Julkaistu 09.04.2020

Jaa

Vieraskynä

Timo Ritakallio, OP: Kriisinkin keskellä vastuullisuus kantaa

Koronakriisi on laittanut arjen uusiksi kaikilta, myös yrityksissä. Tällaisina vaikeina aikoina punnitaan se, kuinka hyvin yritys on onnistunut sisällyttämään vastuullisuuden tiiviiksi osaksi toimintaansa.
Vastuulliset yritykset ovat monin tavoin vahvempia kohtaamaan kriisin aiheuttamia haasteita. OP:ssa olemme tämän vaikean tilanteen aikana tukeutuneet perustehtäväämme: meidän tehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä periaate ohjaa toimintaamme myös kriisin aikana: pyrimme varmistamaan asiakkaidemme turvallisuuden, ja auttamaan heitä taloudellisissa haasteissa. Toisaalta jatkamme kriisinkin keskellä esimerkiksi taloustaitojen opettamista ja tarjoamme keinoja oman talouden hallintaan digitaalisissa kanavissa: näin rakennamme pitkän aikavälin kestävää taloudellista menestystä asiakkaillemme.

On tärkeää huomioida, miten oma vastuullisuustyö linkittyy laajempaan tekemiseen ja kumppanuuksiin. Näin saadaan aikaiseksi suurempaa vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Esimerkiksi me koemme tärkeäksi yhteistyön kolmannen sektorin kanssa ja vaikuttamisen kumppaniverkostomme kautta – me olemme asiantuntijoita finanssialasta, mutta kumppaneiden kautta vastuullisuuteen tulee uusia näkökulmia ja osaamista.

Tässä ajassa tarvitsemme myös yhteisiä, kokoavia vastuullisuusaloitteita. Global Compactin kymmenen periaatetta ovat juuri tällaisia. Periaatteet ovat hyvä työkalu meille isommille yrityksille, mutta luovat puitteet myös pk-sektorin työlle. Ne eivät ole liian monimutkaisia ja niiden teemat ovat olennaisia kaikille toimijoille. Vastuullisuudessa välillä hieman jopa kilvoitellaan yrityksissä, varsinkin viestinnällisesti. Tärkeämpää on kuitenkin yhteistyö. Yhdessä yritykset, myös yli toimialarajojen, voivat tehdä isoja tekoja vastuullisen tulevaisuuden eteen.
Vastuullisuus on asia, jonka tulee olla niin sisäänrakennettu kaikkeen yrityksen toimintaan, ettei siitä tingitä vaikeina aikoina – päinvastoin, se toimii päätöksenteon selkärankana. Koronapandemia on laskenut hiilidioksidipäästöjä, mutta emme saa unohtaa, että aikanaan tuleva siirtymä normaalitilanteeseen taloudessa vaatii meiltä toimia. Meidän on edelleen jatkettava työtä luonnonvarojen vastuullisen käytön edistämiseksi ja sen eteen, että ympäristöystävällisiä teknologioita kehitetään ja että ne tulevat laajaan käyttöön. Hankintaketjujen vastuullisuus korostuu myös tässä ajassa.

Me OP:ssa olemme esimerkiksi päättäneet, että arvioimme rahoitettavia yrityksiä sekä sijoitustoimintaamme yhä laajemmin myös ESG-kriteereillä, eli analysoimme yritysten ympäristövaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia ja hallintoa. Tätä työtä teimme ennen koronapandemiaa, teemme sitä pandemian aikana ja jatkamme työtä tulevaisuudessakin. Finanssialalla on keskeinen rooli rahoituksen kanavoinnissa vastuullisiin kohteisiin. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hidastamiseen tarvitaan valtavia investointeja, jotka tulevat pääosin yksityiseltä sektorilta.

Yritys, joka noudattaa arvojaan niin hyvinä kuin heikkoina aikoina, viestii luotettavuudesta. On selvää, että koronapandemian aikana toimintaympäristö on muuttunut ennalta-arvaamattomaksi. Tässä muutoksien aallokossa luovimisessa helpottaa se, että omat periaatteet ja arvot toimivat selvänä ohjenuorana. Vastuullisuuden tekoja tarvitaan erityisesti nyt.

Timo Ritakallio
pääjohtaja
OP Ryhmä