Julkaistu 23.02.2021

Jaa

Vieraskynä

Outi Kauppinen, UNICEF Suomi: Meillä kaikilla on yhteinen vastuu lasten oikeuksien toteutumisessa

Esikoiseni pelaa keskittyneenä kännykällä. Peli on ikäsuositusten mukainen ja kehittää lukutaitoa. Ennen luisteluretkeä puen keskimmäiselleni päähän luistelukypärän, joka on suunniteltu ja testattu suojaamaan pientä ikiliikkujaa. Kuopus rakastaa prinsessaleikkejä, eikä minun tarvitse huolehtia siitä, onko taikasauvassa tai kruunussa vaarallisia kemikaaleja tai liian pieniä, irtoavia osia.

Kaikki tämä on turvallista, sillä joku muu – vastuullinen yritys – on huomioinut asiat ja samalla luonut itselleen kannattavaa liiketoimintaa.

Lapset on syytäkin huomioida. Heitä on maailmassa yli 2,2 miljardia, ja yritysten vaikutukset ulottuvat kaikkiin heihin – tavalla tai toisella. He ovat myös maapallomme tulevaisuus, ja vielä kehittyvien kykyjensä takia erityisen haavoittuvassa asemassa. Lapsilla on oikeus turvalliseen ja kehittävään kasvuympäristöön, jossa he voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Lapsityö riistää tekijöiltään sekä tämän hetken että tulevaisuuden

Aina yritysten vaikutukset eivät ole positiivisia – nykypäivänäkin 152 miljoonaa lasta joutuu tekemään työtä.  Lapsityö varastaa lapsilta lapsuuden, koulutuksen ja tulevaisuuden unelmat. Tilanne on erityisen vakava tytöillä, joille ei työnteon ja kotitöiden jälkeen jää välttämättä ollenkaan aikaa koulunkäynnille. YK:n Global Compact onkin nostanut lapsityön ehkäisemisen avainprioriteetiksi vuonna 2021. Lapsityön kitkeminen globaaleista arvoketjuista ei kuitenkaan ole ihan yksinkertaista.

Toimintaympäristöt ovat todella monitahoisia, ja niissä toimiminen vaatii yritykseltä paljon. Lapsityövoiman ehkäiseminen on jatkuva prosessi, jossa tärkeää on sekä luottamuksen rakentaminen ja läsnäolo paikallisyhteisöissä, että valvonta ja päättäväinen puuttuminen mahdollisiin epäkohtiin.” toteaa Fazerin vastuullisuusjohtaja Sari Sarin.

Perheystävällisiin käytäntöihin sijoittaminen kannattaa

Lapsityövoiman ehkäisemisen lisäksi yritykset voivat tukea lasten oikeuksia monilla muilla tavoin: markkinoimalla vastuullisesti, huomioimalla lapset tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, maksamalla työtekijöille elämiseen riittävän palkan sekä huolehtimalla oman toiminnan ympäristövaikutuksista, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat rankasti juuri lapsiin. Perheystävällisiä käytäntöjä voi edistää sekä oman yrityksen sisällä että mahdollisuuksien mukaan myös arvoketjuissa. Tutkimusten mukaan yritykset hyötyvät perheystävällisistä käytännöistä monilla tavoilla mm. työntekijöiden tuottavuuden ja brändin arvon näkökulmasta.

Perheystävällinen kulttuuri Fazerilla tarkoittaa työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden huomioimista. Se tuo tarpeen vaatiessa joustoa työelämään ja vahvistaa luottamusta ja sitoutumista. Perhetilanteen huomioiminen työnjoustoina on myös työnantajalle eduksi. Yksi hyvin konkreettinen esimerkki työn ja perhe-elämän yhdistämistä helpottavista toimista on Fazerin oma päiväkoti, joka sijaitsee Vantaan Vaaralassa ja tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta noin 50 lapselle.” Sarin kertoo.

Monien muiden hyötyjen lisäksi vastuullisuus vakuuttaa sijoittajat. EVLI Pankin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius kertoo vastuullisuuden olevan sijoittajille olennainen tekijä potentiaalisia sijoituskohteita analysoitaessa. Esimerkiksi tuoreen Harvardissa tehdyn tutkimuksen mukaan vastuullisesti toimivat yritykset ovat pärjänneet koronakriisissä suhteessa paremmin.

Lapsenoikeusperiaatteiden avulla alkuun

Vuorelle on pitkä matka, mutta pienillä askelilla pääsee alkuun. UNICEFin, YK:n Global Compact -aloitteen ja Pelastakaa Lapset -järjestön yhteinen, kansainvälinen opas Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet on mainio paikka aloittaa. Oppaan avulla yritys voi tunnistaa miten se vaikuttaa lapsiin ja millä toimenpiteillä se voi luoda pysyviä parannuksia lasten elämään.

Meillä kaikilla on yhteinen vastuu lasten oikeuksien toteutumisessa yksinkertaisesti siksi, että se on oikein. Yrityksille se tarjoaa lisäksi monia liiketoimintaetuja. Haluammehan luoda hyvän ja turvallisen pohjan elämään heille, jotka ovat tulevaisuuden sijoittajia, asiakkaita ja työntekijöitä.


UNICEF Suomi ja Global Compact Network Finland järjestävät yhteistyössä webinaarin Lapsen oikeudet liiketoiminnassa 2.3.2021. Puhujina webinaarissa ovat Fazerin vastuullisuusjohtaja Sari Sarin, EVLI Pankin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius, Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Outi Kauppinen ja Global Compact Network Finlandin pääsihteeri Lenita Toivakka.

Outi Kauppinen
innovaatiohankkeiden ja vastuullisen liiketoiminnan erityisasiantuntija
Suomen UNICEF