Julkaistu 15.12.2020

Jaa

16 suomalaista yritystä mukana SDG Ambition -aloitteessa

UN Global Compactin SDG Ambition -koulutusohjelma käynnistyy tammikuussa 2021. Koulutukseen osallistuu 16 erikokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä Suomesta.

SDG Ambition on UN Global Compactin ja Accenturen kehittämä ja SAP:n ja 3M:n sponsoroima kuuden kuukauden mittainen koulutusohjelma, jossa Global Compact -yritykset paneutuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja rakentavat niistä kunnianhimoista vastuullisuusnäkökulmaa strategiaansa ja päivittäiseen toimintaansa.

Koulutuksessa yritykset pääsevät aidosti miettimään, miten SDG:t sopivat yrityksen omaan tekemiseen ja miten ne otetaan osaksi koko toiminnan ydintä ja yrityksen arkea. Käytännön toimiin ryhdytään heti koulutuksen alussa, kun asialistalla on kestävän kehityksen systemaattinen jalkauttaminen liiketoimintaan askel askeleelta.

Suomesta koulutukseen osallistuvat seuraavat yritykset:

Fiskars
Hannes Snellman Asianajotoimisto
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Konecranes
Kuntarahoitus
Leijona Catering
Med Group
Neste
OP
Orient-Occident
Solita
St1
Temp-Team Finland
Tradeka
Viking Malt
Yleisradio

Pohjoismaissa SDG Ambition Nordic Track -yhteistyö

Pohjoismaissa SDG Ambition -koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen ja Ruotsin Global Compact -verkostojen kesken. Suomesta mukana olevat yritykset pääsevät verkostoitumaan, oppimaan ja tekemään tiivistä yhteistyötä 18 ruotsalaisen yrityksen kanssa.

SDG Ambition -koulutus rakentuu kolmesta moduulista, jotka koostuvat kaikille yhteisistä globaaleista luennoista sekä Nordic Track -työpajoista. Luennoilla opitaan laajempia teemoja, kun taas työpajoissa yritykset pääsevät soveltamaan oppimaansa tietoa omaan tekemiseensä, keskustelemaan aiheesta muiden yritysten kanssa ja oppimaan toinen toisiltaan. Työpajoja fasilitoi partnerimme Accenturen asiantuntijat, jotka auttavat osallistujia viemään opittua tietoa käytäntöön. Koko koulutus toteutetaan virtuaalisella oppimisalustalla hyödyntäen laajaa kirjoa Global Compact -julkaisuja, työkaluja ja muita materiaaleja, jotka ovat varta vasten suunniteltu yritysten tueksi SDG-työhön.

Ohjelman päätyttyä mukana olevat yritykset ymmärtävät oman toimintansa vahvuuksia ja riskialueita kestävän kehityksen näkökulmasta entistä paremmin. Yrityksillä on selkeät tavoitteet kestävän kehityksen kunnianhimon nostamiseksi ja suunnitelma tavoitteiden integroimiseksi yrityksen toimintaan ja strategiaan. Ohjelmasta saadun tiedon ja opastuksen avulla yritykset pystyvät saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteensa ja seuraamaan edistymistään prosessin aikana.

Miksi yrityssektorilla tarvitaan kunnianhimoisempia toimia kestävän kehityksen edistämiseksi?

Vaikka edistystä on tapahtunut monella saralla, emme valitettavasti ole saavuttamassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vuoteen 2030 mennessä, jos jatkamme nykytilanteen mukaisesti. Koronapandemia, köyhyyden lisääntyminen ja sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus uhkaavat ihmisten perusoikeuksia, ja riski ympäristön peruuttamattomalle ylikuormittumiselle on suuri.

Tämänhetkiset toimintatapamme vievät planeettaamme lähemmäksi ekologisia keikahduspisteitä, jotka voivat johtaa merkittäviin ympäristömuutoksiin. Ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi, mukaan lukien köyhyyden poistaminen sekä terveyden ja tasa-arvon turvaaminen, on saavutettavissa vain, jos yhteiskuntamme siirtyy kohti kestävämpää luontosuhdetta.

Vaikka maailman kestävän kehityksen tila on vakava, asioihin voi ja täytyy vielä vaikuttaa. Tarve kunnianhimoisemmille toimille on selvä, myös yrityssektorilla. UN Global Compactin 20-vuotiskatsauksessa ilmenee, että yritykset voisivat tehdä enemmän kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Monille yrityksille SDG:t ovat saattaneet jäädä kaukaisiksi, jolloin niiden integroiminen liiketoimintaan ja yrityksen arkeen voi olla haastavaa. SDG Ambition on mahdollisuus yrityksille kasvattaa tarvittavaa kunnianhimoa kestävän kehityksen edistämiseksi ja samalla varmistaa, että yrityksen liiketoiminta on tulevaisuudessakin menestyvää.

Lisätietoja https://www.globalcompact.fi/SDGAmbition