Julkaistu 22.06.2020

Jaa

Vieraskynä

Oriola: Korona on kääntänyt valokeilan sosiaaliseen vastuuseen

Yritysvastuu on perinteisesti rakentunut kolmesta pilarista: ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa. Näistä ympäristövastuulla on pitkään ollut julkisessa keskustelussa korostunut painoarvo globaalin ilmastokriisin siivittämänä. Tänä keväänä maailmanlaajuiseksi kriisiksi levinnyt koronavirus on kääntänyt valokeilan voimakkaasti yritysten sosiaaliseen vastuuseen. Ihmisten terveyteen kohdistuva kriisi on pakottanut yritykset pohtimaan, kuinka ne turvaavat paitsi omien työntekijöidensä myös asiakkaidensa ja muiden kumppanien turvallisuuden ja sitä kautta liiketoimintansa jatkuvuuden.

Laajemmassa mittakaavassa pandemia on nostanut vahvasti esiin yritysten roolin yhteiskunnassa. Nyt jos koskaan on tilausta yritysten olemassaolon tarkoituksen syvällisempään pohdintaan ja oman toiminnan yhteiskunnallisen arvon osoittamiseen. Osa yrityksistä on innovoinut uutta liiketoimintaa tukeakseen yhteiskuntaa kriisissä selviämisessä: Suomessa esimerkiksi moni alun perin aivan toisen toimialan yritys on aloittanut käsidesin valmistuksen tai hengityssuojainten tuotannon.

Oriolan näkökulmasta toissa vuonna määrittelemämme tarkoitus (”purpose”) ja yritysvastuumme ydin Health for life on viimeistään kevään aikana kirkastunut paitsi omalle henkilöstölle myös suomalaisille. Yhteiskunnan itsestään selvänä pidettyjen perustoimintojen, kuten elintarvikkeiden ja lääkkeiden saatavuuden merkitykseen omassa arjessa havahdutaan usein vasta häiriöiden kautta. Maaliskuun lopulla koetun lääkkeiden ostoryntäyksen jälkeen tilanne on onneksi tasaantunut eikä Covid-19-pandemialla ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta lääkkeiden saatavuuteen Suomessa. Teemme Oriolassa päivittäin töitä – yhteistyössä koko toimialan kanssa – lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi.

Koronatilanteessa yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän läpinäkyvyyttä, kun tiedon tarve kriisissä kasvaa. Avoimuuden lisäksi yrityksiltä odotetaan panosta yhteiseen hyvään ja yhteiskunnan toiminnan turvaamiseen. Edelmanin luottamusbarometrin mukaan yritysten rooliin kohdistuu Covid-19-pandemiassa uusia vaatimuksia. Tutkimuksen mukaan 78 prosenttia vastaajista odottaa yrityksiltä toimenpiteitä omien työntekijöidensä ja paikallisen yhteisön turvaamiseksi. Hallitusten ja yritysten odotettiin myös tekevän yhteistyötä kriisin taltuttamiseksi.

Todellisuus ei kuitenkaan täysin vastannut odotuksia. Vaikka työntekijät luottavat työnantajalta saamaansa informaatioon, vain alle puolet uskoi yritysten laittavan ihmiset etusijalle tuloksenteon sijaan. Tämä osoittaa tarpeen paitsi toimenpiteille, myös jatkuvalle ja avoimelle dialogille omien työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Aikanaan myös ympäristövastuu nousi voimakkaasti sekä yhteiskuntien että yritysten agendalle ympäristökatastrofien kautta. Aika näyttää, miten pandemia muuttaa pitkällä aikavälillä yhteiskuntia ja millaiseksi yritysten sosiaalisen vastuun merkitys muodostuu sen jälkimainingeissa.

Oriola on ollut sitoutunut Global Compactiin vuodesta 2018.

Katja Tolkki
Vastuullisuuspäällikkö
Oriola