Julkaistu 17.03.2021

Jaa

Global Compact tarjoaa kaikille avoimia verkkokursseja yritysvastuusta

Global Compactin ydinteemoja esitellään nyt kaikille avoimilla verkkokursseilla.

YK:n Global Compact kannustaa yrityksiä edistämään kestävää kehitystä liiketoimintansa strategiassa ja päivittäisessä toiminnassaan. Global Compactin kymmenen periaatetta ovat jäsenyritystemme toiminnan ytimessä, ja SDG-viitekehys on edelleen verkostolle tärkeä työkalu. Global Compact lähestyy yritysten vastuullisuutta juuri näiden kahden viitekehyksen kautta niin sanotulla principle-based approach to the SDGs -lähestymistavalla. Tarkoituksenamme on tukea yritysten vastuullisuustyötä tuomalla YK:n periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet sellaiselle tasolle ja kielelle, jota yrityksissä käytetään.               

Global Compactin ydinteemoja esitellään nyt kaikille avoimilla, 30 minuutin verkkokursseilla. Niiden tarkoitus on tarjota yleiskatsaus tiettyyn aiheeseen ja siihen, miten näitä teemoja edistetään Global Compact -verkostossa.

How to Understand and Take Action on the Global Goals -kurssin aiheena on Agenda2030-ohjelma ja Global Compactin kymmenen periaatetta. Kurssilla käsitellään sitä, miten nämä kaksi viitekehystä liittyvät toisiinsa, eli yllä mainittua principle-based approach'ia, ja sitä miten yritykset voivat aloittaa työn kestävän kehityksen tavoitteiden integroimiseksi liiketoimintaan.

Global Compactin kymmenen periaatetta tarjoavat yhteisen kielen vastuullisuudelle. Ne kertovat yrityksille, miten toimia. Kestävän kehityksen tavoitteet taas kertovat, mitä kohti yritysten tulisi pyrkiä. Yrityksellä, joka linjaa toimintansa kymmenen periaatteen mukaiseksi, on hyvät valmiudet edistää myös Agenda2030-ohjelmaa. Principle-based approach auttaa yrityksiä arvioimaan liiketoimintansa kokonaisvaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset. Tästä kuulet lisää verkkokurssilla.

Ilmastonmuutoksen vastainen työ on sekä Global Compactin että meidän Suomen verkoston toiminnassa keskeisessä roolissa. Kannustamme jäseniämme kunnianhimoisiin ilmastotoimiin ja vähentämään päästöjään Science Based Targets  -aloitteen metodologian avulla. Setting Science-Based Targets to Achieve Net-Zero -kurssilla kerrotaan, mitä tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat sekä tuodaan esille niitä monia hyötyjä, joita näiden tavoitteiden asettamisella on liiketoiminnalle.

SDG 5, sukupuolten tasa-arvo, on yksi viidestä kestävän kehityksen tavoitteesta, joita priorisoidaan Global Compact -verkoston työssä. Tasa-arvo on ihmisoikeus ja rauhan, vaurauden ja kestävyyden perusta. Tästä huolimatta sukupuolten tasa-arvo on vielä kaukana. Gender Equality: How Business Can Accelerate the Pace of Change -kurssilla käsitellään esimerkiksi sitä, miksi sukupuolten välinen tasa-arvo on välttämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta, ja miten juuri sinun yrityksesi voi tukea ja hyötyä tasa-arvon edistämisestä.

Lisätietoa näistä kursseista sekä muusta työstämme voit tiedustella osoitteesta info@globalcompact.fi. Lisätietoa jäsenyydestä löydät täältä.