Julkaistu 27.02.2024

Jaa

Asiantuntijoilta

Sophia Lawson Hellu: Ei pelkkää puhetta – 5 vinkkiä kohti aidosti tasa-arvoisempaa työelämää

Yritysten työ sukupuolten välisen tasa-arvon eteen ei voi rajoittua vain naistenpäivän korulauseisiin. UN Global Compact Suomen sosiaalisen vastuun asiantuntija Sophia Lawson Hellu antaa vinkkejä pitkäjänteiseen työhön ympäri vuoden. 

Maaliskuun lähestyessä monissa suomalaisyrityksissä valmistaudutaan kansainvälisen naistenpäivän viettoon. Päivä onkin erityinen, sillä panostamalla sukupuolten väliseen tasa-arvoon, edistämme meille kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien toteutumista. Saavuttaaksemme aidosti tasa-arvoisen työelämän, töitä on kuitenkin tehtävä kaikkina vuoden päivinä. 

Juhlapuheiden ja nollatoleranssin julistamisen sijaan on aika siirtyä konkreettiseen toimintaan:

  • Tunnista organisaatiosi nykytila. Jotta tasa-arvoon liittyviä tavoitteita voidaan asettaa, on lähdettävä liikkeelle senhetkisten puutteiden ja kehityskohteiden tunnistamisesta. Apunasi voit käyttää UN Womenin ja UN Global Compactin naisten voimaannuttamisen periaatteisiin (Women’s Empowerment Principles) pohjautuvaa WEPs-työkalua. Arviointiprosessi tulisi toteuttaa säännöllisesti uusien haasteiden mutta myös edistymisen esiintuomiseksi. 
  • Lisää tietoisuutta työntekijöiden keskuudessa. Niin johdolle kuin työntekijöille on tärkeä tarjota tietoa ja tehokkaita työkaluja monimuotoisessa työyhteisössä toimimiseen ja turvallisemman organisaatiokulttuurin luomiseen. Tietoisuutta lisäämällä puretaan ennakkoluuloja ja lisätään työyhteisön hyvinvointia. Varmista myös ilmoituskanavien eettisyys ja tehokkaat toimenpiteet ilmoitusten käsittelyyn.
  • Tarkastele palkkaeroja. Työntekijöillä on sukupuolesta riippumatta oikeus tasa-arvoiseen palkkaukseen. Sekä tasa-arvolaki että EU:n uusi palkka-avoimuusdirektiivi velvoittavat raportoimaan ja puuttumaan perusteettomiin eroihin. Jokaisen organisaation tulisi olla tietoinen, mihin nykyinen palkkarakenne perustuu ja vastaavatko palkkatasot tehtävien vaativuutta.   
  • Vauhdita työuria mentoroinnilla. Kesään 2026 mennessä suurten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista 40 prosenttia tulisi olla EU-direktiivin mukaisesti aliedustetulla sukupuolella. Matka hallituksiin kulkee tyypillisesti kuitenkin ylimpien johtotehtävien kautta. Mentorointi tukee naisia kohti uratavoitteitaan ja kasvattaa verkostoja usein miesvaltaisissa ympäristöissä.
  • Ota miehet mukaan muutoksentekoon. Askeleita kohti tasa-arvoista työelämää on vielä otettavana, eivätkä naiset voi tehdä matkaa yksin. Kestävä muutos vaatii myös miesten aktiivista liittolaisuutta ja sitoutumista jaettuihin tasa-arvotavoitteisiin. Tutustu esimerkiksi How to be a male ally for gender equality –kurssiimme.

UN Global Compact on käynnistänyt jälleen kaikille avoimen Countdown to International Women's Day -koulutussarjan, jonka aikana yritykset kuulevat alan johtavia asiantuntijoita ja saavat käytännön työkaluja tasa-arvotyöhönsä. Mukaan voi liittyä aina kansainväliseen naistenpäivään 8.3. asti. Jatketaan pitkäjänteistä työtä kuitenkin naistenpäivän jälkeenkin.
 

Sophia Lawson Hellu
Sosiaalisen vastuun asiantuntija
UN Global Compact Suomi