Julkaistu 11.02.2021

Jaa

Vieraskynä

Tytti Tuppurainen: Yritysvastuu on valtion omistajapolitiikan leitmotif

Tärkeimmät valtion tavoitteet omistajana esitetään valtioneuvoston omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä, joka julkistetaan hallituskausittain. Uusimman periaatepäätöksen asetimme huhtikuussa viime vuonna.

Korostamme periaatepäätöksessä uusina painopisteinä digitalisaatio-, ilmasto- ja TKI-asioita, joissa odotamme valtionyhtiöiltä edelläkävijyyttä. Painotamme vahvaa otetta yritysvastuuasioissa. Se on koko periaatepäätöksen leitmotif.

Toteamme periaatepäätöksessä muun muassa, että yhtiöiden liiketoiminnan kestävyyden, pitkän aikavälin arvonkehityksen ja kilpailukyvyn varmistamiseksi edellytämme, että yhtiöt selvittävät ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa, ja huomioivat nämä strategiatyössään. Valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. Tavoitteet tulee saavuttaa kestävää kilpailukykyä vahvistaen ja sosiaalisesti vastuullisesti – just transition.

Valtion tehtävä on toimia omistajana vastuullisesti, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Valtio-omisteisten yhtiöiden on oltava tiennäyttäjiä. Mielestäni vastuullisuus ja edelläkävijyys esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa eivät ole vastakkaisia tavoitteita osakkeenomistajien edun ajamiselle – pikemminkin päinvastoin: vastuullisuuskysymykset ovat nykypäivänä toiminnan ytimessä ja niiden hyvä hoito on edellytys omistaja-arvon kestävälle kasvulle. Vastuullinen yritys on menestyvä, ja menestyvä yritys on vastuullinen.

Olemme käynnistäneet periaatepäätöksen jalkauttamistyön ja se jatkuu aktiivisesti tänä vuonna. Hyvän hallintotavan mukaisesti on yhtiöiden tehtävä asettaa yhtiökohtaiset tavoitteet. Operatiiviset asiat ovat yhtiöiden johdon vastuulla, ja niitä koskevat päätökset tehdään yrityksissä. Me emme ole omistajana osapuoli liiketoiminta- tai työehtoneuvotteluissa, emmekä siten päätä esimerkiksi yksittäisistä raportointimenetelmistä. Valtio on kertonut periaatteistaan. Nyt on yhtiöiden vuoro asettaa vastuullisuustavoitteita omista lähtökohdistaan.

Tämän ajan henki on globaalin pandemian sävyttämä. Haluan todeta, että valtio omistajana muistaa akuuttien taloudellisten huolien keskellä myös muut yhteiskuntavastuuseen liittyvät kysymykset. Korona ei nollaa esimerkiksi kohtaamiamme ilmastohaasteita, vaan ne ovat nyt ja tulevaisuudessa keskeisesti mukana agendalla. Jälleenrakennuksessa vastuulliset yritykset voittavat.

Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri