Julkaistu 28.01.2021

Jaa

Vieraskynä

Olli Ervaala: Xamk työskentelee huomisen hyväksi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk on 10 000 opiskelijan ja 850 työntekijän korkeakoulu, jolla on kampukset Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Meiltä valmistuu vuosittain 1800 osaajaa useille eri aloille. Tutkintokoulutuksen lisäksi meillä on Suomen laajin avoin AMK-tarjonta, uudentyyppisiä mikrokursseja ja runsaasti muuta täydennyskoulutusta. Teemme töitä huomisen hyväksi myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI), joka on Suomen ammattikorkeakouluista laajinta. Vuosittain käynnissä on yli 250 projektia – sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Niiden avulla ratkomme yritysten ja organisaatioiden ongelmia ja kehitämme toimintaa ja aluettamme yhdessä.

Vastuullisuustyöllä ja -ajattelulla on Xamkissa melko pitkät perinteet. Jo ennen vuonna 2017 tapahtunutta fuusiota tarkastelimme toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Mikkelin ammattikorkeakoulussa määrittelimme ympäristöasioiden ja vastuullisuuden suuntaviivat sekä laadimme toimenpideohjelman. Järjestimme myös säännöllisiä ympäristökatselmuksia. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa puolestaan laadimme vuosittaisia yhteiskuntavastuuraportteja. Nyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluna olemme laatineet vastuullisuusohjelman ja kaksi vastuullisuusraporttia toiminnastamme.

Olemme lähestyneet vastuullisuutta mahdollisimman yksinkertaisesti, arjen toimintojen kautta. Tässä meitä on auttanut WWF:n Green Office -järjestelmä, joka keskittyy nimenomaan jokapäiväisen toiminnan ympäristövaikutuksiin. Olemme kiinnittäneet huomiota mm. energian, veden ja paperin kulutukseen sekä jätteiden lajitteluun ja vähentämiseen. Tuloksiakin olemme saaneet aikaan.

Vaikka haluammekin keskittyä erityisesti arkisiin valintoihin, olemme kirjanneet vastuullisuusajattelun myös strategiaamme: ”Xamk on vastuullinen hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakoulu.” Korkeakouluna vastuullisuuden on näyttävä myös koulutuksen sisällöissä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tutkimuskohteina. Xamk onkin merkittävä toimija esimerkiksi biotuotetekniikassa.

Korkeakoulukentällä on Suomessa valtakunnallisestikin huomattu vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on julkaissut ammattikorkeakoulujen yhteistyössä laatiman vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ohjelman. Ohjelman taustana on YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda2030.

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on kasvattaa kädenjälkeä ja pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä. Ammattikorkeakoulut sitoutuvat kouluttamaan osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä ja torjuvat ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia. TKI-toiminnassa puolestaan haetaan ratkaisuja kestävyyshaasteisiin. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa mm., että kaikilla ammattikorkeakouluista valmistuvilla opiskelijoilla on vähintään perustiedot vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä, alasta riippumatta. TKI-toimintaa varten luodaan mm. kriteeristö, jonka avulla tutkimuksen sisältöjä ja tuloksia suunnitellaan, kehitetään, arvioidaan ja toteutetaan kestävästi.

Xamk on edelläkävijä. Emme vain tyytyneet seuraamaan valtakunnallista kehitystä. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden haasteet ovat globaaleja. Haluamme ottaa vastaan YK:n haasteen yrityksille Global Compactin muodossa. Xamk haluaa olla vastuullinen ja menestyvä toimija myös kansainvälisesti. Siksi olemme mukana, ensimmäisenä suomalaisena ammattikorkeakouluna.
 

Olli Ervaala
opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk