Julkaistu 28.04.2020

Jaa

Vieraskynä

Tradeka: Vastuullisuustyö on pitkäjänteistä, poikkeusaikoina tarvitaan ketteryyttä

Yritysten ja yhteisöjen vastuullisuustyö on noussut yhdeksi kevään puhutuimmaksi keskustelun aiheeksi koronapandemian myötä. Sattumalta samaan ajankohtaan osui Osuuskunta Tradekan sitoutuminen Global Compactiin ja sen sisältämään kymmeneen periaatteeseen ihmisoikeuksien, työllistämisen, ympäristön ja korruption vastaisen toimintaan liittyen.

Vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat olleet kiinteä osa Tradekan toimintaa koko sen 103-vuotisen historian. Tänä aikana on tehty useita muita erilaisia sitoumuksia, kuten YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joihin Tradeka sitoutui ensimmäisten suomalaisten yritysten joukossa vuonna 2008 ja tuoreimpana Osuustoimintakeskus Pellervon liikkeelle laittama osuustoiminnan yhteinen kestävän kehityksen sitoumus2050 -sitoumus.

Lopullinen sysäys Global Compact -sitoumuksen tekoon oli kuitenkin käytännönläheinen: Osuuskunta Tradekan vastuullisuusstrategiaan sisältyy tavoite laatia vastuullisuusraportti noudattaen jotakin vakiintunutta raportointitapaa. Koska raportointitavaksi valittiin edistyksestä kertominen, Communication on Progress eli COP, tuli myös sitoumuksen tekeminen ajankohtaiseksi.

Kuten nyt on huomattu, vastuullisuuden edistämiseksi on tehtävä töitä hyvinä aikoina, mutta kriisin keskellä vastuullisuuden merkitys korostuu. Toisaalta myös vastuullisen liiketoiminnan edellytykset voivat kadota, jos koko liiketoiminnan jatkuvuus on vaakalaudalla.

Vaikeiden päätösten tekeminen ei ole helppoa, mutta joskus se on välttämätöntä. Tämän olemme huomanneet myös Tradeka-konsernissa, kun koronapandemian vaikutukset ovat osuneet erityisesti sijoitusyhtiö Tradeka-sijoitukseen ja ravintola-alan toimija Resteliin. Kevät on täyttynyt raskaista päätöksistä, kun lähes kaksi kolmasosaa ravintoloista on suljettu ja sitä ovat seuranneet YT-neuvottelut ja lomautukset.

Myllerryksen keskellä olemme pohtineet erilaisia keinoja auttaa konsernimme henkilöstöä. Yksi tällainen konkreettinen tapa auttaa on huhtikuun alussa avaamamme Huolipuhelin. Huolipuhelin on kuuntelu- ja keskusteluapua tarjoava puhelinlinja, jossa koulutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen vastaa luottamuksellisesti työntekijöiden puheluihin. Keskustelunaiheet voivat liittyä mihin tahansa mieltä painavaan asiaan, kuten omaan talouteen, lomautukseen tai omaan ja läheisten terveyteen; Huolipuhelimessa ei anneta esimerkiksi terveysneuvontaa, vaan kuunnellaan ja ollaan läsnä.

Yksittäisenä tekona Huolipuhelin ei ole merkittävyydeltään suuri, mutta osana pitkäjänteistä vastuullisuustyöskentelyä se ei ole mitätön teko. Vastuullisuus on systemaattista tekemistä ja sitä, että vastuullisuusnäkökulma huomioidaan kaikessa, mitä tehdään. Se on jatkuvaa pohdintaa siitä, mitä voisi parantaa ja kehittää, mihin pitäisi tarttua.

Vastuullisuus on myös omien tekojen ja toiminnan mittaamista, vaikutusten osoittamista ja arviointia. Systemaattisuuden lisäksi vastuullisuus vaatii myös spontaaniutta ja ketteryyttä – erityisesti tällaisina poikkeusaikoina, sillä luovuus ja ripeä toimeen tarttuminen saattavat synnyttää kaikkein vaikuttavimpia vastuullisuustekoja.

Satu Niemelä
vastuullisuusjohtaja
Osuuskunta Tradeka