Suoraan sisältöön

Miksi kannattaa liittyä?

UN Global Compact on YK:n haaste yritysmaailmalle. Se on vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite sekä yrityksille että muille organisaatioille. Se tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa. Yritys pääsee halutessaan mukaan laajaan kansainväliseen verkostoon ja saa käyttöönsä työkaluja ja tukea, joiden avulla kehittää omaa vastuullista liiketoimintaansa.

Vastuullisuuden omaan strategiaansa ja päivittäisiin toimintoihinsa rakentanut yritys katsoo tulevaisuuteen luottavaisemmin. Sen on mahdollista saavuttaa uusia bisnesmahdollisuuksia, kilpailuetua, kustannussäästöjä sekä kartoittaa riskejä. Global Compact on mukana ja tukena yrityksen vastuullisuusmatkan jokaisessa vaiheessa.

Lue lisää siitä, miksi maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen kannattaa tulla mukaan.

Katso tästä, miksi myös PK-yritysten kannattaa liittyä mukaan. 

Miten liityn jäseneksi?

Tarkat ohjeet sitoutumiskirjeen ja jäsenyyshakemuksen täyttämiseen

   

1. Valmistele mallin mukainen sitoutumiskirje YK:n pääsihteerille

Jäseneksi hakevan yrityksen tai organisaation on sitouduttava Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kirjoitettava sitoutumiskirje (Letter of Commitment). Kirjeessä organisaatio ilmaisee sitoutumisensa kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden edistämiseksi omassa organisaatiossaan. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa yrityksen toimitusjohtaja ja se liitetään skannattuna hakemukseen. Kirje osoitetaan YK:n pääsihteerille.
 

2. Hae jäsenyyttä UN Global Compact -nettisivulla

Täytä hakemus UN Global Compact nettisivuilla

Hakemuksessa yrityksen/organisaation on valittava sitoutumisen taso. Tasoja on kaksi: Participant ja Signatory.

Participant saa sitoumisestaan pääsyn globaaleihin ja kansallisiin tapahtumiin, täyden pääsyn UN Global Compactin työkaluihin ja digitaaliseen oppimisalustaan, vahvistetun yritysprofiilin UN Global Compact -verkkosivuilla ja oikeuden käyttää UN Global Compact We Support -logoa.

Signatory saa sitoutumisestaan pääsyn kansallisiin tapahtumiin, rajatun pääsyn UN Global Compactin työkaluihin, yritysprofiilin UN Global Compact -verkkosivuilla ja oikeuden käyttää UN Global Compact We Support -logoa.

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa organisaationne toimitusjohtajan allekirjoittama sitoutumiskirje YK:n pääsihteerille (ks. vaihe 1) sekä ajantasalla oleva kaupparekisteriote.

Jos tytäryhtiö haluaa liittyä Suomen Global Compact -verkoston jäseneksi, vaikka emoyhtiö on jo UN Global Compact -jäsen, voi liittymisen tehdä kolmella eri tavalla:

  • Tytäryhtiö voi toimittaa oman sitoutumiskirjeen (Letter of Commitment) YK:n pääsihteerille. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa tytäryhtiön toimitusjohtaja.
  • Tytäryhtiö voi toimittaa YK:n pääsihteerille kopion emoyhtiön sitoutumiskirjeestä.
  • Jos emoyhtiön sitoutumiskirjettä ei ole saatavilla, tai sen on allekirjoittanut joku muu kuin nykyinen emoyhtiön toimitusjohtaja, tytäryhtiö voi käyttää emoyhtiön toimitusjohtajan antamaa lauselmaa sitoutumisesta, joka löytyy viimeisimmän COP-raportin yhteydestä.

Muilta osin liittymiseen pätee ohjeet kohdassa "liittymisohjeet yrityksille".

UN Global Compactissa yhteisöillä tarkoitetaan akateemisia instituutteja, elinkeinoelämän järjestöjä, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, ammattiliittoja, julkisen sektorin organisaatioita sekä kaupunkeja ja kuntia.

Yhteisöjen rooli Global Compact -verkostossa on tukea jäsenyrityksiä heidän vastuullisuustyössään tuomalla omaa osaamistaan ja näkökulmaansa esille erilaisten yhteistöiden kautta.

Yhteisöt ovat automaattisesti Signatory-jäseniä. Signatory saa sitoutumisestaan pääsyn kansallisiin tapahtumiin, rajatun pääsyn UN Global Compactin työkaluihin, profiilin UN Global Compact -verkkosivuilla ja oikeuden käyttää UN Global Compact We Support -logoa.
 

