Julkaistu 07.04.2021

Jaa

Vieraskynä

Ville Iho: Terveystalo taistelee terveemmän elämän puolesta

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on tukea elinikäistä terveyttä ja hyvinvointia ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa. Tärkein kestävän kehityksen tavoitteemme on SDG 3, Terveen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaiken ikäisille. Koronapandemia on ravistellut ihmisten arvomaailmaa ja korostanut entisestään Terveystalolle tärkeiden tavoitteiden merkitystä. Niin kuin jokainen kriisi, myös Korona pakottaa meidät uudistumaan.

Koronapandemian ensimmäisessä vaiheessa terveydenhuollossa keskityttiin ennen kaikkea akuuttiin ihmishenkien varjeluun ja kriisin hoitoon. Myös Terveystalon toiminnassa korostuvat oman henkilöstön terveyden suojelemisen lisäksi suoraan koronaan liittyvät palvelut ja palvelujen turvallinen tuottaminen uudessa tilanteessa: Loimme kokonaan uusia, koronastrategiaan liittyviä palvelukokonaisuuksia riskiarvioinnista testaukseen ja jäljitykseen, perustimme lähes 60 koronatestausyksikköä, kehitimme testauskapasiteettiamme ja vahvistimme tarjontaamme erilaisissa etäkanavissa. Koronavirustestejä on tehty toimipisteissämme tähän mennessä lähes 300 000 kappaletta, joista tuloksen on saanut keskimäärin saman päivän aikana.

Akuutin vaiheen jälkeen painopiste siirtyi nopeasti uusiin terveydenhuollon ratkaisuihin. Koronan hoidon ja akuutin sairaanhoidon turvaamisen rinnalla paine kiireettömän sairaanhoidon ja hyvinvointipalvelujen tuottamiselle koronaolosuhteissa nousi nopeasti. Erityisen otollinen tilanne oli etänä tuotetuille palveluille ja kriisin toinen vaihe kiihdytti voimakkaasti digitaalisten palveluidemme kehitystä: Terveystalossa yhteyden lääkäriin saa chatin kautta sekunneissa. Asiakkaat ja ammattilaiset omaksuivat etäpalvelut nopeasti, ja vuonna 2020 Terveystalon etäkanavissa toteutettiin yhteensä 1,8 miljoonaa käyntiä, noin 26 prosenttia kaikista asiakaskäynneistämme. Etäpalveluilla edistämme myös ympäristöä säästäviä toimintatapoja muun muassa vähentämällä turhaa matkustamista.

Pandemia on sekä välitön että hitaasti etenevä terveyden kriisi. Samalla se pakottaa uudistamaan koko terveydenhuollon järjestelmää. Suomessa syntyy pandemian seurauksena uutta hoitovelkaa joka päivä; THL:n mukaan kiireetöntä hoitoa yli puoli vuotta odottaneita oli elokuussa 2020 jo lähes 18 000. Pandemia lisää myös mielenterveyden ongelmia: Terveystalon datassa ahdistuneisuushäiriö on jo kolmanneksi yleisin diagnoosi ja kolme viidestä yleisimmistä sairauspoissaolojen syistä liittyy mielenterveyden ongelmiin. Hoitojonojen purkaminen tulee vaatimaan yksityisen sektorin panosta ja kasvavat mielen hyvinvoinnin haasteet uusia, enenevässä määrin digitaalisia ratkaisuja. Vaikka akuutti kriisi helpottaa rokotekattavuuden noustessa tulee korona olemaan jollain lailla osa terveydenhuollon arkea vielä pitkään. Samaan aikaan hyvinvointiin, elintapasairauksiin, jatkuvaan mittaamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvä trendit voimistuvat.

Kriisin kolmannessa vaiheessa tärkein tehtävämme on edelleen tuottaa mitatusti laadukasta hoitoa järkevin kustannuksin – on kyse sitten hyvinvoinnin edistämisestä, sairauksien ennaltaehkäisystä tai hoidosta. Meillä on kyky investoida uusiin ratkaisuihin ja uudistaa toimintaamme nopeasti asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Terveydenhuolto on hyvästä syystä konservatiivinen toimiala, mutta teknologia antaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia palvelujen kehittämiselle. Parannamme investoinneillamme toiminnan tuottavuutta ja palvelujen arvoa asiakkaalle. Toimintamme kirittää koko terveydenhuoltoa uudistumaan kohti ihmisten parempaa hyvinvointia ja elämänlaatua. Edelläkävijänä olemme myös paras mahdollinen kumppani julkiselle sektorille.

Me Terveystalossa työskentelemme kohti tulevaisuutta, jossa mahdollisimman monella on nopea ja esteetön pääsy terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palvelujen piiriin. Terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijänä Terveystalolla on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota dataan ja digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia, tieteellisesti validoituja terveys- ja hyvinvointipalveluita.  Tehokkaasti tuotetusta ja vaikuttavasta hoidosta hyötyvät kaikki – ihminen itse, työnantaja ja yhteiskunta.

Jatkamme taistelua terveemmän elämän puolesta.


Terveystalon vastuullisuustyöhön ja raporttiin vuodelta 2020 voi tutustua täällä.

Maailman terveyspäivää vietetään vuosittain 7.4. 

Ville Iho
toimitusjohtaja
Terveystalo