Julkaistu 04.05.2021

Jaa

Vieraskynä

Riikka Holopainen, Ympäristömerkintä: Ympäristömerkit ovat vastuullisuuden työkaluja yrityksille

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vaativat toimimaan kiireellisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi vuoteen 2030 mennessä. Ympäristömerkkien vahvuuksia tässä työssä ovat elinkaaren kattava ajattelu ja yhteistyö yritysten kanssa.

Ympäristömerkintä Suomi Oy hallinnoi Suomessa sekä pohjoismaista ympäristömerkkiä Joutsenmerkkiä että EU-ympäristömerkkiä. Elinkaaripohjaisten kriteeriensä avulla ne hillitsevät ilmaston lämpenemistä, estävät luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja siirtävät yhteiskuntaa kohti kiertotaloutta. Merkit edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteista vahvasti kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyteen pyrkivää tavoitetta 12.

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ohjaavat niin kuluttajia, yrityksiä kuin hankkijoita vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen ja tuotantoon. Merkit eivät ole apuna vain päivittäistavarakaupassa, vaan ne tarjoavat kestävän vaihtoehdon muun muassa rakentamiseen ja sijoittamiseen. 

Esimerkiksi Joutsenmerkittyjen rakennuskohteiden määrä on kolminkertaistunut kolmessa vuodessa: asuntoja ja taloja on Pohjoismaissa valmiina tai rakenteilla jo lähes 50 000. Markkinoilla on 65 Joutsenmerkittyä sijoitustuotetta, joista 60 on sijoitusrahastoa. Näihin tuotteisiin on sijoitettu noin 27 miljardia euroa.

Vahvat kumppanuudet

Ympäristömerkit helpottavat kuluttajien valintoja. Yli 80 % suomalaisista on sitä mieltä, että Joutsenmerkki helpottaa ympäristölle parempien valintojen tekemistä.

Vastuullisuuden merkitys yritysten liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Joutsenmerkki on Suomen 5. arvostetuin brändi, jonka avulla yritys voi profiloitua vastuullisuustyössään. Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat myös virallisia, ns. tyypin 1 ympäristömerkkejä, jolla ne erottuvat uskottavina, kunnianhimoisina ja luotettavina merkkiviidakossa, jossa vaanii myös viherpesun vaara.

Jos yrityksen tuotteille ja palveluille ei löydy ympäristömerkkien kriteereitä, aina voi kiinnittää huomiota omiin hankintoihin ja tehdä ne mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyinä. Yritysten hankinnat ovat yksi konkreettinen osa yrityksen vastuullisuustyötä, ja hankkijoina yritykset pystyvät vaikuttamaan tarjontaan jopa yksittäisiä kuluttajia voimakkaammin.

Julkinen sektori Suomessa hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35-50 miljardilla eurolla. Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus käyttää valtavaa ostovoimaansa viisaasti. Hankintalaki mahdollistaa Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin käytön julkisissa hankinnoissa entistä paremmin, sillä hankintayksiköt voivat edellyttää kilpailutuksen kohteena olevilta tuotteilta tai palveluilta tiettyä ympäristömerkkiä.

Jotta merkit voivat tulevaisuudessakin näyttää suuntaa kestävälle ja vastuulliselle elämäntavalle, niiden tulee valppaasti ennakoida teknologian ja markkinoiden muutoksia. Ympäristömerkkien vaikutukset on rakennettu vahvoilla kumppanuussuhteilla kuluttajiin, yrityksiin ja hankkijoihin. Edelläkävijyyttä ei saavuteta yksin, vaan yhdessä.

-

Riikka Holopainen
toimitusjohtaja
Ympäristömerkintä Suomi Oy