Suoraan sisältöön

Miksi kannattaa liittyä?

UN Global Compact on YK:n haaste yritysmaailmalle. Se on vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite sekä yrityksille että muille organisaatioille. Se tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa. Yritys pääsee halutessaan mukaan laajaan kansainväliseen verkostoon ja saa käyttöönsä työkaluja ja tukea, joiden avulla kehittää omaa vastuullista liiketoimintaansa.

Vastuullisuuden omaan strategiaansa ja päivittäisiin toimintoihinsa rakentanut yritys katsoo tulevaisuuteen luottavaisemmin. Sen on mahdollista saavuttaa uusia bisnesmahdollisuuksia, kilpailuetua, kustannussäästöjä sekä kartoittaa riskejä. Global Compact on mukana ja tukena yrityksen vastuullisuusmatkan jokaisessa vaiheessa. Lue lisää miksi kannattaa tulla mukaan maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen.

Miten liityn mukaan?

1. Valmistele mallin mukainen kirje YK:n pääsihteerille, jossa kerrotaan yrityksen halusta sitoutua Kymmeneen Periaatteeseen

Jäseneksi hakevan yrityksen tai organisaation on sitouduttava Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kirjoitettava sitoutumiskirje (Letter of Commitment). Kirjeessä organisaatio ilmaisee sitoutumisensa kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden edistämiseksi omassa organisaatiossaan. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa yrityksen toimitusjohtaja ja se lähetetään skannattuna hakemuksen liitteenä samaan osoitteeseen YK:n pääsihteerille: António Guterres, United Nations.

Mallikirje yrityksille – Letter of Commitment

Mallikirje muille organisaatioille – Letter of Commitment

2. Hae jäsenyyttä UN Global Compact -nettisivulla

Täytä hakemus UN Global Compact nettisivuilla. 

Hakemus yrityksille

Hakemus muille organisaatioille

Hakemuksessa yrityksen/organisaation on valittava sitoutumisen taso. Tasoja on kaksi: Participant ja Signatory.

Participant saa sitoumisestaan pääsyn globaaleihin ja kansallisiin tapahtumiin, täyden pääsyn UN Global Compact työkaluihin ja digitaaliseen oppimisalustaan, vahvistetun yritysprofiilin UN Global Compact kotisivuilla ja oikeuden käyttää UN Global Compact We Support -logoa.

Signatory saa sitoutumisestaan pääsyn kansallisiin tapahtumiin, rajatun pääsyn Global Compact työkaluihin ja digitaaliseen oppimisalustaan, yritysprofiilin UN Global Compact kotisivuilla ja oikeuden käyttää UN Global Compact We Support -logoa.

Hakemus lähetetään sähköpostitise Global Compact Officen hakemuksessa olevaan osoitteeseen. Hakemuksen liitteenä lähetetään myös skannattuna organisaationne toimitusjohtajan allekirjoittama sitoutumiskirje YK:n pääsihteerille. 

Ohjeet tytäryhtiöille

Jos tytäryhtiö haluaa liittyä Suomen Global Compact -verkoston jäseneksi, vaikka emoyhtiö on jo Global Compact -jäsen, voi liittymisen tehdä kolmella eri tavalla:

  • Tytäryhtiö voi toimittaa oman sitoutumiskirjeen (Letter of Commitment) YK:n pääsihteerille. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa tytäryhtiön toimitusjohtaja.
  • Tytäryhtiö voi toimittaa YK:n pääsihteerille kopion emoyhtiön sitoutumiskirjeestä.
  • Jos emoyhtiön sitoutumiskirjettä ei ole saatavilla, tai sen on allekirjoittanut joku muu kuin nykyinen emoyhtiön toimitusjohtaja, tytäryhtiö voi käyttää emoyhtiön toimitusjohtajan antamaa lauselmaa sitoutumisesta, joka löytyy viimeisimmän COP-raportin yhteydestä.

Muilta osin liittymiseen pätee yllä olevat ohjeet.

Global Compact -vuosimaksut 2020

Global Compactiin sitoutunut yritys on velvollinen maksamaan vuosimaksun, joka määräytyy yrityksen liikevaihdon ja valitun sitoutumisen tason mukaan. Vuosimaksu rahoittaa Global Compactin ja paikallisverkoston toimintaa.

Alla olevassa taulukossa on listattu sitoutuneiden vuosimaksut liikevaihdon ja sitoutumisen tason mukaan. Participant-tason valinneilla yrityksillä on myös mahdollisuus osallistua Action Platform -ohjelmiin, joista veloitetaan erikseen yrityksen liikevaihdon mukaan.

Lisätietoja maksu- ja muista velvoitteista löydät täältä.

Global Compact vuosimaksut / USD

Vuotuinen liikevaihto/USD

Signatory

Participant

Action platform

Vuotuinen liikevaihto/USD: yli 5 miljardia
Signatory: 10 000 $
Participant: 20 000 $
Action platform: 20 000 $
Vuotuinen liikevaihto/USD: 1-5 miljardia
Signatory: 7 500 $
Participant: 15 000 $
Action platform: 15 000 $
Vuotuinen liikevaihto/USD: 500 milj - 1 miljardi
Signatory: 5 000 $
Participant: 10 000 $
Action platform: 10 000 $
Vuotuinen liikevaihto/USD: 250 - 500 milj
Signatory: 3 750 $
Participant: 7 500 $
Action platform: 7 500 $
Vuotuinen liikevaihto/USD: 50 - 250 milj
Signatory: 2 500 $
Participant: 5 000 $
Action platform: 5 000 $
Vuotuinen liikevaihto/USD: 25 - 50 milj
Signatory: maksu paikallisverkostolle
Participant: 2 500 $
Action platform: 2 500 $
Vuotuinen liikevaihto/USD: alle 25 milj
Signatory: maksu paikallisverkostolle
Participant: 1 250 $
Action platform: 1 250 $

Vuonna 2020 UN Global Compact Network Finland ei peri vuosimaksua yrityksiltä, joiden vuotuinen liikevaihto on alle 50 milj / USD. Suomen paikallisverkosto ei peri vuosimaksua myöskään tytäryrityksiltä eikä yhteisöiltä.

Maksut Suomen paikallisverkostolle 2021 alkaen (vain signatory)

Vuotuinen liikevaihto/USD

Vuosimaksu Suomen verkostolle/€

Vuotuinen liikevaihto/USD: 25-50 milj
Vuosimaksu Suomen verkostolle/€: 1 000 €
Vuotuinen liikevaihto/USD: alle 25 milj
Vuosimaksu Suomen verkostolle/€: 500 €
Vuotuinen liikevaihto/USD: Tytäryhtiöt
Vuosimaksu Suomen verkostolle/€: 1 000 €
Vuotuinen liikevaihto/USD: Yhteisöt
Vuosimaksu Suomen verkostolle/€: 400 €

Global Compact sitoutumisen tasot

Alla oleva kuva antaa lisätietoja eri sitoutumisen tasoille kuuluvista eduista. Voit lukea lisää sitoutumisen tasoista myös täältä.