Julkaistu 22.04.2021

Jaa

Global Compact Network Finland tuo Suomeen kansainvälisen, ilmastoasioihin keskittyvän koulutusohjelman yrityksille

Uusi koulutusohjelma kannustaa ja opastaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteita. Asia on ajankohtainen erityisesti nyt, kun marraskuussa järjestetään YK:n seuraava ilmastokokous COP26, jonka yhteydessä sekä valtioilta että yrityksiltä vaaditaan päästövähennyssitoumuksia.  

Climate Ambition Accelerator -ohjelman tarkoituksena on kannustaa ja opastaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita, jotka ovat linjassa Pariisin sopimuksen asettaman 1,5 °C tavoitteen kanssa. Ohjelman aikana yritykset koulutetaan Science Based Targets initiativen (SBTi) metodologiaan, ja osallistujille tarjotaan sellaiset tiedot ja taidot, jotka tukevat käytännön ilmastotyötä yrityksissä. 

Puoli vuotta kestävässä koulutuksessa perehdytään mm. päästöinventaarion tekemiseen, erilaisiin päästölähteisiin, hiilineutraaliuteen ja toimitusketjun päästöjen hallintaan. Ohjelmassa on kaksi polkua, joista toinen on tarkoitettu ilmastotyötä aloitteleville yrityksille ja toinen edistyneemmille yrityksille. Koulutusohjelmassa hyödynnetään pohjoismaista Global Compact -yhteistyötä. Katso tarkempaa tietoa ohjelmasta täältä

Climate Ambition Accelerator on mahtava mahdollisuus jäsenillemme saada asiantuntevaa koulutusta ilmastoasioista täysin maksutta. Lisäksi se mahdollistaa verkostoitumisen muiden osallistuvien yritysten sekä ohjelman kumppaneiden kanssa, jotka ovat jo asettaneet omat päästövähennystavoitteensa”, toteaa Global Compact Network Finlandin pääsihteeri Lenita Toivakka. 

Ohjelman kumppaneita Suomessa ovat Elisa OyjMetsä Board Oyj ja UPM-Kymmene Oyj. Kaikki kolme yritystä ovat asettaneet kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja saaneet ne hyväksytyksi SBTi:n toimesta. 

Ilmastonmuutos vaatii myös yrityksiltä kunnianhimoisia tavoitteita ja niiden edistämiseksi tehokkaita toimenpiteitä. Olemme mukana tukemassa Climate Ambition Accelerator -ohjelmaa, koska haluamme osaltamme olla vauhdittamassa tätä työtä ja edistää tälläkin tavoin sekä toimitusketjumme että asiakkaittemme ilmastotyötä”, sanoo Elisan vastuullisuusjohtaja Minna Kröger. 

UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren on samoilla linjoilla. 

Jokainen yritys joutuu asettamaan omalle toiminnalleen soveltuvat päästövähennystavoitteet, mutta vertaistuen avulla niihin pääsee helpommin ja nopeammin kiinni. Siksi myös UPM on mukana tukemassa Global Compactin Climate Ambition Accelerator -ohjelmaa”, Lundgren toteaa. 

Ohjelman taustalla on YK:n Global Compactin lisäksi Science Based Targets initiative ja World Resources Institute. YK:n Global Compact on yksi Science Based Targets -aloitteen perustajista. Science Based Targets initiative (SBTi) on tutkimusorganisaatio, joka edistää kunnianhimoisia ilmastotekoja. Se tarjoaa yrityksille viimeisimpään tutkimustietoon perustuvan metodologian, jonka avulla yritykset voivat vähentää päästöjään niin, että ne ovat linjassa Pariisin sopimuksen ja Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n asettaman 1,5 °C tavoitteen kanssa. 

Suomessa 1,5 asteen Science Based Targets -tavoitteet on asettanut 14 yritystä. Climate Ambition Accelerator -ohjelman tavoitteena on kasvattaa tätä määrää.  

Tätä toivoo myös tuoteturvallisuus- ja vastuullisuusjohtaja Anne Uusitalo Metsä Boardilta. 

Metsä Boardin tavoitteena on olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelman kumppanina haluamme osaltamme kannustaa myös muita yrityksiä kehittämään omaa suunnitelmaansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet”, Uusitalo sanoo.  

Global Compact Network Finland järjestää keskiviikkona 28.4. kaikille avoimen tilaisuuden, jossa se kertoo ohjelmasta lisää. Tilaisuuden avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Lue lisää lanseeraustilaisuudesta täältä

Lisätietoja Climate Ambition Acceleratorista ja YK:n Global Compactista: 

Karoliina Koistila 
Global Compact Network Finland 
040 516 3772 
karoliina.koistila@globalcompact.fi  

Lenita Toivakka 
Global Compact Network Finland 
050 464 6552 
lenita.toivakka@globalcompact.fi  
 

https://www.globalcompact.fi/climate-ambition-accelerator