstiilikuitu voi tulevaisuudessa tarjota niille vaihtoehdon. Itse kovasti toivon, että koelaitos menestyy ja että lähivuosina näkisimme teollisen mittakaavan kestävää tekstiilikuitutuotantoa Suomessa.

Yritykset ovat osa yhteiskuntaa ja siten yhteiskunnallisia toimijoita. Mitä paremmin osataan tunnistaa yhteistyön tekemisen voima, sitä paremmin yhteiskunnalla on edellytykset menestyä.  Maailman suurimpana vastuullisuuden yritysverkostona YK:n Global Compactilla on merkittävä potentiaali yhteistyölle ja vertaisoppimiselle. Metsä Group sitoutui Global Compactiin ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa vuonna 2003. Vaikka toimintamme on globaalia, juuremme ovat vahvasti Suomessa. Global Compact Network Finlandin toiminnan kehittyminen on samalla Metsä Groupin etu ja olemme sen edistämisessä mielellämme mukana.

Onnea vielä Global Compactille 20-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi!

Michael Ristaniemi
johtaja, kestävä kehitys
Metsä Group