Julkaistu 09.12.2021

Jaa

Climate Ambition Accelerator mahdollisti avoimen keskustelun päästövähennyksistä

YK:n Global Compactin Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelman ensimmäinen kierros on tullut päätökseensä Suomessa.

Ensimmäistä kertaa järjestetyn, kansainvälisen Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelman on suorittanut 24 suomalaista yritystä. Ohjelma toteutettiin yhteistyössä Norjan, Tanskan ja Ruotsin Global Compact -verkostojen kanssa. Yhteensä tässä pohjoismaisessa toteutuksessa oli mukana 116 yritystä. Ohjelman kumppaneita Suomessa olivat Elisa, Metsä Board ja UPM.

Koulutusohjelman keskeisinä tavoitteina oli kannustaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (Science Based Targets) ja tarjota tukea päästövähennysten tekemiseen. Ohjelman kolmessa moduulissa perehdyttiin päästöjen laskentaan ja päästöinventaarion tekemiseen, Science Based Targets -viitekehykseen, päästöjen vähentämisen liiketoiminnallisiin hyötyihin sekä päästöjen vähennysstrategioihin. Ohjelmassa oli kaksi opintopolkua, Basic ja Advanced, joissa oli omat kuratoidut sisältönsä lähtötason mukaan.

Koulutusohjelman varsinaisten sisältöjen lisäksi osallistujat pääsivät ulkopuolisten asiantuntijoiden johdolla paneutumaan mm. EU:n taksonomiaan ja sen tuomiin muutoksiin, erilaisiin raportointiviitekehyksiin (TCFD, GRI, CDP) ja Science Based Targets -aloitteen julkaisemaan Net-Zero Standardiin.

Ohjelman osallistujat kiittelivät erityisesti yhteistyötä ja mahdollisuutta keskusteluun toisten yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Yksi ohjelman ja erityisesti pohjoismaisen toteutuksen tärkeimmistä tavoitteista olikin tuoda eri maiden yritykset yhteen sektorikohtaisiin pienryhmiin. Tämä mahdollisti vaikeiden kysymysten käsittelemisen yhdessä ja oppimisen toisilta saman alan yrityksiltä.

Yritykset jakoivat yllättävän avoimesti haasteitaan ja onnistumisiaan ohjelman aikana. Päästöjen vähentämiseen liittyvät kysymykset ovat monimutkaisia eikä ole yhtä kaikille sopivaa ratkaisua. Erityisesti toimitusketjun päästöjen vähentäminen aiheuttaa haasteita. On ollut kuitenkin mahtavaa huomata, miten toisten onnistumisista on inspiroiduttu ja omille haasteille on saatu vertaistukea pienryhmäkeskusteluissa. Yhteistyöllä tosiaan pääsee pitkälle.” toteaa ohjelman projektipäällikkö Karoliina Koistila.

Climate Ambition Accelerator järjestetään uudelleen vuonna 2022 ja otamme silloin uuden joukon suomalaisia yrityksiä mukaan. Hakuaika ohjelmaan alkaa helmikuussa 2022.

Lisätietoa:

Karoliina Koistila
karoliina.koistila@globalcompact.fi
040 516 3772

Read this in English here.