Julkaistu 03.12.2023

Jaa

Vieraskynä

Pirjo Poutala, Live-säätiö: Vammaisten henkilöiden työllistyminen on myös yritysten etu

"Työ kuuluu kaikille – yhdessä voimme löytää jokaiselle sopivan kokoiset saappaat" on inspiroiva lause, joka korostaa työllisyyden ja työelämän inklusiivisuutta. Lauseella viestitään toiveesta rakentaa työympäristöjä, jotka tarjoavat erilaisille yksilöille mahdollisuuksia löytää oma paikkansa työelämässä. 

YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa on todettu, että jokaisella on oikeus työhön ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimuksen (CRPD) mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus täyteen ja tehokkaaseen osallistumiseen ja sisällyttämiseen yhteiskuntaan, mukaan lukien työelämään. Näillä asiakirjoilla on luotu myös yrityksille perusta sosiaalisen vastuun toteuttamiselle. 

Yhteistyössä on voimaa 

Niin työnhakijat, asiakkaat kuin sijoittajatkin arvostavat valintojensa kautta yrityksiä, jotka panostavat monimuotoisuuteen ja inkluusioon. Vamma tai sairaus voi alentaa työnhakijan työ- ja toimintakykyä, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä tai aina edes osatyökykyisyyttä. Työllistymiseen saatetaan kuitenkin tarvita ohjausta ja tukimuotoja työllistymistä edistäviltä sidosryhmiltä niin julkishallinnosta, vammaisjärjestöistä ja esimerkiksi erityisammattioppilaitoksilta. Yritykset voivat hyödyntää näitä tukia ja tulla myös näihin samoihin verkostoihin mukaan saaden omaan sosiaalisen vastuunsa toteuttamiseen konkreettista apua. 

Yritysvastuuraportti on erinomainen tapa viestiä tavoitteista ja tehdyistä toimista sidosryhmille, kuten asiakkaille, sijoittajille ja yhteisöille. Raportti luo mahdollisuuden vuoropuheluun ja palautteen saamiseen. Raportti on myös väylä uudenlaisiin kumppanuuksiin, koska niitä lukevat niin kilpailijat kuin sellaiset henkilöt, joilla ei aiemmin ole ollut tekemistä yrityksen kanssa. 

Sivistä sydäntäsi arvostaaksesi monimuotoisista lähtökohdista tulevia ihmisiä

Sydämen sivistys on yleissivistystä syvempi taito, jota tarvitaan erilaisuuden arvostamisessa ja erilaisten ihmisten kohtaamisissa. Se, että osaa keskustella monenlaisten ihmisten kanssa ja käsitellä uusia asioita sekä tapoja toimia yhdessä vaatii osaamista. Sosiaalisen vastuun toteutus voi tuoda positiivista vaikutusta työyhteisöön, havaintoja kehityskohteista, houkuttelevamman brändin, uusia asiakkaita, asiakasuskollisuutta ja jopa uudenlaisia ansaintamalleja. Tuloksiin pääseminen vaatii sydämen sivistystä ja työyhteisökulttuuria, jossa jokainen pystyy tuomaan omat vahvuutensa, näkemyksensä ja jopa rajoitteensa esille.

5 vinkkiä vammaisten henkilöiden työllistämiseen

Haluankin lopuksi kannustaa vammaisten työllistämiseen ja sosiaalisen vastuun toteuttamiseen muutaman vinkin avulla:

1. Tietoisuuden lisääminen. Järjestä koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia työntekijöille vammaisuudesta ja inklusiivisesta työympäristöstä. Lisää tietoisuutta mahdollisista ennakkoluuloista ja korosta vammaisten työntekijöiden vahvuuksia. Tee yhteistyötä paikallisten vammaisjärjestöjen ja erityisammattioppilaitosten kanssa.

2. Inklusiiviset rekrytointiprosessit. Kehitä rekrytointiprosessianne niin, että se on avoin ja saavutettava kaikille. Käytä selkeää kieltä ja varmista, että kaikki hakijat saavat tarvitsemansa tuen. Perehdy anonyymiin rekrytointiin ja positiiviseen erityiskohteluun. 

3. Työpaikan sopeuttaminen. Huomioi työympäristössä tarvittavat muutokset ja sopeutukset vammaisten työntekijöiden tarpeiden mukaan. Vamman aiheuttamaa työkyvyn rajoitetta voidaan usein kompensoida esteettömillä tiloilla, työtehtävän tai työympäristön mukautuksilla tai apuvälineiden käyttömahdollisuuksilla. 

4. Ammatillinen tuki. Muista hyvä perehdytys. Tarjoa työntekijöille esim. työvalmentajien tukea ja lisäkoulutusta. 

5. Viestintä. Jaa kokemuksianne ja tarinoitanne niin omassa työyhteisössä kuin myös yritysverkostoissanne. Raportoi säännöllisesti saavutuksista ja kehityksestä sosiaalisen vastuun saralla. Avoimuus lisää luottamusta. Muista myös, että ”moka” on lahja. Se on yhtä arvokas kuin onnistuminen, koska siitäkin voi oppia.


Blogin kirjoittaja Pirjo Poutala on puhumassa UN Global Compact Suomen ja Live-säätion yhteistilaisuudessa "Vammaisten henkilöiden oikeudet ja inkluusio yrityksissä" 30.1.2024 klo 14. Lue lisää ja ilmoittaudu

Pirjo Poutala
Avainasiakaspäällikkö
Live-säätiö