Julkaistu 29.06.2020

Jaa

Vieraskynä

Vanhala & Järvenoja: Tehokkaita työkaluja yritysvastuun hallintaan

Puheet vastuullisesta liiketoiminnasta ja yritysvastuusta ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Enää vastuullisuutta ei nähdä kilven kiillotuksena, vaan vastuullisuus on tuotu olennaiseksi osaksi yrityksen strategiaa. Hyvä, näin kuuluukin olla. Se, missä meillä vielä riittää työsarkaa, on juhlapuheiden vieminen konkreettisiksi teoiksi. Miten osoitetaan yrityksen juhlapuhe vastuullisuuden tärkeydestä todeksi?

Me olemme erinäisissä keskusteluissa havainnoineet kaksi keskeistä haastetta yritysvastuun käytännön työssä:

  1. Yritysvastuu on laaja kokonaisuus ja se tarkoittaa eri organisaatioissa hieman eri asioita. Tällöin saattaa helposti metsä hukkua puilta. Eli ensimmäinen haaste on määrittää ja sanoittaa se, mitä yritysvastuulla tarkoitetaan ja mitä konkreettisia toimenpiteitä sen edistämiseksi tehdään tai pitäisi tehdä. Vastuullisuutta ei voi toteuttaa muutaman ihmisen työnä vaan vaatii tekemisen jalkauttamista käytännön tasolle konkreettiseksi tekemiseksi.
  2. Isoissa organisaatioissa valtaosa yritysvastuun työstä on tiedon keruuta ja raportointia. Kuka vastasi hiilijalanjäljen laskennasta, entä missä mennään toimittajien vastuullisuusauditointien kanssa? Tiedonkeruun painemittari alkaa näyttää punaista vuoden lähestyessä loppuaan, kun raportointiaika lähestyy. Tiedonkeruu ja asianhallinta on pitkälti excel-vetoista.

Miten nämä haasteet ratkaistaan?

  1. Yritysvastuun laajan kokonaisuuden hahmottamiseksi tarvitaan keskustelua ja avuksi viitekehyksiä. Yksi erinomainen viitekehys on YK:n Global Compact, johon jo 95 suomalaista organisaatiota on sitoutunut. Viitekehys auttaa määrittämään yritysvastuun kokonaisuutta. Yritysvastuun tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan organisaatiossa selkeät toimenpideohjelmat, tiekartat ja omistajuus.
  2. Yritysvastuutyön hallinta vaatii toimivaa ja käyttäjäystävällistä järjestelmää, joka mahdollistaa periaatteiden jalkauttamisen käytännön tekemiseksi ja vähentää olennaisesti triviaalia tiedonkeruutyötä. Me olemme kuluneen puolen vuoden aikana kehittäneet NordCheckin ratkaisun pohjalle työkalua Global Compactin hallintaan. Työkalu mahdollistaa yritysvastuutyön palastelun ja delegoinnin järkevällä ja avoimella tavalla. Visionamme on, että työkalu keventäisi raportointia merkittävästi, kun järjestelmä tuottaisi ”nappia painamalla” oikean datan raporttiin.

Koronapandemian sallimissa rajoissa järjestämme alkusyksystä yhdessä Global Compact Network Finlandin kanssa keskustelutilaisuuden työkaluratkaisusta. Tilaisuudessa näytämme demon työkalusta, minkä jälkeen toivomme vilkasta ja inspiroivaa keskustelua yritysvastuuta tehokkaasti edistävistä ratkaisuista ja malleista.

Anne Vanhala & Janne Järvenoja
Perustaja, Bonfide Oy; Toimitusjohtaja, NordCheck Oy