1. Valmistele mallin mukainen kirje YK:n pääsihteerille

Jäseneksi hakevan organisaation on sitouduttava Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kirjoitettava sitoutumiskirje (Letter of Commitment). Kirjeessä organisaatio ilmaisee sitoutumisensa kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden edistämiseksi omassa organisaatiossaan. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa organisaation toimitusjohtaja (tai vastaava, ylintä päätösvaltaa käyttävä henkilö) ja se liitetään skannattuna hakemukseen. Kirje osoitetaan YK:n pääsihteerille (António Guterres).

Mallikirje yhteisöille – Letter of Commitment


2. Hae jäsenyyttä UN Global Compact -nettisivulla

Täytä hakemus UN Global Compact nettisivuilla

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa organisaationne toimitusjohtajan allekirjoittama sitoutumiskirje YK:n pääsihteerille (ks. vaihe 1) sekä ajantasalla oleva kaupparekisteriote.

Global Compact -vuosimaksut

Global Compactiin sitoutunut yritys on velvollinen maksamaan vuosimaksun, joka määräytyy yrityksen liikevaihdon ja valitun sitoutumisen tason mukaan. Vuosimaksu rahoittaa Global Compactin ja paikallisverkoston toimintaa.

Alla olevassa taulukossa on listattu sitoutuneiden vuosimaksut liikevaihdon ja sitoutumisen tason mukaan.

Lisätietoja maksu- ja muista velvoitteista löydät täältä.

Global Compact vuosimaksut / USD

Vuotuinen liikevaihto/USD

Signatory

Participant

Action platform

Vuotuinen liikevaihto/USD: yli 5 miljardia
Signatory: 10 000 $ (n. 8 000 €)
Participant: 20 000 $ (n. 16 000 €)
Action platform: -
Vuotuinen liikevaihto/USD: 1-5 miljardia
Signatory: 7 500 $ (n. 6 000 €)
Participant: 15 000 $ (n. 12 000 €)
Action platform: -
Vuotuinen liikevaihto/USD: 500 milj - 1 miljardi
Signatory: 5 000 $ (n. 4 000 €)
Participant: 10 000 $ (n. 8 000 €)
Action platform: -
Vuotuinen liikevaihto/USD: 250 - 500 milj
Signatory: 3 750 $ (n. 3 000 €)
Participant: 7 500 $ (n. 6 000 €)
Action platform: -
Vuotuinen liikevaihto/USD: 50 - 250 milj
Signatory: 2 500 $ (n. 2 000 €)
Participant: 5 000 $ (n. 4 000 €)
Action platform: -
Vuotuinen liikevaihto/USD: 25 - 50 milj
Signatory: maksu paikallisverkostolle
Participant: 2 500 $ (n. 2 000 €)
Action platform: -
Vuotuinen liikevaihto/USD: alle 25 milj
Signatory: maksu paikallisverkostolle
Participant: 1 250 $ (n. 1 000 €)
Action platform: -

Maksut Suomen paikallisverkostolle 2021 alkaen (vain signatory)

Vuotuinen liikevaihto/USD

Vuosimaksu Suomen verkostolle/€

Vuotuinen liikevaihto/USD: 25-50 milj
Vuosimaksu Suomen verkostolle/€: 1 000 €
Vuotuinen liikevaihto/USD: alle 25 milj
Vuosimaksu Suomen verkostolle/€: 500 €
Vuotuinen liikevaihto/USD: Tytäryhtiöt
Vuosimaksu Suomen verkostolle/€: 1 000 €
Vuotuinen liikevaihto/USD: Yhteisöt
Vuosimaksu Suomen verkostolle/€: 400 €

Global Compact sitoutumisen tasot

Participant saa sitoumisestaan pääsyn globaaleihin ja kansallisiin tapahtumiin, täyden pääsyn UN Global Compactin työkaluihin ja digitaaliseen oppimisalustaan, pääsyn Action Platformeihin, joissa työskennellään yhdessä toisten yritysten kanssa kestävän kehityksen tavoitteiden parissa, vahvistetun yritysprofiilin UN Global Compact -verkkosivuilla ja oikeuden käyttää UN Global Compact We Support -logoa.

Signatory saa sitoutumisestaan pääsyn kansallisiin tapahtumiin, rajatun pääsyn UN Global Compactin työkaluihin, yritysprofiilin UN Global Compact -verkkosivuilla ja oikeuden käyttää UN Global Compact We Support -logoa.

Alla oleva kuva antaa lisätietoja eri sitoutumisen tasoille kuuluvista eduista. Voit lukea lisää sitoutumisen tasoista myös täältä.