Julkaistu 08.03.2021

Jaa

Asiantuntijoilta

Tasa-arvon edistäminen on Global Compactin työn ytimessä

Tänään 8.3. vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Päivä on tärkeä muistutus siitä, että työ naisten oikeuksien puolesta on jatkuvaa. Kun katsoo vuosia taaksepäin, paljon edistystä on saavutettu. Kun katsoo tähän hetkeen ja tulevaan, kohtaamme uusia haasteita – välillä hyvin yllättäen.  

Monissa maissa, usein vallan vaihtuessa, naisten oikeuksia on viime vuosina kyseenalaistettu ja jopa heikennetty. Näin tapahtui Yhdysvalloissa edellisen presidentin toimesta. Samanlaista kehitystä on kuitenkin nähtävissä myös EU-maissa – joissakin EU-maissa rikotaan räikeästi naisten perusoikeuksia. Muutoksen suunnan pitäisi olla toinen: meidän tulisi parantaa kaikkien ihmisten oikeuksia, eikä kasvattaa tietoisilla päätöksillä kuilua eri ihmisryhmien välillä.  

Myös koronapandemia on maailmanlaajuisesti heikentänyt naisten asemaa. Kotiväkivalta on koronan aiheuttamien rajoitusten jälkeen moninkertaistunut. Pandemia lisää naisten työttömyyttä ja on heikentänyt heidän asemaansa työelämässä. Koulujen sulkeuduttua tai siirtyessä etäopetukseen naisten tekemä kotityö on samaan aikaan lisääntynyt.  


Yrityksillä on merkittävä rooli tasa-arvon edistämisessä 

Arvioiden mukaan sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen globaalissa talouselämässä kestää nykyvauhdilla 70 vuotta. Näin pitkään ei ole oikeudenmukaista eikä taloudellisesti järkevää odottaa. Yritysten työ tasa-arvon edistämiseksi on kannanotto laajemminkin yhteiskunnassa naisten oikeuksien puolesta. Tämä työ alkaa strategiasta ja ulottuu kaikkiin operatiivisiin, päivittäisiin toimiin. Vaikka tasa-arvon edistäminen lähtee omasta yrityksestä ja toiminnasta kotimaassa, samoin periaattein on edettävä kaikissa niissä maissa, joissa yrityksellä on toimintoja. Tasa-arvon toteutuminen on varmistettava myös toimitusketjussa.  

Yritykset voivat edistää sukupuolten tasa-arvoa monin keinoin. Työ on kuitenkin haasteellista, sillä yrityksiinkin on usein juurtunut tasa-arvotyötä jarruttavia asenteita. Esimerkiksi Suomessa naiset pitävät edelleen enemmän perhevapaita, vaikka järjestelmämme mahdollistaa perhevapaiden pitämisen myös miehille. Hoivavastuun kasautuminen naisille näkyy naisten urakehityksessä ja pienemmissä eläkkeissä. Perheystävälliset käytännöt työpaikoilla ja yritysten toimitusketjuissa mahdollistavat työntekijöille perheensä hyvinvoinnin turvaamisen erilaisissa elämäntilanteissa.  

Naisia tarvitaan yrityksissä kaikkiin tehtäviin joka tasolla, mutta naisten osuus erityisesti johtotehtävissä on edelleen alhaisempi kuin miesten. Tutkimusten mukaan yritykset, joissa on tasa-arvoinen, kunnioittava ja turvallinen työkulttuuri, menestyvät paremmin ja ovat muita innovatiivisempia. Diversiteetillä on vaikutusta tuottavuuteen, tehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen.  

Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Seksuaalinen häirintä on jatkuva ja vakava ongelma, joka kohdistuu erityisesti naisiin kaikissa ammateissa, kaikilla aloilla ja kaikkialla maailmassa.  Yrityksillä on siis merkittävä rooli sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyssä työelämässä, ja jokaisella yrityksellä tulee olla vahvat käytännöt seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi.  


Global Compact ja sukupuolten tasa-arvo 

YK:n Global Compactin jäsenyritykset ovat sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia Global Compactin kymmenen periaatteen kautta. Näistä periaatteista viisi tukee suoraan tai epäsuorasti naisten oikeuksia. Lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 5 (sukupuolten tasa-arvo) on yksi Global Compactin prioriteeteista. Tavoite 5 on paitsi keskeinen ihmisoikeustavoite myös perusta vakaalle, vauraalle ja kestävälle maailmalle.  

Myös verkostomme jäsenkyselyssä vuonna 2020 tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistäminen korostui. On selvää, että tasa-arvon edistäminen on tarpeellista edelleen Suomessakin, ja se on suomalaisille yrityksille tärkeää.  

Global Compact tarjoaa yrityksille erilaisia työkaluja tasa-arvon edistämiseksi: 

Women Empowerment Principles (WEPs) on sitoumus, jolla yrityksen johto sitoutuu noudattamaan WEPs-viitekehystä omassa liiketoiminnassaan. Viitekehys sisältää seitsemän periaatetta, jotka ohjaavat käytännön työtä. Yritysjohtajat ympäri maailmaa haluavat edistää tasa-arvoa, ja WEP-periaatteet tarjoavat siihen konkreettista tukea. UN Womenin ja UN Global Compactin yhteistyönä syntyneihin periaatteisiin sitoutumalla yritys kertoo sidosryhmilleen, että se priorisoi naisten oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

WEPs Gender Gap Analysis Tool on työkalu, jonka avulla on helppo aloittaa työ sukupuolten tasa-arvon hyväksi. Sen avulla voit esimerkiksi arvioida, mitä tasa-arvoon liittyviä puutteita ja mahdollisuuksia liiketoiminnassasi mahdollisesti on, vertailla yrityksesi suoriutumista kilpailijoihin sekä asettaa konkreettisia tavoitteita ja mitata edistystä. 

Target Gender Equality -koulutusohjelmassa opit lisää sukupuolten tasa-arvosta ja sen merkityksestä liiketoiminnalle, asetat kunnianhimoisia tavoitteita ja työskentelet yhdessä muiden yritysten kanssa. Koulutusohjelman päättyessä sukupuolten tasa-arvo on osa yrityksesi strategiaa ja päivittäistä työtä. 

Generation Equality on YK:n prosessi, jossa Suomella on puheenjohtajamaana tärkeä tehtävä edistää Teknologia, innovaatiot ja sukupuolten tasa-arvo -koalitiota. Kestävää ja tasa-arvoista tulevaisuutta rakentaville suomalaisille yrityksille tarjoutuu mahdollisuus jakaa osaamistaan tämän tärkeän kansainvälisen työn puitteissa.  

Ring the Bell for Gender Equality on kansainvälinen naisten päivän tapahtuma, jossa pörssit eri puolilla maailmaa soittavat kellojaan antaakseen tukensa sukupuolten tasa-arvolle yritysmaailmassa. Sen avulla halutaan muistuttaa yritysten, erityisesti pörssiyritysten, vastuusta konkreettisen tasa-arvotyön edistäjinä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä mm. UN Global Compactin, UN Womenin ja World Federation of Exchangesin kesken. Suomessa Nasdaq Helsinki ja UN Women järjestävät virtuaalisen tapahtuman 8.3., jossa mukana on myös Global Compact Network Finland.  

Muista myös ilmoittautua kansainväliseen webinaariin, Target Gender Equality LIVEen, joka järjestetään 16.3. 

Global Compact Network Finland