Julkaistu 08.12.2020

Jaa

Vieraskynä

Mikko Helander, Kesko: Vastuun kantaminen on Keskon DNA:ssa

Nyt lokakuussa tuli kuluneeksi 80 vuotta Keskon perustamisesta. Keskon perimään istuu se, että juhlaa vietetään poikkeuksellisena vuonna – syntyihän Kesko kahdeksan vuosikymmentä sitten poikkeusoloihin.

Kesko joutui historiansa alusta asti tekemään kauppaa ja palvelemaan kansalaisia kriisin keskellä. Keskon perustamista seuranneet kolme vuotta Suomi kävi jälleen sotaa, ja Keskokin joutui mukautumaan sotatilan niukkuuteen ja syvenevään sääntelytalouteen. Kesko on siis syntynyt vastaamaan kriisiin – ja selviämään siitä.

Modernin vastuullisuusajattelun synty voidaan paikallistaa Keskon kahdeksankymmenvuotisen historian puoliväliin, 1980-luvun alkuun. 1970-luvun öljykriisi toimi pontimena ennennäkemättömään kiinnostukseen ympäristö- ja energiakysymyksiin. K-ryhmän rautakaupat olivat yrityksen sisällä edelläkävijöitä. Keskon energiaoppaan julkaisua 1982 seurasivat ympäristöpolitiikan määrittely 1990 ja ympäristökauppamallin julkaisu 1998.

Energiakysymysten rinnalla tuoteturvallisuus on ollut alusta saakka K:n vastuullisuustyön kivijalka. Aluksi oma laboratoriomme vastasi oman teollisen tuotantomme laadunvarmistuksesta. Oman valmistuksen vaihduttua valmistuttamiseksi myös laboratoriotoimintamme laajentui – omien tuotemerkkiemme valmistajien tuoteturvallisuuden varmentamiseen. Aloittaessamme systemaattisen auditointitoimintamme 1980-luvulla toimimme samalla elintarviketeollisuuden kirittäjänä.

Seuraava merkittävä askel vastuullisuustyössä otettiin vuosituhannen vaihteessa; systematisoituva vastuullisuustyö käänsi katseemme ennen kaikkea hankintaketjujen sosiaaliseen vastuuseen. Päivittäistavarakaupan rooli korostui, kun Kesko oli eturintamassa uusien sertifiointi- ja auditointijärjestelmien hyödyntämisessä.

Vuodesta 2015 vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat olleet keskeinen osa K-ryhmän kasvustrategiaa. Kesko asetti ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet toiminnalleen, tavoitteet joita päivitimme vielä kunnianhimoisimmiksi kuluvan vuoden keväällä. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja päästötön vuonna 2030. Yhdessä tavarantoimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa olemme sitoutuneet aikaansaamaan vielä yksin omaa toimintaamme merkittävästi suuremmat päästövähennykset.

Samaan aikaan uusien vastuullisuushaasteiden kanssa on Kesko vahvasti sitoutunut vastuullisuustyönsä kivijalkojen, erityisesti hankintaketjun läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Viime vuosien aikana ymmärrys yritysten roolin merkittävyydestä kestävän kehityksen haasteiden ratkaisijana on kasvanut. Ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin vähenemisen kaltaiset kompleksiset ongelmat ovat ratkaistavissa vain hyödyntämällä vastuullisesti toimivien yritysten valtaisaa muutoksentekokykyä.

Kriiseistä selviäminen ja kriiseissä vastuun kantaminen näkyvät siis vahvasti 80-vuotiaan Keskon dna:ssa. Keskolla on ollut merkittävä rooli yhteiskunnan toimivuudessa ja perusturvallisuuden varmistamisessa läpi vuosikymmenten. Kriisi on aina myös mahdollisuus uuteen. Koronapandemia voi parhaimmillaan antaa meille uutta suuntaa ja välineitä yhteisten kestävän kehityksen haasteidemme ratkaisemiseksi.

Mikko Helander
pääjohtaja
Kesko Oyj